macOS High Sierra

Använd iCloud-bildbibliotek till att lagra, dela och hantera dina bilder på iCloud

Med iCloud-bildbibliotek lagras alla bilder och videor i ditt bildbibliotek på iCloud så att du kan komma åt dem på din Mac, PC, Apple TV, dina iOS-enheter och på iCloud.com.

Mac, iPhone och iPad inställda för användning med iCloud-bildbibliotek, med samma uppsättning bilder på alla enheter.

Alla nya bilder som du lägger till i Bilder eller tar med en iOS-enhet visas på alla de enheter som iCloud-bildbibliotek är aktiverat på. Bilderna och albumen ordnas på samma sätt på alla enheter, och om du redigerar en bild syns ändringarna på alla dina enheter.

Originalbilder och originalvideor i full upplösning lagras på iCloud, och du kan behålla mindre versioner på datorn för att optimera lagringen. Du får 5 GB iCloud-lagring utan kostnad och kan när som helst uppgradera lagringsutrymmet.

Om du vill ställa in iCloud-bildbibliotek måste du:

 • Skapa ett iCloud-konto. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

 • Kontrollera att du har OS X 10.10.3 eller senare. Du kontrollerar om det finns uppdateringar för macOS genom att välja Apple-menyn > App Store och klicka på Uppdatera.

 • Kontrollera att dina iOS-enheter kör iOS 8.1 eller senare. Tryck på Inställningar, tryck på Allmänt och sedan på Programuppdatering.

 • Aktivera iCloud-bildbibliotek på alla datorer eller enheter som du vill kunna komma åt biblioteket från.

Obs! iCloud-bildbibliotek håller dina bilder och videor uppdaterade men lagrar inte dina projekt eller smarta album. Om du vill ha en säkerhetskopia av de här objekten måste du säkerhetskopiera ditt Bilder-biblioteket till en annan lagringsenhet.

Öppna Bilder

Aktivera iCloud-bildbibliotek

Om du inte redan är inloggad på iCloud öppnar du iCloud-panelen i Systeminställningar och loggar in med ditt Apple-ID och lösenord.

 1. Välj Bilder > Inställningar och klicka på iCloud.

 2. Aktivera iCloud-bildbiblioteket genom att markera kryssrutan iCloud-bildbibliotek.

  iCloud-panelen i Bilder-inställningarna.
 3. Markera ett av följande alternativ:

  • Hämta original till datorn: Dina bilder lagras i full storlek både på datorn och på iCloud så att du alltid kan visa dem, även om du inte är ansluten till internet.

  • Optimera Mac-lagring: Dina bilder i mindre storlek lagras på datorn när hårddiskutrymmet är begränsat, medan de fullstora originalbilderna lagras på iCloud. Om du vill återskapa originalen på datorn markerar du bara Hämta original till datorn. Det kan ta lite tid att återskapa originalbilderna, beroende på storleken på bildbiblioteket.

   Obs! Om det här alternativet är markerat och du har lite utrymme kvar på skivan lagras bara stillbilden i en Live Photo-bild på datorn, medan videon lagras på iCloud. När du öppnar en Live Photo-bild hämtas videodelen så att du kan spela upp den.

Första gången du aktiverar iCloud-bildbibliotek överförs ditt bildbibliotek till iCloud. Det kan ta lite tid, beroende på hur stort biblioteket är och hastigheten på internetanslutningen. Du kan fortsätta att använda Bilder samtidigt som bilderna överförs till iCloud.

iCloud-bildbibliotek fungerar med ett bibliotek på datorn: systembildbiblioteket. Det går att ha flera bildbibliotek, men med iCloud-bildbibliotek uppdateras bara bilderna och videorna i systembildbiblioteket. Läs mer i Systembildbiblioteket i översikt och Ange att ett bibliotek ska vara systembildbibliotek.

Tips: Du kan tillfälligt pausa överföringen eller hämtningen av bilder och videor till iCloud-bildbibliotek genom att klicka på pausknappen längs ned i ögonblicksvyn. Om du t.ex. importerar många nya bilder och vill vänta till senare med att överföra dem till iCloud klickar du på Paus. Bilder pausar överföringen och hämtningen av bilder i 24 timmar och återupptar sedan aktiviteterna automatiskt.

Öka iCloud-lagringsutrymmet

Med iCloud-kontot får du 5 GB kostnadsfri lagring. När ditt Bilder-bibliotek blir större kan du köpa ytterligare lagringsutrymme, upp till 2 TB. Om du ställer in iCloud-familjedelning kan du konfigurera din iCloud-lagringsplan så att de andra familjemedlemmarna kan använda det. Mer information om familjedelning finns i Apple-supportartikeln Familjedelning.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.

 2. Klicka på knappen Hantera.

  iCloud-panelen i Systeminställningar.
 3. Klicka på Ändra lagringsplan om du vill köpa till utrymme i ditt iCloud-bildbibliotek.

 4. Klicka på planen du vill ha. Klicka sedan på Nästa.

 5. Ange ditt Apple-ID-lösenord och klicka på Köp.

Spara skivutrymme på datorn

Om du har ett stort bildbibliotek kan du ställa in iCloud-bildbibliotek till att använda mindre utrymme genom att mindre versioner av bilder sparas på datorn när utrymmet är begränsat. Dina originalbilder och videor lagras säkert på iCloud.

 • Välj Bilder > Inställningar, klicka på iCloud och sedan på Optimera Mac-lagring.

När det här alternativet är markerat, och Bilder bedömer att datorn har ont om utrymme, kommer Bilder att ta bort äldre bilder i full upplösning från datorn och bara lämna kvar mindre versioner av dem. (Så länge som datorn har tillräckligt mycket ledigt utrymme behålls bilderna i full upplösning på datorn.) Så fort du redigerar eller ändrar en bild hämtar iCloud automatiskt versionen i full upplösning igen. Du har alltid tillgång till originalbilderna. Om du senare vill återskapa alla originalbilderna på datorn markerar du bara Hämta original till datorn. Det kan ta lite tid att återskapa originalbilderna, beroende på storleken på bildbiblioteket.

Viktigt: Om du har flyttat ett iPhoto- eller Aperture-bibliotek till Bilder, och fortfarande har kvar iPhoto- eller Aperture-biblioteket på datorn, kanske du inte sparar något skivutrymme när du markerar Optimera Mac-lagring. För att spara skivutrymme rekommenderar vi att du säkerhetskopierar iPhoto- eller Aperture-biblioteket (som har ”.migrated” i filnamnet) till en extern lagringsenhet och sedan raderar det från datorn. Tänk på att du inte kan öppna ditt Bilder-bibliotek med iPhoto eller Aperture. Om du vill fortsätta använda iPhoto eller Aperture måste du spara det flyttade biblioteket.

Radera objekt från iCloud-bildbiblioteket

Om du vill radera ett objekt från iCloud-bildbiblioteket raderar du det helt enkelt från Bilder-biblioteket. Det gör du genom att visa bilderna i ett ögonblick, markera objektet du vill radera och sedan trycka på backstegstangenten.

Raderade bilder och videor tas inte omedelbart bort från biblioteket. De placeras i albumet Senast raderade och finns kvar där i det antal dagar som visas innan de raderas. Du kan ta bort objekt omedelbart genom att använda stegen nedan. När objekt har tagits bort permanent är de inte längre tillgängliga på någon enhet som använder ditt iCloud-bildbibliotek.

Om du omedelbart vill ta bort bilder från albumet Senast raderade:

 1. Klicka på Senast raderade i sidofältet.

 2. Klicka på Radera alla eller markera de objekt som du vill radera och klicka sedan på Radera [antal] objekt.

 3. Klicka på OK.

Återskapa raderade objekt

När du raderar objekt från Bilder-biblioteket placeras de i mappen Senast raderade, och raderas sedan permanent från datorn efter det antal dagar som visas. Under den tiden kan du återskapa de raderade objekten. Återskapade objekt visas igen på alla datorer och enheter som använder ditt iCloud-bildbibliotek.

 1. Klicka på Senast raderade i sidofältet.

 2. Markera objekten som du vill återskapa och tryck på Återskapa.

Sluta använda iCloud-bildbibliotek

Viktigt: Om du stänger av iCloud-bildbibliotek blir du först ombedd att markera Hämta original till datorn på iCloud-panelen i Bilder-inställningarna, så att alla dina originalbilder kan hämtas från iCloud till datorn. Se till att vänta tillräckligt länge för att alla original ska hinna hämtas innan du stänger av iCloud-bildbibliotek helt.

 1. Välj Bilder > Inställningar och klicka på iCloud.

 2. Stäng av iCloud-bildbiblioteket genom att avmarkera kryssrutan iCloud-bildbibliotek.

När du har stängt av iCloud-bildbibliotek kan inte programmet Bilder på Mac-datorn komma åt bilder och videor som är lagrade på iCloud. Ändringar du gör i bilder på din Mac visas inte på någon av de andra enheterna, och inga nya bilder som du tar läggs till i Bilder på din Mac. Biblioteket finns kvar på iCloud och är tillgängligt för andra enheter som använder iCloud-bildbibliotek.

Om du vill stänga av iCloud-bildbibliotek på alla dina enheter öppnar du iCloud-panelen i Systeminställningar. Klicka på knappen Hantera och sedan på Bildbibliotek. Klicka på Avaktivera och radera.

VARNING: Om du avaktiverar iCloud-bildbibliotek på alla dina enheter raderas dina bilder och videor från iCloud-bildbibliotek efter 30 dagar. Du kommer inte att kunna återskapa dem, såvida du inte klickar på Ångra Radera innan den tiden har passerat.