Om kontakterna dubbleras när du har installerat iCloud-kontakter

Följ de här stegen om du har installerat iCloud-kontakter på Mac eller PC och sedan ser dubbletter av kontakterna.

Innan du börjar

  • Om det visas dubbletter i Kontakter på iCloud.com går du till Apple-supporten för att få hjälp.
  • Om kontakterna bara är dubblerade på datorn och inte på iCloud.com följer du stegen nedan. 

Ta bort dubblerade kontakter

Följ stegen för ditt operativsystem.

På Mac-datorn

  1. Kopiera dina kontakter.
  2. Öppna Kontakter.
  3. Välj Kort > Leta efter dubbletter på menyn Kort.
  4. Klicka på Slå ihop när du får frågan.
  5. Upprepa steg 2 och 3 tills inga fler dubbletter kvarstår.
  6. Kopiera dina iCloud-kontakter igen.

På en Windows-dator

Läs följande Microsoft-artiklar för att få hjälp:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: