Referenskoder i Apple Diagnostics

Hitta mer information om referenskoderna som visas i testresultaten i Apple Diagnostics.

När du använder Apple Diagnostics för att testa din Mac kan en eller flera referenskoder visas i testresultaten. Om du inte kan åtgärda problemen med denna information bör du kontakta Apple eller ta din Mac till en Auktoriserad Apple-servicepartner (AASP) eller Apple Store-butik för att få service eller hjälp. Ange koden du fick från testet.
 

Kod Definition Mer information
ADP000 Inga problem hittades Inga problem hittades.
ALS001 Det kan vara fel på sensorn för omgivningsljus. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
BMT001
BMT003
BMT004
BMT005
Det kan vara fel på Touch ID-sensorn. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
Det kan vara problem med wifi-hårdvaran.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

CNW007
CNW008
Inga wifi-nätverk upptäcktes: Det finns inga wifi-nätverk i närheten eller så kan det vara fel på wifi-hårdvaran. Kör testet igen inom räckvidden för ett wifi-nätverk.

Om den här koden visas igen kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
DFR001 Det kan vara fel på Touch Bar. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
Det kan vara problem med kameran.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

NDD001

Det kan vara problem med USB-hårdvaran. Koppla från alla externa enheter utom tangentbordet, musen och Ethernet-adaptern (om de finns). Kör testet igen.

Om den här koden visas igen kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
NDK001
NDK003
NDK004
Det kan vara problem med tangentbordet.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

NDL001

Det kan vara problem med Bluetooth-hårdvaran.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

NDR001
NDR003
NDR004
NDR005
NDR006
Det kan vara problem med styrplattan.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
Det kan vara problem med Thunderbolt-hårdvaran. Koppla från externa Thunderbolt-enheter och kör testet igen.

Om den här koden visas igen kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

NNN001

Det gick inte att hitta ett serienummer. 

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
Det kan vara problem med systemhanteraren SMC.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PFR001

Det kan vara problem med datorns fasta programvara.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPF001
PPF003
PPF004
Det kan vara problem med fläkten.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPM001

Det kan vara problem med en minnesmodul.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
Det kan vara problem med det inbyggda minnet.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPP001
PPP002
PPP003
Det kan vara problem med strömadaptern. Koppla bort strömadaptern från datorn och vägguttaget och anslut dem sedan på nytt. Kör testet igen.

Om den här koden visas igen kanske du måste felsöka igen. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPP007

Det gick inte att testa strömadaptern. Det kan vara fel på strömadaptern eller så kanske den inte är ansluten till datorn eller vägguttaget. Kontrollera alla anslutningar och kör testet igen.

Visas koden igen ska du kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPR001

Det kan vara problem med processorn.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPT001

Batteriet hittades inte.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPT002
PPT003
Batteriet måste snart ersättas. Det fungerar fortfarande normalt, men kan inte laddas lika mycket som när det var nytt. 

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPT004 Batteriet behöver lämnas in på service. Batteriet fungerar inte längre normalt även om du kanske inte märker någon förändring i funktion eller laddningskapacitet. Du kan fortsätta att använda batteriet innan det kontrolleras utan att skada datorn. Använder du en Mac med en Intel-processor kan du bekräfta resultatet genom att köra Apple Diagnostics över internet: Välj Stäng av på Apple-menyn . Slå på Mac-datorn igen och tryck direkt ned och håll inne Option+D tills dess Apple Diagnostics startas.

Visas koden igen, eller om du använder en Mac med Apple-chip, ska du kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
PPT005 Batteriet är inte korrekt installerat. Stäng av datorn och sluta använda den. Datorn behöver lämnas in på service.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPT006 Batteriet behöver lämnas in på service. Batteriet fungerar inte längre normalt, även om du kanske inte märker någon förändring i funktion eller laddningskapacitet. Du kan fortsätta att använda batteriet innan det kontrolleras utan att skada datorn.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

PPT007

Batteriet måste bytas ut. Batteriet fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas tillnärmelsevis lika mycket som när det var nytt. Du kan fortsätta att använda batteriet tills du ersätter det utan att datorn skadas.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
Det kan vara problem med SD-kortläsaren.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VDH002
VDH004
Det kan vara problem med en lagringsenhet. 

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VDH005 Det går inte att starta macOS Återställning.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

Det kan vara problem med skärmen.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VFD006

Det kan vara problem med grafikprocessorn.

Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.

VFF001
VFF002
VFF003

Det kan vara problem med ljudhårdvaran. Kontakta Apple eller ta med dig datorn till en AASP eller Apple Store-butik för att ta reda på vilken service eller support som finns tillgänglig.
Publiceringsdatum: