Skapa en avbild för NetBoot, NetInstall eller NetRestore

Använd System Image Utility eller verktyget imagetool i kommandoraden för att skapa en nätverksvolym för start.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Använda System Image Utility

För mer information läser du dessa hjälpsidor för Server:

Använda verktyget imagetool från kommandoraden

Vill du veta mer om hur man använder verktyget imagetool, anger du det här kommandot i programmet Terminal:

/System/Library/CoreServices/Applications/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool

Läs mer

  • Om din Mac inte startar från en kompatibel version av macOS på nätverksvolymen, kan det hända att din Mac behöver ett eget bygge av den versionen
  • Mac-datorer som har Apple T2-chippet har inte stöd för att starta från nätverksvolymer.
  • Om du vill förhindra att en Mac-dator försöker starta från en inkompatibel nätverksvolym, använder du arbetsflödesåtgärden Filter Computer Models med System Image Utility. Eller välj avbilden i Server-programmet och klicka på Redigera för att ställa in filteralternativen.
Publiceringsdatum: