Om ett fel inträffade vid uppdatering eller installation av macOS

I meddelandet kan det stå att ett fel inträffade vid hämtning, förberedelse eller installation, eller att installationsprogrammet är skadat eller inte kunde verifieras.

Orsaken till sådana meddelanden kan variera och ibland är de bara tillfälliga.

Om en lösning rekommenderas i meddelandet, till exempel att hämta installationsprogrammet igen och försöka på nytt, testar du det först. Om meddelandet säger att din Mac inte har tillräckligt med lagringsutrymme läser du om hur du frigör lagringsutrymme. De andra lösningarna här är ordnade efter den enklaste först.

 


Kontrollera internetanslutningen

Även om du inte installerar macOS från internet behöver installationsprogrammet internet för att hämta fast mjukvara och annan specifik information om din Mac. Se till att din Mac har en fungerande och stabil internetanslutning.

 


Installera i säkert läge

Installera medan din Mac startas i säkert läge. För att starta i säkert läge kontrollerar du om du använder en Mac med Apple-chip och följer sedan lämpliga steg:

Apple-chip

  1. Stäng av datorn.
  2. Starta din Mac och håll strömbrytaren nedtryckt tills du ser fönstret Starthanteraren.
  3. Välj din startskiva och tryck sedan på och håll ned Skift-tangenten medan du klickar på Fortsätt i säkert läge.
  4. Logga in på din Mac. Du kan bli ombedd att logga in igen.

Intel-processor

  1. Slå på eller starta om din Mac. Tryck sedan direkt på och håll ned Skift-tangenten när din Mac startar.
  2. Släpp tangenten när du ser inloggningsfönstret och logga sedan in på din Mac. 
  3. Du kan bli ombedd att logga in igen. Säker start visas längst upp till höger i fönstret, antingen i det första eller andra inloggningsfönstret.

 


Installera efter reparation av skivan

Använd Skivverktyg för att reparera din startskiva. Försök sedan att uppdatera eller installera macOS igen.

 


Installera från macOS Återställning

Installera medan din Mac startas från macOS Återställning. Detta ger dig den senaste versionen av det befintliga eller senast installerade macOS. Följ lämpliga steg för att starta från macOS Återställning:

Apple-chip

Slå på din Mac och tryck på och håll ned strömbrytaren tills du ser fönstret med startalternativ. Klicka på kugghjulssymbolen som kallas Alternativ och sedan på Fortsätt.

Intel-processor

Starta din Mac och tryck omedelbart på och håll ned Kommando (⌘)-R tills du ser en Apple-logotyp eller annan bild.

   

Om du ombes att välja en användare vars lösenord du känner till väljer du användaren, klickar på Nästa och anger användarens administratörslösenord. När verktygsfönstret visas i macOS Återställning väljer du Installera om macOS. Sedan klickar du på Fortsätt och följer anvisningarna på skärmen. Läs mer om hur du installerar om med macOS Återställning.

 


Installera efter att ha raderat din Mac

Om inga andra lösningar fungerar raderar du din Mac, installerar sedan om macOS eller återskapar från en säkerhetskopia.

 


Kontakta Apple-supporten om problemet kvarstår eller om du behöver hjälp.

Publiceringsdatum: