Skapa en NetBoot-, NetInstall- eller NetRestore-volym

Lär dig skapa nätverksvolymer för start på Mac-datorer som stödjer dessa.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du behöver installera om macOS, läs mer om att installera om macOS på din organisation.

Datorer som har stöd för nätverksvolymer för start

Följande Mac-modeller har stöd för start från en NetBoot-, NetInstall- eller NetRestore-volym:

  • MacBook Pro som lanserades 2017 eller tidigare
  • MacBook Air som lanserades 2017 eller tidigare
  • MacBook som lanserades tidigt 2016 eller tidigare
  • Mac mini som lanserades 2014 eller tidigare
  • iMac som lanserades 2017 eller tidigare
  • Mac Pro som lanserades 2013 eller tidigare

Skapa en nätverksvolym för start

Om din Mac har stöd för nätverksvolymer för start kan du använda något av dessa verktyg för att skapa volymen:

  • Systemavbildningsverktyget, som finns tillgängligt på /System/Library/CoreServices/Applications/.
  • Kommandoradsverktyget imagetool. Om du vill ha mer information om verktyget, anger du följande kommando i Terminal:
/System/Library/CoreServices/Applications/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool


Nätverksvolymen måste ha version och bygge av macOS som är kompatibelt med Mac-datorn som det används på. Om du vill förhindra att en Mac-dator försöker starta från en inkompatibel nätverksvolym använder du arbetsflödesåtgärden Filter Computer Models med System Image Utility.

Publiceringsdatum: