Ändra inställningarna på dina AirPods och AirPods Pro

Läs mer om hur du ändrar namnet på dina AirPods och ställer in vad som händer när du dubbeltrycker på en AirPod eller trycker och håller ned på AirPods Pro.

Öppna AirPods-fodralet och gå till Inställningar > Bluetooth på din iOS- eller iPadOS-enhet. Tryck på informationsknappen  bredvid dina AirPods i listan över enheter. Det här kan du göra:Namnge dina AirPods

Tryck på det nuvarande namnet. Ange sedan ett nytt namn för dina AirPods och tryck på Klar.

Ändra tryck-och-håll-ned-åtgärden på AirPods Pro

AirPods Pro har tre lägen för bruskontroll: aktiv brusreducering, transparensläge och av. Du kan växla mellan alla tre bruskontrollslägen i Kontrollcenter eller Inställningar.

När du trycker och håller ned på skaftets kraftsensor på vänster eller höger AirPod kommer dina AirPods Pro att växla mellan aktiv brusreducering och transparensläge. Du kan ändra vilket bruskontrollsläge som styrs av tryck-och-håll-ned-åtgärden:

  1. Gå till inställningsskärmen för dina AirPods Pro.
  2. Under Tryck och håll på AirPods trycker du Vänster eller Höger och kontrollerar att bruskontroll är markerat.
  3. Välj de två eller tre bruskontrollslägen som du vill använda med tryck och håll ned. Om båda AirPods är inställda på att växla mellan bruskontrollslägen kommer en ändring av tryck-och-håll-ned-åtgärden på en AirPod att gälla för båda.

Du kan även ställa in tryck-och-håll-ned-åtgärden för att använda Siri. På inställningsskärmen för AirPods Pro trycker du Vänster eller Höger och väljer Siri. Du kan ställa in så att du använder en AirPod för Siri och den andra till att växla mellan bruskontrollslägen.

Ändra dubbeltrycksåtgärden på AirPods

Med AirPods (1:a och 2:a generationen) väljer du vänster eller höger AirPod på inställningsskärmen för AirPods och väljer sedan vad du vill ska hända när du dubbeltrycker på en AirPod:

  • Använd Siri för att styra det du lyssnar på, ändra volym eller göra allt annat som Siri kan göra
  • Spela, pausa eller stoppa det du lyssnar på
  • Gå till nästa spår
  • Gå till föregående spår

Slå på eller av Automatisk öronavkänning

Som standard känner AirPods av när de sitter i öronen och tar emot ljud från din enhet. AirPods pausar och återupptar uppspelningen när du tar ut en av dem eller stoppar uppspelningen utan att återuppta den om du tar ut båda. När Automatisk öronavkänning är aktiverat och AirPods inte används, spelas ljudet upp på enhetens högtalare.

När Automatisk öronavkänning är inaktiverat är de här funktionerna avstängda och allt ljud spelas upp i dina AirPods, vare sig du har dem på dig eller inte.

Ställa in Mikrofon till höger, vänster eller automatiskt

Båda AirPods har mikrofoner så att du kan ringa och använda Siri. Som standard är Mikrofon inställt på Automatiskt så att båda dina AirPods kan fungera som mikrofon. Om du bara använder en av dina AirPods är det den som fungerar som mikrofon.

Det går även att ställa in Mikrofon på Alltid vänster eller Alltid höger. Det ställer in mikrofonen på vänster respektive höger AirPod. Det är den här AirPod-hörluren som fungerar som mikrofon, även om du tar ut den ur örat eller lägger den i fodralet.

Publiceringsdatum: