Identifiera din Mac mini

Läs om hur du hittar serienumret och annan information som hjälper dig att identifiera din Mac mini.

Hitta serienummer, modellidentifierare och artikelnummer

Du kan hitta serienumret och andra identifierare för din Mac mini i macOS, på datorns yta och på dess förpackning.

I fönstret Om den här datorn

På de flesta versioner av macOS hittar du datorns serienummer och modellinformation i fönstret Om den här datorn.

Välj Apple-menyn () > Om den här datorn. I fönstret som visas anges din dators modellnamn, till exempel Mac mini (sent 2014), samt serienumret. Du kan även använda serienumret för att kontrollera din rätt till service och support eller hitta teknisk information för din modell.

Du kan också använda datorns modellidentifierare för att få mer information. Klicka på Systemrapport i fönstret Om den här datorn. I fönstret Systeminformation som visas letar du reda på Modellidentifierare under Maskinvaruöversikt. Använd sedan identifieraren för att hitta din Mac mini nedan.

På ytan av din Mac mini

Stäng av din Mac mini, koppla från kablar och kontakter och vänd på den. På Mac mini-modeller tillverkade från 2010 och senare finns serienumret på datorns undersida, nära bestämmelsemärkningarna.

På Mac mini-modeller tillverkade före 2010 finns serienumret på en etikett på kanten av datorns undersida, mellan streckkoderna.

På originalförpackningen till produkten eller kvittot

Om du fortfarande har kvar originalförpackningen för Mac mini hittar du serienumret på streckkodsetiketten på förpackningen.

På förpackningen står även Apples artikelnummer. till exempel MGEM2xx/A. Matcha det numret mot ett i listan nedan så hittar du din Mac mini-modell. 
I Apples artikelnummer är ”xx” före snedstrecket variabler som skiljer sig åt mellan land och region.

Serienumret, modellnumret och konfigurationsdetaljer för din Mac mini kan även stå på kvittot eller fakturan.

Mac mini-modeller

Klicka på varje modell för att få teknisk information.

2014

   


Mac mini (sent 2014)

Modellidentifierare:
Macmini7,1

Artikelnummer:
MGEM2xx/A
MGEN2xx/A
MGEQ2xx/A

   

2012

   


Mac mini (sent 2012)

Modellidentifierare:
Macmini6,1

Artikelnummer:
MD387xx/A


Mac mini (sent 2012)

Modellidentifierare:
Macmini6,2

Artikelnummer:
MD388xx/A
MD389xx/A

2011

   


Mac mini (mitten 2011)

Modellidentifierare:
Macmini5,1

Artikelnummer:
MC815xx/A


Mac mini (mitten 2011)

Modellidentifierare:
Macmini5,2

Artikelnummer:
MC816xx/A
MC936xx/A

2010

   


Mac mini (mitten av 2010)

Modellidentifierare:
Macmini4,1

Artikelnummer:
MC438xx/A
MC270xx/A

   

2009

   


Mac mini (sent 2009)

Modellidentifierare:
Macmini3,1

Artikelnummer:
MC238xx/A
MC239xx/A
MC408xx/A


Mac mini (tidigt 2009)

Modellidentifierare:
Macmini3,1

Artikelnummer:
MB464xx/A
MB463xx/A

Publiceringsdatum: