Om ett Apple Arcade-spel inte fortsätter där du slutade eller sparar framstegen på din Mac

Anslut till internet när du spelar Apple Arcade-spel på Mac om du vill fortsätta där du slutade och spara dina speldata.

När du spelar Apple Arcade-spel på Mac sparas framstegen i vissa spel inte om Mac-datorn inte är ansluten till internet.

Anslut därför till internet när du spelar Apple Arcade-spel på Mac, så att du kan fortsätta där du slutade och behålla sparade spel och framstegen i spelen.

Problemet kommer att åtgärdas i en kommande mjukvaruuppdatering.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: