Göra en gest, svepa och trycka för att navigera i din iPhone 13 och andra modeller med Face ID

Använd gester på din iPhone med Face ID för att navigera snabbt, göra flera saker samtidigt, justera inställningar och komma åt sådant du gör ofta.

Lär dig grunderna

Sidoknappen är placerad på motsatt sida av volymknapparna. Använd sidoknappen när du vill slå på din iPhone, försätta den i viloläge, använda Siri och Apple Pay med mera.

diagram som visar volym- och sidoknappar på iPhone 12 Pro 

Slå på och av

Starta enheten genom att hålla ned sidoknappen tills Apple-logotypen visas.

Stäng av enheten genom att samtidigt trycka på och hålla ned sidoknappen och en av volymknapparna tills reglaget visas och dra sedan för att stänga av.

Väcka och försätta i viloläge

Håll upp för att väcka eller tryck för att väcka din iPhone.

Försätt din iPhone i viloläge genom att trycka på sidoknappen.

Använda Siri

Säg ”Hej Siri”. Du kan även trycka på och hålla ned sidoknappen.

Installera appar

Tryck för att hämta en app i App Store och dubbelklicka sedan snabbt på sidoknappen för att installera den.

Använda Apple Pay

Autentisera köp med Apple Pay med Face ID genom att dubbeltrycka på sidoknappen och sedan snabbt titta på din iPhone.

Använda gester för att navigera

Hemknappen har ersatts med nya sätt att navigera för att skapa en sammanhängande yta.

Låsa upp och gå till hemskärmen

Lås upp din iPhone med Face ID genom att titta på din iPhone och sedan svepa uppåt från låsskärmens nederkant. Om din iPhone är på ett bord eller en annan plan yta kan du väcka den genom att lyfta eller trycka på den.

Du kan när som helst gå till hemskärmen genom att svepa uppåt från skärmens nederkant.

Svep uppåt från skärmens nederkant på en iPhone med Face ID

Göra flera saker samtidigt

en skärm som visar flera saker som görs samtidigt på iPhone 12 Pro

Svep uppåt från skärmens nederkant och pausa. Om du arbetar i en app sveper du höger längs skärmens nederkant för att byta till en annan app.

Hitta widgetar

en skärm som visar widgetar på iPhone 12 Pro

Visa information från appar du har lagt till i widgetar genom att svepa åt höger från hemskärmen eller låsskärmen för att komma till vyn Idag. Du kan också hitta widgetar på din hemskärm om du lade till dem där.

Söka

en skärm som visar widgetar på iPhone 12 Pro

Hitta något snabbt på din enhet och på webben genom att svepa nedåt från mitten av skärmen.

Öppna Kontrollcenter

Justera snabbt inställningar och appar i Kontrollcenter genom att svepa nedåt från skärmens övre högra hörn.

Svep nedåt från det övre högra hörnet av skärmen på en iPhone

 

Visa notiser

en skärm som visar notiser på iPhone 12 Pro

Visa dina notiser, som telefonsamtal, påminnelser och meddelanden, genom att svepa nedåt från toppen av skärmen.

Nå toppen

en skärm som visar Lätt att nå som används på en iPhone 12 Pro

Svep nedåt på skärmens nederkant för att nå saker längst upp. Eller svep upp och ned snabbt från skärmens nederkant.*

  

*Den här funktionen är inaktiverad som standard. Du aktiverar det genom att gå till Inställningar >Hjälpmedel> Tryck och aktiverar sedan Lätt att nå.

Publiceringsdatum: