Så här lägger du till och redigerar widgetar på din iPhone

Med widgetar kan du snabbt få information från dina favoritappar i en överblick på din hemskärm, låsskärm eller vyn Idag.

Så här lägger du till widgetar på hemskärmen

 1. Tryck på och håll ned en widget eller ett tomt område på hemskärmen tills apparna börjar vibrera.

 2. Tryck på knappen Lägg tillGrå plussymbol i det övre vänstra hörnet.

 3. Välj en widget, välj en widgetstorlek och tryck sedan på Lägg till widget.

 4. Tryck på Klar.

En iPhone som visar widgetar för väder och kalenderhändelser

Så här lägger du till widgetar på låsskärmen

Med iOS 16 kan du lägga till widgets till din låsskärm för att få information med en överblick – till exempel temperatur, luftkvalitet, batterinivå eller kommande kalenderhändelser.

 1. Tryck på och håll ner låsskärmen tills knappen Anpassa visas och tryck sedan på Anpassa.

 2. Välj låsskärm.

 3. Tryck på Lägg till widgetar.

 4. Tryck på eller dra widgetarna som du vill lägga till på låsskärmen.

 5. Tryck på knappen StängIngen bildtext för denna bild när du är klar och tryck sedan på Klar.

En iPhone-skärm som visar hur du lägger till widgetar på låsskärmen

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för en ny widget kan du trycka på knappen Ta bortIngen bildtext för denna bild för att ta bort en widget och göra plats åt den som du vill lägga till.

Så här lägger du till widgetar i vyn Idag

 1. Svep till höger över hemskärmen eller låsskärmen.

 2. Tryck på och håll ned en widget eller ett tomt område i vyn Idag tills apparna börjar vibrera.

 3. Tryck på knappen Lägg tillgrå plussymbol i det övre vänstra hörnet.

 4. Rulla ned för att välja en widget och välj sedan mellan tre widgetstorlekar.

 5. Tryck på Lägg till widget och sedan på Klar.

En iPhone som visar widgetar i vyn Idag

Så här redigerar du dina widgetar

Du kan konfigurera dina widgetar. Du kan till exempel ändra widgeten Väder för att se prognosen för din nuvarande plats eller en annan plats.

Så här redigerar du widgetar från vyn Idag:

 1. Svep till höger över hemskärmen eller låsskärmen.

 2. Tryck på och håll ned en widget för att öppna snabbvalsmenyn.

 3. Tryck på Redigera widget Redigera widget-symbol.

 4. Gör dina ändringar och tryck sedan utanför widgeten för att avsluta.

En iPhone som visar hur du redigerar en widget

Du kan också flytta dina widgetar för att placera dina favoriter där du lättare hittar dem. Håll bara ned en widget tills den börjar vibrera och flytta sedan widgeten på skärmen.

Så här redigerar du widgetar från din låsskärm:

 1. Tryck på den widget du vill redigera.

 2. Gör dina ändringar och svep sedan uppåt för att spara ändringarna.

Så här använder du widget-travar

Du kan använda widget-travar för att spara utrymme på startskärmen och i vyn Idag. Du kan använda Smarta travar eller skapa dina egna widget-travar.

Lägga till en Smart trave

En Smart trave är en förinställd samling widgetar som visar rätt widget baserat på faktorer som din plats, en aktivitet eller tid. En Smart trave roterar automatiskt widgetar för att visa den mest relevanta informationen hela dagen.

Så här lägger du till en Smart trave:

 1. Tryck på och håll ned ett område på din hemskärm eller i vyn Idag tills apparna börjar vibrera.

 2. Tryck på knappen Lägg tillgrå plussymbol i det övre vänstra hörnet.

 3. Rulla ned och tryck på Smart trave.

 4. Tryck på Lägg till widget.

Skapa dina egna widget-travar

 1. Tryck på och håll ned en app eller ett tomt område på hemskärmen eller i vyn Idag tills apparna börjar vibrera.

 2. Dra en widget ovanpå en annan widget. Du kan stapla upp till tio widgetar.

 3. Tryck på Klar.

Redigera en widget-trave

 1. Tryck på och håll ned widget-traven.

 2. Tryck på Redigera traveIngen bildtext för denna bild. Härifrån kan du ordna om widgetarna i traven genom att dra och släppa appen där du vill ha den i traven. Du kan också aktivera eller inaktivera Smart rotering*.

 3. Tryck på Klar.

En iPhone som visar en widget-trave

* När Smart rotering är aktiverad visar iOS relevanta widgetar för dig hela dagen.

Med iOS 15 och senare kan du aktivera Widgetförslag, så att appar som du redan använder automatiskt kan visas i Smart trave vid rätt tid baserat på din tidigare aktivitet. Ett alternativ ger dig möjligheten att lägga till widgeten i din trave så att den alltid finns där när du behöver den. Följ bara steg 1–2 och tryck sedan på Widgetförslag för att aktivera det.

iOS 14 eller senare krävs för att du ska kunna använda Smarta travar eller skapa dina egna widget-travar.

Så här tar du bort widgetar

 1. Tryck på och håll ned widgeten som du vill radera.

 2. Tryck på Radera widget.

 3. Tryck på Radera igen för att bekräfta.

Läs mer

Läs mer om widgetar på din iPad.

Publiceringsdatum: