Använda VoiceOver på Apple TV

Med VoiceOver kan du styra Apple TV utan att se skärmen. Du kan använda enkla gester på Touch-ytan på Siri Remote* till att flytta runt på skärmen och sedan låta VoiceOver läsa upp objekten.

När du markerar ett objekt på din Apple TV 4K eller Apple TV HD läser VoiceOver-funktionen upp vad det är och all relaterad text. Efter en kort fördröjning läser VoiceOver upp all övrig text på skärmen, som filmbeskrivningar och rollistor. Läs om att slå på VoiceOver

Du kan använda VoiceOver-rotorn till att styra Apple TV

Vrid två fingrar kring en punkt på Touch-ytan på din Siri Remote eller Apple TV Remote* för att öppna VoiceOver-rotorn, som har ytterligare reglage. De tillgängliga rotorreglagen varierar beroende på var du befinner dig.

Navigera på skärmen

Du kan använda två olika lägen för att läsa objekten på skärmen: Navigera och Utforska.

Navigera är standardläget som hanterar vanliga gester. 

 • Flytta din markering: Svep upp, ned, åt vänster eller åt höger.
 • Välj föregående eller nästa rotorreglage: Vrid två fingrar åt vänster eller höger.
 • Justera ett rotorreglage: Svep upp eller ned. Om du till exempel vill justera talhastigheten vrider du två fingrar tills VoiceOver-rotorreglaget för talhastighet markeras. Därefter sveper du upp eller ned för att öka eller sänka talhastigheten.
 • Säg det aktuella textobjektet och fortsätt sedan till slutet av skärmen: Svep ned med två fingrar.
 • Säg objekten på skärmen med början längst upp: Svep uppåt med två fingrar eller tryck på och håll ned knappen Spela upp.
 • Pausa uppspelning: Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar för att återuppta eller välja ett annat objekt.
 • Säg det aktuella textobjektet på skärmen och fortsätt tills du är redo att sluta: Vila ett finger på vänster sida av Touch-ytan och dra sedan det till höger. VoiceOver läser upp alla objekt på skärmen tills du lyfter fingret.

Med Utforska kan du lyssna på ytterligare innehåll på skärmen. Till exempel kan du öppna en film i appen Filmer och använda rotorn för att gå till läget Utforska och därefter svepa upp eller ned. VoiceOver går igenom texten på skärmen. Du behöver bara dra fingret över Touch-ytan för att höra alla menyobjekt du väljer.

Välj en anpassad rotoråtgärd

Du kan utföra en anpassad rotoråtgärd genom att vrida två fingrar tills Anpassade åtgärder har valts i rotorn. Svep upp eller ned för att höra varje anpassad åtgärd och klicka därefter på Touch-ytan för att utföra en åtgärd.    

Använda DirectTouch

Med DirectTouch kan du anpassa Touch-ytan på din fjärrkontroll för att få anpassade standardgester. Läs om vad varje inställning gör nedan.

Tangentbord

 • DirectTouch Av: När du sveper vänster eller höger markerar du ett tecken åt gången.
 • DirectTouch På: Beroende på hur snabbt du sveper kan du hoppa över flera tecken med varje svep.

Listor

 • DirectTouch Av: När du sveper åt vänster eller åt höger markerar du ett objekt åt gången.
 • DirectTouch På: Beroende på hur snabbt du sveper kan du hoppa över flera objekt med varje svep.

Appar som baseras på gester

 • DirectTouch Av: Svep åt höger eller åt vänster för att försöka markera ett element åt gången. Om det inte finns några element i appen (som i ett spel) markerar du kanske inte något.
 • DirectTouch På: Gester baseras på appens inställningar. Om du till exempel sveper i ett spel kanske din karaktär flyttas runt.

Säga ledtrådar

VoiceOver kommer endast att säga ledtråden till ett objekt om det valda objektet inte är en del av ledtråden som sagts tidigare. Du kan höra ledtråden igen genom att svepa uppåt med två fingrar eller hålla ned knappen Spela upp. 

*Siris tillgänglighet varierar för olika länder eller regioner och språk. Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner med stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställt på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: