Frigöra lagringsutrymme på din Mac

Om du behöver frigöra mer lagringsutrymme på din Mac, använd dess inbyggda verktyg för att optimera lagringsutrymmet eller frigöra utrymme på andra sätt.

Optimera lagringsutrymme

 1. Välj Om den här datorn på Apple-menyn  i hörnet av skärmen.
 2. Klicka på Lagring. I lagringsfältet uppskattas först mängden använt och tillgängligt lagringsutrymme. När beräkningen är klar visas segment som representerar olika filkategorier.Fliken Lagring på Om den här datorn
 3. Klicka på knappen Hantera för att öppna fönstret Lagringshantering:
  Fönstret Lagringshantering
 4. För att börja optimera lagringsutrymme kan du välja bland funktioner som Lagra i iCloud*, Optimera lagring och Minska plotter. Läs mer om dessa funktioner.
 5. För att mäta framsteg när du gör ändringar kan du titta på mängden ”tillgängligt” utrymme som visas högst upp i det här fönstret eller i Om den här datorn.

Frigöra lagringsutrymme på andra sätt

 • Radera mediefiler som du inte behöver, till exempel musik eller filmer eller podcaster som kan ta upp mycket lagringsutrymme.
 • Ta bort onödiga filer i mappen Hämtade filer. Du kan öppna mappen Hämtade filer från Dock eller genom att välja Gå> Hämtade filer från menyraden i Finder.
 • Radera e-post som inte behövs i appen Mail. För att radera e-post som inte behövs öppnar du Mail och väljer Brevlåda > Radera skräppost. För att radera e-post som du flyttat till papperskorgen väljer du Brevlåda > Radera borttagna objekt.
 • Om din Mac är inställd för flera användare kan du ta bort användare som du inte vill ska ha tillgång till datorn eller be dem följa stegen i den här artikeln när de har loggat in på sina konton. Kontrollera även mappen Användare på Macintosh HD för eventuella återställda data som tillhör tidigare borttagna användare.
 • Kontrollera mappen Användare på Macintosh HD för eventuella delade filer som du inte längre behöver dela.
 • Flytta några av dina filer till extern lagring, till exempel iCloud Drive* eller en extern enhet som är ansluten till din Mac.
 • Avinstallera appar som du inte längre använder. 
 • Komprimera filer som du använder sällan.

Kom ihåg att när du flyttar en fil till papperskorgen blir dess lagringsutrymme inte tillgängligt förrän du tömmer papperskorgen.

* När du sparar filer på iCloud används lagringsutrymmet i din iCloud-lagringsplan. Om du når gränsen för din iCloud-lagring kan du köpa mer iCloud-lagring eller frigöra mer iCloud-lagringsutrymme. iCloud-lagring finns från 50 GB för 9 kr/månad. Du kan köpa ytterligare lagringsutrymme direkt från din Apple-enhet. Läs mer om priser i din region.

Publiceringsdatum: