Använda gester för att navigera på iPhone X

Använd gester på iPhone X till att snabbt navigera, göra flera saker samtidigt, justera inställningar och komma åt sådant du gör ofta.

Lär dig grunderna

Använd sidoknappen när du vill slå på din iPhone X, försätta den i viloläge, använda Siri och Apple Pay med mera.

 

Slå på och av

Starta enheten genom att hålla ned sidoknappen tills Apple-logotypen visas.

Stäng av enheten genom att samtidigt trycka och hålla ned sidoknappen och en av volymknapparna tills reglaget visas och dra sedan för att stänga av.

Väcka och försätta i vila

Håll upp för att väcka eller tryck för att väcka din iPhone X.

Försätt din iPhone X i vila genom att trycka på sidoknappen.

Använda Siri

Säg ”Hej Siri”. Eller tryck på och håll ned sidoknappen.

Installera appar

Dubbelklicka på sidoknappen för att installera en app när du har valt en app i App Store.

Använda Apple Pay

Autentisera köp med Apple Pay med Face ID genom att trycka två gånger på sidoknappen och sedan snabbt titta på din iPhone X.

Använda intuitiva gester för att navigera

Vi ville skapa en sammanhängande yta från framsida till baksida och har därför ersatt hemknappen med nya men ändå välbekanta sätt att navigera. Börja med att lyfta din iPhone och titta på den för att låsa upp med Face ID. Om den ligger på ett bord eller en annan plan yta kan du lyfta den eller trycka på den för att väcka enheten.

Låsa upp och gå till hemskärmen

Lås upp genom att titta på din iPhone X och svep sedan uppåt från låsskärmens nederkant. Du kan när som helst gå till hemskärmen genom att svepa uppåt från skärmens nederkant.

Multitasking

Svep uppåt från skärmens nederkant och pausa. Om du arbetar i en app sveper du höger längs skärmens nederkant för att byta till en annan app.

Hitta widgetar

Visa information från appar du har lagt till i widgetar genom att svepa till höger från hemskärmen eller låsskärmen.

Sök

Hitta något snabbt på din enhet och på webben genom att svepa nedåt från mitten av skärmen.

Öppna Kontrollcenter

Justera snabbt inställningar och appar i Kontrollcenter genom att svepa nedåt från skärmens övre högra hörn.

 

Visa notiser

Visa dina notiser, som telefonsamtal, påminnelser och meddelanden, genom att svepa nedåt från toppen av skärmen.

Nå toppen

Svep nedåt på skärmens nederkant för att nå saker längst upp. Eller svep upp och ned snabbt från skärmens nederkant.*

  

*Lätt att nå är avstängt som standard. Slå på det genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel och rulla längst ned. Tryck på Lätt att nå och slå sedan på alternativet.

Publiceringsdatum: