Identifiera Mac Pro-datorn

Läs om hur du hittar serienumret och annan information som hjälper dig att identifiera din Mac Pro.

Hitta serienummer, modellidentifierare och artikelnummer

Du kan hitta serienumret och andra identifierare för din Mac Pro i macOS, på själva datorn och på förpackningen.

I fönstret Om den här datorn

På de flesta versioner av macOS hittar du datorns serienummer och modellinformation i fönstret Om den här datorn.

Välj Apple-menyn () > Om denna Mac. I fönstret som visas listas din dators modellnamn, till exempel Mac Pro (sent 2013), samt serienumret. Sedan kan du använda serienumret för att kontrollera vilka service- och supportalternativ som finns eller hitta teknisk information för din modell.

Du kan också använda datorns modellidentifierare för att få mer information. Klicka på Systemrapport i fönstret Om den här datorn. Titta efter Modellidentifierare i avsnittet Maskinvaruöversikt i fönstret Systeminformation som visas. Använd sedan identifieraren för att hitta din Mac Pro nedan.

På ytan av din Mac Pro

Stäng av din Mac Pro och koppla från alla anslutna kablar så du kan flytta den säkert.

På en Mac Pro (sent 2013) står serienumret på datorns undersida. På tidigare Mac Pro-modeller står serienumret på datorns baksida, nedanför videoportarna. 

På originalförpackningen till produkten eller kvittot

Om du fortfarande har kvar originalförpackningen för Mac Pro hittar du serienumret på streckkodsetiketten på förpackningen.

På förpackningen står även Apples artikelnummer, till exempel ME253xx/A. Matcha det numret mot ett i listan nedan så hittar du din Mac Pro-modell. 
I Apples artikelnummer är ”xx” före snedstrecket variabler som skiljer sig åt mellan land och region.

Serienumret, modellnumret och konfigurationsdetaljer för din Mac Pro kan även stå på kvittot eller fakturan.

Mac Pro-modeller

Klicka på varje modell för att få teknisk information.

2013

   


Mac Pro (sent 2013)

Modellidentifierare: 
MacPro6,1

Artikelnummer:
ME253xx/A
MD878xx/A

2012

   


Mac Pro (mitten av 2012)

Modellidentifierare:
MacPro5,1

Artikelnummer:
MD770xx/A
MD771xx/A


Mac Pro Server (mitten 2012)

Modellidentifierare: 
MacPro5,1

Artikelnummer: 
MD772xx/A

2010

   


Mac Pro (mitten av 2010)

Modellidentifierare: 
MacPro5,1

Artikelnummer:
MC250xx/A
MC560xx/A
MC561xx/A


Mac Pro Server (mitten 2010)

Modellidentifierare: 
MacPro5,1

Artikelnummer: 
MC915xx/A

2009

   


Mac Pro (tidigt 2009)

Modellidentifierare: 
MacPro4,1

Artikelnummer:
MB871xx/A
MB535xx/A

Publiceringsdatum: