Om du inte kan lägga till iCloud Kalender, Mail eller Kontakter i Outlook

Prova dessa steg om du behöver hjälp med iCloud Kalender, Mail eller Kontakter i Outlook och läs mer om iCloud-funktioner som fungerar annorlunda i Outlook än vad de gör på din Apple-enhet.

Saker att kontrollera först

 1. Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven för iCloud och är ansluten till internet.
 2. Hämta iCloud för Windows och logga in med ditt Apple-ID.* Om du har flera Apple-ID:n som du använder med iCloud kontrollerar du att du är inloggad på iCloud för Windows med samma konto som du använder på dina andra enheter. 
 3. Titta på sidan Systemstatus om det finns några kända problem som påverkar iCloud Mail, Kontakter eller Kalender.
 4. Se till att datorn har korrekta datum- och tidsinställningar.
 5. Gör kopior av informationen du lagrar på iCloud.

Ser du dubbla kalendrar eller dubbla kontakter? Läs om hur du tar bort dubbla kalendrar eller tar bort dubbla kontakter

* Om du inte använder iCloud för Windows ställer du in tvåfaktorsautentisering och loggar in på Outlook med ditt användarnamn för Apple-ID och ett appspecifikt lösenord.

Outlook

Om du inte ser de senaste ändringarna eller om iCloud för Windows inte stöder din version av Outlook läser du om vad du ska göra.

Om du inte ser de senaste ändringarna som har gjorts i Outlook

Om du nyligen har gjort ändringar i Outlook som inte uppdateras på dina andra enheter eller om ändringar på andra enheter inte uppdateras i Outlook klickar du på Uppdatera i Outlook.

Om den installerade versionen av Outlook inte stöds

Om du får ett felmeddelande om att den installerade versionen av Outlook inte stöds av iCloud, avinstallerar du den version av Office som du fick från Windows-butiken. Därefter följer du de här anvisningarna för att installera Office 365.

Mail

Om du behöver hjälp med att konfigurera eller skicka via iCloud Mail läser du om vad du ska göra nedan.

Om Mail-alternativet i iCloud för Windows är gråtonat

Om du inte konfigurerade ett iCloud Mail-konto när du ställde in iCloud, kan det hända att alternativet Mail i ditt iCloud för Windows-konto visas gråtonat. 

 1. Skapa en @icloud.com-e-postadress.
 2. Avsluta och starta om iCloud för Windows.
 3. Om du fortfarande inte kommer åt alternativet Mail loggar du ut från iCloud för Windows och loggar sedan in igen.

Om du har e-postmeddelanden som ligger kvar i Utkorgen

 1. Flytta meddelandet från Utkorgen till Utkast eller radera det.
 2. Öppna meddelandet i mappen Utkast eller Borttaget och klicka sedan på Skicka igen.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden

 1. Kontrollera att du kan skicka och ta emot e-post från iCloud.com och din iOS-enhet.
 2. Stäng Outlook.
 3. Logga ut från iCloud för Windows och logga sedan in igen.
 4. Starta om Outlook.

Om du fortfarande inte kan skicka eller ta emot e-post, kan du få mer hjälp med Outlook eller kontakta Apple-supporten

Om din e-post inte synkroniseras över dina enheter

Om du måste ta bort e-postmeddelanden från inkorgen på alla dina enheter kan det bero på att din e-post inte synkroniseras mellan din iOS-enhet och iCloud för Windows. Så här synkroniserar du dina enheter:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Avmarkera Mail.
 3. Klicka på Verkställ.
 4. Markera Mail igen.
 5. Klicka på Verkställ.
 6. Logga ut från iCloud för Windows och logga sedan in igen.

Om dina enheter fortfarande inte synkroniserar läser du om hur du uppdaterar din mapplista eller felsöker andra synkroniseringsproblem

Om du vill använda iCloud som ditt standardkonto för sändning av e-post

Du kan ändra dina Outlook-inställningar så att e-post skickas automatiskt från ditt iCloud-konto. Följ de här stegen i Outlook 2010 eller senare för att använda iCloud som det förvalda kontot:

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar.
 2. På fliken Info, klicka på Kontoinställningar.
 3. Välj ditt iCloud-konto i listan och klicka sedan på Ange som standard. Om du inte kan klicka på Ange som standard är ditt iCloud-konto redan standardkontot.

Kalender, kontakter och påminnelser

Om du behöver hjälp med din kalender, kontakter och påminnelser för iCloud för Windows kan du prova med dessa steg. 

Stäng av iCloud Kalender, Kontakter och Påminnelser och slå sedan på dem igen

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan E-post, kontakter och kalendrar och klicka på Använd.
 4. Vänta några sekunder. Välj E-post, kontakter och kalendrar och klicka på Använd.
 5. Öppna Outlook.

Kontrollera att iCloud Outlook-tillägget är påslaget

iCloud Outlook-tillägget överför ditt innehåll mellan iCloud och Outlook. Följ de här stegen i Outlook 2010 eller senare för att kontrollera och slå på tillägget:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i fönstret Outlook-alternativ.
 4. Titta på listan med tillägg vid Aktiva programtillägg. Om tillägg för iCloud visas under inaktiva eller inaktiverade tillägg, ser du till att COM-tillägg är valt i den nedrullningsbara menyn intill Hantera i underkanten på fönstret. Klicka sedan på Kör.
 5. Välj kryssrutan för iCloud Outlook-tillägg, och klicka på OK.
 6. Starta om Outlook.

Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Datafiler

Om iCloud är inställt som ditt standardkonto i Datafiler kommer dina data inte att synkroniseras mellan dina enheter. 

 1. Klicka på Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. 
 2. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto.
 3. Klicka på Ange som standard.

Starta om datorn efter att du har provat stegen ovan. 

iCloud-funktioner som fungerar på annat sätt i Outlook

Vissa iCloud-funktioner i Outlook fungerar på ett annat sätt än de gör på din Apple-enhet. Här är några tips som hjälper dig använda Outlook med iCloud för Windows. 

Mail och Anteckningar

 • Mappar med VIP-avsändare är inte tillgängliga i Outlook.
 • Inga av de e-postregler som du skapar i Outlook är tillgängliga i e-postprogram för dina andra enheter eller på iCloud.com.
 • Signaturer sparas lokalt på din enhet. Du ser inte signaturer du skapar i Outlook på dina andra enheter.

Anteckningar är inte en separat app. Dina anteckningar sparas i en postmapp. 

 • Du hittar anteckningar som du skapar på dina andra enheter i den här mappen.
 • Anteckningar som du skickar till den här mappen från Outlook visas inte på dina andra enheter, men du kommer att se dem på alla andra datorer som använder Outlook och iCloud för Windows när du är inloggad med samma Apple-ID.
 • Om du tar bort anteckningar från den här mappen tas de även bort på dina andra enheter.

Kontakter

 • Outlook importerar bara den första kontakten i en vCard-uppsättning. 
 • Om du behöver lägga till en vCard-uppsättning i Outlook, importerar du den direkt i iCloud eller Kontakter i macOS. Vi packar ihop hela uppsättningen åt dig och lägger till dem som enskilda kontakter i Kontakter. 

Kalendrar

 • När du lägger till bilagor till en kalenderhändelse i Outlook, kommer du inte att se dem i Kalender för iOS eller i Kalender för macOS (eller det omvända).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: