Så här raderar du en skiva för Mac

Använd Skivverktyg för att radera (formatera) en hårddisk, SSD-enhet, ett usb-minne eller andra lagringsenheter.


När en skiva eller volym raderas även alla dess filer. Innan du fortsätter ska du se till att du har en säkerhetskopia av alla filer som du vill behålla.

Så här raderar du en skiva

Fortsätt baserat på om du raderar din startskiva eller en annan skiva. Din startskiva är skivan (volymen) som din Mac startades från. Det är som standard skivan som är inbyggd i din Mac med namnet Macintosh HD. Om du tänker sälja, ge bort eller byta in din Mac bör du rader din startskiva.

Radera en startskiva

 1. Starta från macOS Återställning.
 2. Välj Skivverktyg macOS från fönstret Verktygsprogram i macOS Återställning. Klicka sedan på Fortsätt.
  Fönstret Verktygsprogram i macOS i Återställning
 3. Se till att sidofältet i Skivverktyg visar namnet på din startskiva. Volymen som representerar din startskiva är Macintosh HD om du inte döper om den. Ser du den inte?
 4. Titta efter en ”data”-volym med samma namn som ”Macintosh HD – Data”. Om du har en sådan volym väljer du den. Klicka på Redigera > Radera APFS-volym i menyfältet eller klicka på Radera volym-knappen (–) i verktygsfältet i Skivverktyg.

  Klicka på Radera när du får frågan om du vill bekräfta åtgärden. Klicka inte på Radera volymgrupp. Gör likadant för att radera andra eventuella volymer på din startskiva – förutom den volym som heter Macintosh HD.
 5. När du har raderat alla datavolymer klickar du på Macintosh HD i sidomenyn.
 6. Klicka på knappen eller fliken Radera och fyll sedan i följande:
  • Namn: Ange det namn du vill att volymen ska ha när du har raderat den, till exempel Macintosh HD.
  • Format: Välj antingen APFS eller Mac OS Extended (Journaled) för att formatera som en Mac-volym. Skivverktyg visar det rekommenderade Mac-formatet som standard.
 7. Klicka på Radera för att börja radera. Du kan bli uppmanad att ange ditt Apple-ID.
  Radera Macintosh HD i Skivverktyg
 8. När det är slutfört avslutar du Skivverktyg för att återgå till verktygsfönstret. 
 9. Om du vill kunna starta din Mac från denna volym igen väljer du Ominstallera macOS i verktygsfönstret. Följ sedan instruktionerna som visas för att installera om macOS på volymen. Om du inte installerar om macOS kan det hända att din Mac startar med ett blinkande frågetecken (?).

Radera en annan skiva

Du kan även följa de ovan nämnda stegen för att radera en lagringsenhet som inte används som startskiva. Det är i det fallet dock inte nödvändigt att öppna Skivverktyg från macOS Återställning: du kan istället öppna det från mappen Verktygsprogram som finns i mappen Program. Du behöver dessutom inte radera datavolymer först: du väljer bara din skiva i Skivverktyg och klickar sedan Radera.


Så här ändrar du partitionskartan (schema) för en skiva

I vissa fall kan du behöva ändra partitionskarta (schema) när du raderar. Om du följer instruktioner som kräver att du väljer ett schema kan stegen i Skivverktyg skilja sig från stegen ovan.

 1. När du har öppnat Skivverktyg väljer du Visa > Visa alla enheter i menyfältet.
 2. I sidofältet kan du nu se volymer men också de skivor (enheter) som innehåller de volymerna. I följande exempel är APPLE SSD skivan, Container disk1 behållaren på skivan och Macintosh HD volymen i behållaren. (Endast APFS-formaterade skivor har behållare.)
  Radera en skiva och välj ett schema i Skivverktyg
 3. Välj skivan som du vill radera, till exempel Apple SSD.
 4. Kontrollera informationen som visas på höger sida av fönstret för att ta reda på vilken partitionskarta som för närvarande används:
  • GUID-partitionskartan är lämplig för Mac-skivor.
  • Huvudstartpost är lämplig för sekundära eller externa enheter som används med en PC eller Boot Camp.
 5. Om partitionskartan inte är lämplig för hur skivan är menad att användas klickar du på knappen eller fliken Radera och fyller sedan i följande:
  • Namn: Ange det namn du vill att volymen ska ha när du har raderat den, till exempel Apple SSD.
  • Format: Välj antingen APFS eller Mac OS Extended (journalförd) för att formatera som en Mac-skiva. Skivverktyg visar automatiskt ett kompatibelt format.
  • Schema: Välj lämpligt schema för partitionskartan.
 6. Klicka på Radera för att börja radera. Du kan bli uppmanad att ange ditt Apple-ID om du raderar din startskiva.
 7. Avsluta sedan Skivverktyg. 
 8. Om du vill kunna starta din Mac från denna skiva igen väljer du Ominstallera macOS i verktygsfönstret. Följ sedan instruktionerna som visas för att installera om macOS på volymen.


När du bör radera en skiva

Du kan radera en skiva eller en volym när som helst, inklusive vid följande omständigheter:

 • Du vill snabbt och permanent radera allt innehåll på din Mac och återställa den till fabriksinställningar, till exempel när du ska sälja, ger bort eller byta in din Mac.
 • Du ändrar formateringen på en skiva, till exempel från ett pc-format (FAT, ExFAT eller NTFS) till ett Mac-format (APPFS eller Mac OS Extended).
 • Du har fått ett meddelande om att skivan inte kan läsas av den här datorn.
 • Du försöker lösa ett skivproblem som Skivverktyg inte kan reparera.
 • macOS-installatören ser inte skivan eller kan inte installera den. Installatören kan till exempel säga att skivan inte är korrekt formaterad, inte använder en GUID-partition, innehåller en nyare version av operativsystemet eller inte kan användas för att starta datorn.
 • macOS-installatören säger att du inte kan installera på den här volymen eftersom den är en del av en RAID från Apple.


Om APFS och Mac OS Extended

Skivverktyyg i macOS High Sierra eller senare kan radera de flesta skivor och volymer för Mac antingen med nyare APFS-format (Apple File System) eller äldre Mac OS Extended-format och väljer automatiskt ett kompatibelt format för dig.

Identifiera aktuellt format

Du kan använda någon av följande metoder för att identifiera vilket format som används:

 • Välj volymen i sidofältet Skivverktyg och kontrollera informationen till höger. Mer information finns i Arkiv > Visa info i menyfältet Skivverktyg.
 • Öppna Systeminformation och välj Lagringsutrymme i sidofältet. Kolumnen Filsystem till höger visar varje volyms format.
 • Välj volymen i Finder och sedan Arkiv > Visa info i menyfältet. Fönstret Visa info visar formatet på volymen.

Välj mellan APFS och Mac OS Extended

 Om du vill ändra formatet kan du svara på följande frågor:

Formaterar du skivan som var inbyggd i din Mac när du köpte den?
Om den inbyggda skivan var APFS-formaterad ska du inte ändra till Mac OS Extended.

Är du på väg att installera macOS High Sierra eller senare på skivan?
Om du behöver radera skivan innan du installerar High Sierra eller senare för första gången på skivan väljer du Mac OS Extended (journalförd). Under installationen väljer macOS-installeraren om den automatiskt ska konvertera till APFS, utan att radera dina filer.

Förbereder du en Time Machine-säkerhetskopia eller installatör som kan bootas?
Välj Mac OS Extended (Journaled) från valfri skiva som du tänker använda med Time Machine eller som en installatör som kan bootas.

Tänker du använda skivan med en annan Mac?
Om den andra Mac-datorn inte använder High Sierra eller senare väljer du Mac OS Extended (Journaled). Tidigare versioner av macOS monterar inte APFS-formaterade volymer.

Välj namn, format och schema i Skivverktyg

Skivverktyg försöker känna igen typ av lagring och visa rätt format i menyn Format. Om den inte kan det väljer den Mac OS Extended, som fungerar med alla versioner av macOS.


Om din skiva inte syns i Skivverktyg

Om Skivverktyg inte visar ett sidofält väljer du Visa > Visa sidofältet från menyraden.

Koppla bort alla icke nödvändiga enheter från din Mac om Skivverktyg visas i sidofältet utan att du kan se din skiva i det. Om skivan är extern låter du den förbli kopplad, men se till att den är på och kopplad direkt till din Mac med en bra kabel. Starta sedan om din Mac och försök igen. Om skivan fortfarande inte visas kan skivan eller din Mac behöva service. Läs mer om hur du förbereder din Mac för service.


Läs mer

Publiceringsdatum: