Justera inställningarna på dina AirPods

Läs om hur du ändrar namn på dina AirPods eller vad som händer när du dubbeltrycker på en av dina AirPods med mera.

Öppna AirPod-fodralet och gå sedan till Inställningar > Bluetooth på iOS-enheten. Tryck på bredvid AirPods i enhetslistan. Det här kan du göra:

Namnge dina AirPods

Tryck på det nuvarande namnet. Ange sedan ett nytt namn för dina AirPods och tryck på Klar.

Ändra dubbeltryckning

Välj din högra eller vänstra AirPod i Bluetooth-skärmen och välj vad som ska hända när du dubbeltrycker på den:

  • Använd Siri för att styra det du lyssnar på, ändra volym eller göra allt annat som Siri kan göra
  • Spela, pausa eller stoppa det du lyssnar på
  • Gå till nästa spår
  • Gå till föregående spår

Slå på eller av Automatisk öronavkänning

Som standard känner AirPods av när de sitter i öronen och tar emot ljud från din enhet. AirPods pausar och återupptar uppspelningen när du tar ut en av dem eller stoppar uppspelningen utan att återuppta den om du tar ut båda. När Automatisk öronavkänning är aktiverat och AirPods inte används, spelas ljudet upp på enhetens högtalare.

När Automatisk öronavkänning är inaktiverat är de här funktionerna avstängda och allt ljud spelas upp i dina AirPods, vare sig du har dem på dig eller inte.

Ställa in Mikrofon till höger, vänster eller automatiskt

Båda AirPods har mikrofoner så att du kan ringa och använda Siri. Som standard är Mikrofon inställt på Automatiskt så att båda dina AirPods kan fungera som mikrofon. Om du bara använder en av dina AirPods är det den som fungerar som mikrofon.

Det går även att ställa in Mikrofon på Alltid vänster eller Alltid höger. Det ställer in mikrofonen på vänster respektive höger AirPod. Det är den här AirPod-hörluren som fungerar som mikrofon, även om du tar ut den ur örat eller lägger den i fodralet.

Publiceringsdatum: