Skapa en avbild för NetBoot, NetInstall eller NetRestore

Använd System Image Utility eller verktyget imagetool i kommandoraden för att skapa en nätverksvolym för start.

Använda System Image Utility

För mer information läser du dessa hjälpsidor för Server:

Använda verktyget imagetool från kommandoraden

Vill du veta mer om hur man använder verktyget imagetool, anger du det här kommandot i programmet Terminal:

/System/Library/CoreServices/Applications/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool

Läs mer

  • Om din Mac inte startar från en kompatibel version av macOS på nätverksvolymen, kan det hända att din Mac behöver ett eget bygge av den versionen
  • Mac-datorer som har Apple T2-chippet har inte stöd för att starta från nätverksvolymer.
  • Om du vill förhindra att en Mac-dator försöker starta från en inkompatibel nätverksvolym, använder du arbetsflödesåtgärden Filter Computer Models med System Image Utility. Eller välj avbilden i Server-programmet och klicka på Redigera för att ställa in filteralternativen.
Publiceringsdatum: