Frigöra lagringsutrymme på din Mac

Spara lagringsutrymme genom att lagra ditt innehåll på iCloud eller använd inbyggda verktyg för att hitta och ta bort stora eller onödiga filer.

Optimerad lagring i macOS Sierra och senare* kan spara utrymme eftersom du lagrar ditt innehåll på iCloud. Det innebär att det blir tillgängligt på begäran. När det behövs lagringsutrymme sparas filer, bilder, filmer, e-postbilagor och andra filer som du sällan använder automatiskt på iCloud. Alla filer blir kvar där du sparade dem senast och hämtas när du öppnar dem. Filer som du nyligen har använt är kvar på Mac-datorn, tillsammans med optimerade versioner av dina bilder.

* Om du inte har uppgraderat till macOS Sierra eller senare kan du läsa om andra sätt att frigöra lagringsutrymme.


Ta reda på hur mycket lagringsutrymme som är tillgängligt på din Mac-dator

Välj Apple-menyn  > Om den här datorn och klicka sedan på Lagring. Varje del av fältet är en uppskattning av hur lagringsutrymmet används av en kategori av filer. Flytta pekaren över varje del för mer information.

Om denna Mac-dator: Lagring

Klicka på knappen Hantera för att öppna fönstret Lagringshantering som visas på bilden nedan. Denna knapp är endast tillgänglig i macOS Sierra eller senare.


Hantera lagring på Mac-datorn

Fönstret Lagringshantering ger dig rekommendationer för optimering av lagringsutrymmet. Om vissa rekommendationer redan är aktiverade visas färre rekommendationer.

Fönstret Lagringshantering

 

Lagra på iCloud

Tryck på knappen Lagra på iCloud och välj sedan bland dessa alternativ:

 • Skrivbord och dokument. Lagra alla filer från dessa två platser på iCloud Drive. När det behövs lagringsutrymme sparas endast de filer som du öppnat nyligen på Mac-datorn, så att du enkelt kan arbeta offline. Filer som endast sparas på iCloud visas med en hämtningssymbol  som du kan dubbelklicka på när du vill hämta den ursprungliga filen. Läs mer om den här funktionen.
 • Bilder. Spara alla högupplösta ursprungliga bilder och videor i iCloud-bilder. När det behövs lagringsutrymme sparas endast utrymmessparande (optimerade) versioner av bilder på din Mac-dator. Hämta den ursprungliga bilden eller videon genom att öppna den.
 • Meddelanden. Lagra alla meddelanden och bilagor på iCloud. När det behövs lagringsutrymme sparas endast de meddelanden och filer som du har öppnat nyligen på Mac-datorn. Läs mer om Meddelanden på iCloud.

När du sparar filer på iCloud används lagringsutrymmet som anges i din iCloud-lagringsplan. Om du når eller överskrider gränsen för din iCloud-lagring kan du antingen köpa mer lagring på iCloud eller frigöra utrymme för mer iCloud-lagring. iCloud-lagring finns från 50 GB för 0,99 USD/månad och du kan köpa ytterligare lagringsutrymme direkt från din Apple-enhet. Läs mer om priser i din region.

 

Optimera lagring

Klicka på knappen Optimera och välj sedan bland dessa alternativ. 

 • Ta automatiskt bort filmer och tv-program som du har sett. När det behövs lagringsutrymme tas filmer eller tv-program som du har köpt i iTunes Store och redan har tittat på bort från Mac-datorn. Klicka på hämtningssymbolen  bredvid en film eller ett tv-program om du vill hämta det igen.
 • Hämta endast de senaste bilagorna. Mail hämtar automatiskt endast bilagor som du nyligen har mottagit. Du kan manuellt hämta bilagor när som helst genom att öppna e-postmeddelandet eller genom att spara bilagan på Mac-datorn. 
 • Hämta inga bilagor automatiskt. Mail hämtar endast en bilaga när du öppnar e-postmeddelandet eller bilagan, eller sparar bilagan på Mac-datorn.

Optimering av lagring för filmer, tv-program och e-postbilagor kräver inte iCloud-lagringsutrymme.

 

Töm papperskorgen automatiskt

Töm papperskorgen automatiskt raderar filer som har varit i papperskorgen i över 30 dagar permanent.

 

Minska plotter

Minska plotter gör det lättare att identifiera stora filer och filer som du kanske inte längre behöver. Klicka på knappen Granska filer och välj sedan någon av filkategorierna i sidofältet, till exempel Program, Dokument, Skapa musik eller Papperskorgen.

Du kan ta bort filer i vissa kategorier direkt från det här fönstret. Andra kategorier visar det totala lagringsutrymme som används av filerna i varje program. Sedan kan du öppna programmet och bestämma dig för om du vill radera filerna i det.

Läs mer om hur du hämtar appar, musik, filmer, tv-program och böcker igen.

 

Här hittar du inställningar för varje funktion

Knappen för varje rekommendation i fönstret Lagringshantering påverkar en eller flera inställningar i andra appar. Du kan också ställa in dessa inställningar direkt i varje app.

Lagra på iCloud

 • Om du använder macOS Catalina väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Apple-ID och väljer sedan iCloud i sidofältet: Lagra på iCloud aktiverar inställningen Optimera Mac-lagring till höger. Klicka sedan på Alternativ bredvid iCloud Drive: Lagra på iCloud aktiverar inställningarna för mapparna Skrivbord och dokument. Om du vill inaktivera iCloud Drive helt avmarkerar du iCloud Drive. 
  I macOS Mojave eller tidigare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar, klickar på iCloud och klickar sedan på Alternativ bredvid iCloud Drive. Lagra på iCloud aktiverar inställningarna för mapparna Skrivbord och dokument samt Optimera Mac-lagring.
 • I Bilder väljer du Bilder > Inställningar och klickar sedan på iCloud. Lagra på iCloud markerar iCloud-bilder och Optimera Mac-lagring.
 • I Meddelanden väljer du Meddelanden > Inställningar och klickar på iMessage. Lagra på iCloud markerar Aktivera meddelanden i iCloud.

Optimera lagring

 • Om du använder macOS Catalina öppnar du Apple TV-appen, väljer TV > Inställningar från menyraden och klickar på Filer. Med Optimera lagring väljs Radera sedda filmer och TV-program automatiskt.
  I macOS Mojave eller tidigare öppnar du iTunes, väljer iTunes > Inställningar från menyraden och klickar på Avancerat. Med Optimera lagring väljs Radera sedda filmer och TV-program automatiskt.
 • I Mail väljer du Mail > Inställningar från menyraden och klickar på Konton. Med Optimera lagring ställs menyn Hämta bilagor in som antingen Senaste eller Ingen i avsnittet Kontoinformation till höger.

Töm papperskorgen automatiskt: I Finder väljer du Finder > Inställningar och klickar sedan på Avancerat. Med Töm papperskorgen automatiskt väljs Ta bort objekt från papperskorgen efter 30 dagar.


Andra sätt som macOS automatiskt sparar utrymme på

Med macOS Sierra eller senare vidtar din Mac-dator automatiskt dessa ytterligare steg för att spara lagringsutrymme:

 • Identifierar duplicerade hämtningsfiler i Safari och sparar endast den senaste versionen av hämtningsfilen
 • Påminner dig om att radera installationsprogram som använts
 • Tar bort gamla typsnitt, språk och ordlistor som inte används
 • Rensar cacheutrymme, loggar och andra onödiga data när lagringsutrymme behövs


Så här frigör du lagringsutrymme manuellt

Även utan att använda funktionen Optimerad lagring i Sierra och senare kan du vidta andra åtgärder för att frigöra lagringsutrymme:

 • Musik, filmer och andra media kan använda mycket lagringsutrymme. Läs mer om hur du raderar musik, filmer och tv-program från din enhet.
 • Radera andra filer som du inte längre behöver genom att flytta dem till Papperskorgen och sedan tömma Papperskorgen. Mappen Hämtade filer är ett bra ställe för att leta efter filer som du kanske inte längre behöver.
 • Flytta filer till en extern lagringsenhet.
 • Komprimera filer.
 • Radera e-post som inte behövs: I appen Mail väljer du Brevlåda > Radera skräppost. Om du inte längre behöver e-posten i Papperskorgen väljer du Brevlåda > Radera borttagna objekt.


Läs mer

 • Panelen Lagring i Om den här datorn är det bästa sättet att avgöra hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt på din Mac-dator. Diskkontrollverktyget och andra appar kan visa lagringskategorier såsom Inte monterat, VM, Återställning, Andra volymer, Gratis eller Rensningsbart. Förlita dig inte på dessa kategorier för att förstå hur du frigör lagringsutrymme eller hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt för dina data.
 • När du duplicerar en fil på en APFS-formaterad volym använder den filen inte ytterligare lagringsutrymme på volymen. Genom att radera en duplicerad fil frigörs bara det utrymme som krävs för data som du kan ha lagt till i dubbletten. Om du inte längre behöver något exemplar av filen kan du återställa allt lagringsutrymme genom att ta bort både den duplicerade filen och originalfilen.
 • Om du använder ett professionellt program och Optimera Mac-lagring kan du läsa här om hur du ser till att dina projekt alltid finns på Mac-datorn och att det går att komma åt filerna.
Publiceringsdatum: