Så här installerar du om macOS

Använda macOS Återställning för att installera om operativsystemet på en Mac.

Starta från macOS Återställning

Se till att din Mac är ansluten till internet. Följ sedan lämpliga steg baserat på om du använder en Mac med Apple-chip:

Apple-chip

Starta din Mac och håll strömknappen nedtryckt tills du ser Starthanteraren. Klicka på kugghjulssymbolen som kallas Alternativ och sedan på Fortsätt.

Intel-processor

Starta din Mac och tryck omedelbart på och håll ned Kommando (⌘)-R tills du ser en Apple-logotyp eller annan bild.

  

Om du ombes att välja en användare vars lösenord du känner till väljer du användaren, klickar på Nästa och anger användarens administratörslösenord. 


Installera om macOS

När du installerar om macOS tar det inte bort data från din Mac. För att börja installationen klickar du på Installera om macOS från verktygsfönstret i macOS Återställning, sedan på Fortsätt och följer anvisningarna på skärmen. 

Fönstret Verktyg i macOS Återställning 

Följ de här riktlinjerna under installationen:

  • Om du ombeds låsa upp din skiva anger du lösenordet du använder för att logga in på din Mac.
  • Du kanske måste radera din skiva först om den inte hittas eller om du får ett meddelande som säger att det inte går att installera på datorn eller volymen.
  • Om du får möjlighet att välja mellan att installera på Macintosh HD eller Macintosh HD - Data väljer du Macintosh HD.
  • Låt installationen slutföras utan att du försätter Mac-datorn i vila eller stänger locket. Din Mac kanske startas om och visar en förloppsindikator flera gånger. Skärmen kanske också är tom i flera minuter.

När installationen är slutförd kanske din Mac startar om och en inställningsassistent aktiveras. Om du säljer, byter in eller ger bort din Mac trycker du på Kommando-Q för att stänga assistenten utan att slutföra inställningarna. Klicka sedan på Stäng av. När den nya ägaren startar Mac-datorn kan de använda sin egen information för att slutföra installationen.


Andra alternativ för att installera macOS

När du installerar från macOS Återställning får du den aktuella versionen av det senast installerade macOS, med några undantag:

  • På en Intel-baserad Mac: om du använder Skift-Alternativ-Kommando-R vid start kan du erbjudas den macOS-version som levererades med din Mac, eller den närmaste versionen som fortfarande finns tillgänglig.
  • På en Intel-baserad Mac: om du använder Alternativ-Kommando-R vid start kan du erbjudas den senaste macOS-versionen som är kompatibel med din Mac.
  • Om du nyligen raderade hela din startskiva kan du erbjudas en tidigare kompatibel version av macOS.
  • Om moderkortet på din Mac byttes ut nyligen kan du erbjudas den senaste macOS-version som är kompatibel med din Mac.

Du kan också installera macOS med hjälp av dessa metoder, om macOS är kompatibelt med din Mac:

Publiceringsdatum: