Uppdatera din Apple TV

Läs hur du letar efter uppdateringar eller ställer in Apple TV så att mjukvaran uppdateras automatiskt.

Uppdatera Apple TV automatiskt

Du kan ställa in att Apple TV automatiskt installerar nya uppdateringar när de blir tillgängliga.

 • På en Apple TV 4K eller Apple TV HD: Gå till Inställningar > System > Programuppdateringar och aktivera Uppdatera automatiskt.
 • På en Apple TV (3:e generationen): Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdateringar och aktivera Uppdatera automatiskt.

Uppdatera Apple TV 4K eller Apple TV HD

 1. Gå till Inställningar > System > Programuppdateringar och välj Uppdatera programvara.
 2. Om det finns en uppdatering väljer du Hämta och installera. 
 3. Vänta tills Apple TV har hämtat uppdateringen. Koppla inte ur eller bort Apple TV förrän uppdateringen är slutförd.

När uppdateringen har hämtats startar din Apple TV om, förbereder uppdateringen och installerar den. När uppdateringen har slutförts startar Apple TV automatiskt om.

Uppdatera Apple TV (3:e generationen)

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdateringar och välj Uppdatera programvara.
 2. Om det finns en uppdatering hämtar du och installerar den.
 3. Vänta tills Apple TV har hämtat uppdateringen. Koppla inte ur eller bort Apple TV förrän uppdateringen är slutförd.

När uppdateringen har hämtats startar din Apple TV om, förbereder uppdateringen och installerar den. När uppdateringen har slutförts startar Apple TV automatiskt om.

Få hjälp

 • Om du inte kan uppdatera din Apple TV kontrollerar du att den är ansluten till wifi eller Ethernet.
 • Om förloppsindikatorn för uppdateringen står stilla eller är pausad, ska du inte koppla från strömmen till Apple TV. Ge uppdateringen mer tid för att slutföras. Om du har väntat i över en timme kontaktar du Apple-supporten innan du startar om eller kopplar från strömmen till Apple TV.
 • Om det uppstår ett fel under uppdateringen kan det visas ett meddelande om att radera samtliga inställningar eller starta om. Prova först att starta om. Om samma meddelande visas igen väljer du Radera samtliga inställningar.
 • Läs om vad du kan göra om din Apple TV inte slås på när uppdateringen är färdig. 
 • För andra problem kan du kontakta Apple-supporten.
Publiceringsdatum: