Apple Diagnostics: Referenskoder

I den här artikeln finns mer information om de koder som genereras i Apple Diagnostics.

Använda tabellen med referenskoder

  1. Hitta definitionen på en Apple Diagnostics-referenskod och läs om nästa steg vid felsökning av problemet.
  2. När det gäller problem som du inte kan lösa kan du kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och ta reda på vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan. Glöm inte att ge Apple Diagnostics-referenskoden till Apple eller din servicepartner. Boka ett möte i Genius Bar (finns endast i vissa länder och regioner) om du planerar att besöka en Apple Store-butik.
Referenskod Koddefinition Nästa steg
ADP000 Inga problem hittades Inga problem hittades. Om du tror att du har ett hårdvaruproblem kontaktar du Apple eller tar med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och ser vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Det kan vara problem med wifi-hårdvaran.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

CNW007
CNW008
Det gick inte att hitta några wifi-nätverk. Antingen finns det inga wifi-nätverk i närheten eller så är det problem med wifi-hårdvaran.

Kör testet igen inom räckvidden för ett wifi-nätverk.

Om den här koden visas en andra gång kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Det kan vara problem med kameran.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDD001

Det kan vara problem med USB-maskinvaran.

Koppla från alla externa enheter utom tangentbordet, musen och Ethernet-adaptern. Kör testet igen.

Om den här koden visas igen kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDK001
NDK003
NDK004
Det kan vara problem med tangentbordet.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDL001

Det kan vara problem med Bluetooth-maskinvaran.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDR001
NDR003
NDR004
Det kan vara problem med styrplattan.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Det kan vara problem med Thunderbolt-maskinvaran.

Koppla från externa Thunderbolt-enheter och kör testet igen.

Om den här koden visas en andra gång kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

NNN001

Det gick inte att hitta ett serienummer. 

Datorn behöver lämnas in på service. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Det kan vara problem med systemhanteraren SMC.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PFR001

Det kan vara problem med datorns fasta programvara.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPF001
PPF003
PPF004
 Det kan vara problem med fläkten.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPM001

Det kan vara problem med en minnesmodul.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Det kan vara problem med det inbyggda minnet.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPP001
PPP002
PPP003
Det kan vara problem med strömadaptern.

Koppla från MagSafe-strömadaptern från datorn och eluttaget, och anslut den igen. Kör testet igen.

Om den här koden visas en andra gång kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPP007

Det gick inte att testa strömadaptern.

Det kan vara problem med strömadaptern eller så är den inte ansluten. Testa strömadaptern genom att ansluta den till datorn och vägguttaget igen. Kör testet igen.

Om den här koden visas en andra gång kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPR001

Det kan vara problem med processorn.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT001

Batteriet hittades inte.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT002
PPT003
Batteriet måste snart ersättas. Det fungerar fortfarande normalt, men kan inte laddas lika mycket som när det var nytt. 

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT004 Batteriet behöver lämnas in på service. Batteriet fungerar inte längre normalt, även om du kanske inte märker någon förändring i funktion eller laddningskapacitet. Du kan fortsätta att använda batteriet innan det kontrolleras utan att skada datorn.

Du bör först bekräfta problemet genom att köra Apple Diagnostics via internet, som använder den senaste diagnostikinformation. Det gör du genom att stänga av Mac-datorn med Stäng av i Apple-menyn (). Slå sedan på Mac-datorn genom att trycka på strömbrytaren. Tryck och håll ned Alternativ-D direkt tills Apple Diagnostics startar.

Om Apple Diagnostics via internet bekräftar problemet kontaktar du Apple eller tar med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik. De berättar vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT005 Batteriet är inte korrekt installerat. Stäng av datorn och sluta använda den. Datorn behöver lämnas in på service.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT006 Batteriet behöver lämnas in på service. Batteriet fungerar inte längre normalt, även om du kanske inte märker någon förändring i funktion eller laddningskapacitet. Du kan fortsätta att använda batteriet innan det kontrolleras utan att skada datorn.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

PPT007

Batteriet måste bytas ut. Batteriet fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas tillnärmelsevis lika mycket som när det var nytt. Du kan fortsätta att använda batteriet tills du ersätter det utan att datorn skadas.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Det kan vara problem med SD-kortläsaren.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VDH002
VDH004
Det kan vara problem med en lagringsenhet. 

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VDH005 Det gick inte att starta OS X Återställning.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Det kan vara problem med skärmen.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VFD006

Det kan vara problem med grafikprocessorn.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

VFF001

Det kan vara problem med ljudmaskinvaran.

Kontakta Apple eller ta med din dator till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik och se vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

 

Publiceringsdatum: