Få hjälp med att använda Outlook med iCloud för Windows

Prova med dessa steg om du behöver hjälp med din iCloud Mail, Kontakter och Kalendrar i Outlook och läs mer om hur iCloud-funktionerna fungerar olika på din Apple-enhet och i Outlook.

Innan du börjar: 

Om du inte har enheter som kan uppdateras till iOS 9 eller OS X El Capitan kan du ställa in tvåstegsverifiering istället.

Ta bort dubbletter

Kontrollera internetanslutningen

 1. Försök att öppna apple.com. Om du inte kan ansluta kommer dina iCloud Kalendrar, Kontakter och Påminnelser inte att uppdateras i Outlook. Du behöver få hjälp med din internetanslutning.
 2. Försök att öppna en säker webbplats från din pc. Om du får ett felmeddelande, till exempel om att anslutningens tidsgräns överskreds, måste du kontakta din internetleverantör och be om hjälp.

Kontrollera dina inloggningsinställningar

Om du har flera Apple-ID:n som du använder med iCloud kan du vara inloggad i iCloud för Windows med ett annat konto än det du använder på dina övriga enheter. Kontrollera detta genom att öppna iCloud för Windows och jämföra det med dina andra enheter.

Uppdatera Outlook

Om du nyligen har gjort ändringar i Outlook som inte uppdateras på dina andra enheter eller om ändringar på andra enheter inte uppdateras i Outlook klickar du på Uppdatera i Outlook. 

Om den installerade versionen av Outlook inte stöds

Om du får ett felmeddelande om att den installerade versionen av Outlook inte stöds av iCloud, avinstallerar du den version av Office som du fick från Windows-butiken. Därefter följer du de här anvisningarna för att installera Office 365.

Om Mail-alternativet i ditt iCloud för Windows-konto är gråtonat

Innan du kan använda iCloud Mail måste du skapa en @icloud.com-e-postadress. Om du inte konfigurerade ett iCloud Mail-konto när du ställde in iCloud, kan det hända att alternativet Mail i ditt iCloud för Windows-konto visas gråtonat. 

Du gör Mail-alternativet tillgängligt genom att ställa in en @icloud.com-e-postadress och sedan stänga och öppna iCloud för Windows på nytt. Om du fortfarande inte kommer åt alternativet Mail loggar du ut från iCloud för Windows och loggar sedan in igen.

Mail

Få hjälp med att ställa in eller skicka iCloud Mail.

Om du har e-postmeddelanden som ligger kvar i Utkorgen

Om du ser att ett e-postmeddelande ligger kvar i Utkorgen följer du dessa steg:

 1. Flytta meddelandet från Utkorgen till Utkast eller radera det.
 2. Öppna meddelandet i mappen Utkast eller Borttaget och klicka sedan på Skicka igen.

Om du inte kan ställa in Mail med iCloud för Windows

Du måste konfigurera en @icloud.com-e-postadress innan du kan använda iCloud Mail. Om du inte konfigurerade ett iCloud Mail-konto samtidigt som iCloud kan det hända att alternativet Mail i ditt iCloud för Windows-konto visas gråtonat. När du har konfigurerat en @icloud.com-e-postadress kan du göra alternativet Mail tillgängligt när du stänger och öppnar iCloud för Windows igen. Om du fortfarande inte kommer åt alternativet Mail loggar du ut från iCloud för Windows och loggar sedan in igen.

Om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden

Om du inte kan skicka eller ta emot meddelanden med din iCloud-e-postadress följer du dessa steg:

 1. Kontrollera att du kan skicka och ta emot e-post från iCloud.com och din iOS-enhet.
 2. Stäng Outlook.
 3. Logga ut från iCloud för Windows och logga sedan in igen.
 4. Starta om Outlook.

Om du fortfarande inte kan ta emot e-post, kan du få mer hjälp med Outlook eller kontakta oss

Om din e-post inte synkroniseras över dina enheter

Om du måste ta bort e-postmeddelanden från inkorgen på alla dina enheter kan det bero på att din e-post inte synkroniseras mellan din iOS-enhet och iCloud för Windows. Så här synkroniserar du dina enheter:

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Avmarkera Mail.
 3. Klicka på Verkställ.
 4. Markera Mail igen.
 5. Klicka på Verkställ.
 6. Logga ut från iCloud för Windows och logga sedan in igen.

Om dina enheter fortfarande inte synkroniseras kan du läsa mer här

Om du vill använda iCloud som ditt standardkonto för sändning av e-post

Du kan ändra dina Outlook-inställningar så att e-post skickas automatiskt från ditt iCloud-konto. Följ de här stegen i Outlook 2010 eller senare för att använda iCloud som det förvalda kontot:

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar.
 2. På fliken Info, klicka på Kontoinställningar.
 3. Välj ditt iCloud-konto i listan och klicka sedan på Ange som standard. Om du inte kan klicka på Ange som standard är ditt iCloud-konto redan standardkontot.

Kalender, kontakter och påminnelser

Om du behöver hjälp med din kalender, kontakter och påminnelser för iCloud för Windows kan du prova med dessa steg. 

När du öppnar iCloud-påminnelser på din Windows-pc har de etiketten Uppgifter och visas i avsnittet Uppgifter.

Stäng av iCloud Kalender, Kontakter och Påminnelser och slå sedan på dem igen

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd.
 4. Vänta några sekunder. Välj E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Utför.
 5. Öppna Outlook.

Kontrollera att iClouds Outlook-tillägg är påslaget

iClouds Outlook-tillägg överför ditt innehåll mellan iCloud och Outlook. Följ de här stegen i Outlook 2010 eller senare för att kontrollera och slå på tillägget:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i fönstret Outlook-alternativ.
 4. Titta på listan med tillägg vid Aktiva programtillägg. Om tillägg för iCloud visas under inaktiva eller inaktiverade tillägg, ser du till att COM-tillägg är valt i den nedrullningsbara menyn intill Hantera i underkanten på fönstret. Klicka sedan på Go (Kör).
 5. Välj kryssrutan för iClouds Outlook-tillägg, och klicka på OK.
 6. Starta om Outlook.

Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Datafiler

Om iCloud är inställt som ditt standardkonto i Datafiler kommer dina data inte att synkroniseras mellan dina enheter. 

 1. Klicka på Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. 
 2. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto.
 3. Klicka på Ange som standard.

Starta om datorn

Slå av datorn och slå på den igen.

iCloud-funktioner som fungerar på annat sätt i Outlook

Vissa iCloud-funktioner i Outlook fungerar på ett annat sätt än de gör på din Apple-enhet. Här är några tips som hjälper dig använda Outlook med iCloud för Windows. 

Mail och Anteckningar

 • Mappar med VIP-avsändare är inte tillgängliga i Outlook.
 • Inga av de e-postregler som du skapar i Outlook är tillgängliga i e-postprogram för dina andra enheter eller i iCloud.com.
 • Signaturer sparas lokalt på din enhet. Du ser inte signaturer du skapar i Outlook på dina andra enheter.

Anteckningar är inte ett separat program. Dina anteckningar sparas i en postmapp. 

 • Du hittar anteckningar som du skapar på dina andra enheter i den här mappen.
 • Anteckningar som du skickar till den här mappen från Outlook visas inte på dina andra enheter, men du kommer att se dem på alla andra datorer som använder Outlook och iCloud för Windows när du är inloggad med samma Apple-ID.
 • Om du tar bort anteckningar från den här mappen tas de även bort på dina andra enheter.

Kontakter

 • Outlook importerar bara den första kontakten i en vCard-uppsättning. 
 • Om du behöver lägga till en vCard-uppsättning i Outlook, importerar du den direkt i iCloud eller Kontakter i macOS. Vi packar ihop hela uppsättningen åt dig och lägger till dem som enskilda kontakter i Kontakter. 

Kalendrar

 • När du lägger till bilagor till en kalenderhändelse i Outlook, kommer du inte att se dem i Kalender för iOS eller i Kalender för macOS (eller det omvända).

Påminnelser (Aktiviteter)

Precis som kalendrar och kontakter måste du ange dina påminnelser i iCloud-avsnittet i Aktiviteter i Outlook. Om du inte anger dina aktiviteter i iCloud-avsnittet kommer de inte att överföras till iCloud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: