Fastställa antalet cykler på batteriet för bärbara Mac-datorer

Läs om hur många cykler som batteriet på din bärbara Mac-dator har.

Om battericykler

När du använder din bärbara Mac-dator genomgår batteriet battericykler. En battericykel sker när du använder hela batteriets ström, men det behöver inte betyda att det rör sig om en laddning.

Du kan till exempel använda hälften av datorns batteri under en dag och sedan ladda den igen. Om du gjorde samma sak nästa dag räknas det som en laddningscykel, inte två. I det här exemplet kan det ta flera dagar att slutföra en cykel.

Batterier har ett begränsat antal laddningscykler innan kapaciteten förväntas försämras. När det antalet cykler har uppnåtts är det att rekommendera att byta batteriet för att upprätthålla kapaciteten. Du kan fortfarande använda batteriet efter maximalt antal cykler, men det kan hända att batteritiden minskar. I macOS Catalina 10.5.5 eller senare kan du aktivera optimerad batteriladdning för att sakta ner batteriets åldrande. Då lär sig Mac dina laddningsrutiner och väntar med att ladda mer än 80 procent tills du behöver använda den. 

Om du känner till hur många laddningscykler som finns för ditt batteri och hur många som finns kvar kan det hjälpa dig att avgöra när batteriet behöver bytas. Batteriet är utformat för att behålla upp till 80 % av den ursprungliga laddningskapaciteten vid högsta möjliga cykler. För bästa resultat bör du byta batteriet när du når maximalt antal cykler.

Följ dessa steg för att få information om din bärbara Mac-dators batteri, inklusive antalet cykler:

  1. Håll ned alternativtangenten och tryck på Apple-menyn , välj sedan Systeminformation.
  2. Under avsnittet Maskinvara i fönstret systeminformation väljer du Ström. Det aktuella antalet cykler anges i avsnittet Batteriinformation.
    Systeminformation på MacBook Pro med battericykelantal markerat

Identifiera din dator

Gränsen för antalet cykler varierar mellan olika Mac-modeller. Om du behöver hjälp med att identifiera din bärbara Mac-dator använder du sidan med teknisk information eller de här artiklarna: 

Hitta antal cykler för batteriet

Använd tabellen nedan för att se det maximala antalet cykler för datorns batteri. Batteriet anses förbrukat när det uppnår gränsen.

Dator Maximalt antal cykler
MacBook
MacBook (Retina-skärm, 12 tum 2017)
MacBook (Retina-skärm, 12 tum, tidigt 2016)
MacBook (Retina-skärm, 12 tum, tidigt 2015)
MacBook (13 tum, mitten av 2010)
MacBook (13 tum, sent 2009)
1 000
MacBook (13 tum, aluminium, sent 2008) 500
MacBook (mitten av 2009)
MacBook (tidigt 2009)
MacBook (sent 2008)
MacBook (tidigt 2008)
MacBook (sent 2007)
MacBook (mitten av 2007)
MacBook (sent 2006)
MacBook (13 tum)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13 tum, M2, 2022)
MacBook Pro (14 tum, 2021)
MacBook Pro (16 tum, 2021)
MacBook Pro (13 tum, M1, 2020)
MacBook Pro (13 tum, 2020, två Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (13 tum, 2020, fyra Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (16 tum, 2019)
MacBook Pro (15 tum, 2019)
MacBook Pro (13 tum, 2019, fyra Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (13 tum, 2019, två Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (15 tum, 2018)
MacBook Pro (13 tum, 2018, fyra Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (15 tum, 2017)
MacBook Pro (13 tum, 2017, fyra Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (13 tum, 2017, två Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (15 tum, 2016)
MacBook Pro (13 tum, 2016, fyra Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (13 tum, 2016, två Thunderbolt 3-portar)
MacBook Pro (Retina-skärm, 13 tum, tidigt 2015)
MacBook Pro (Retina-skärm, 13 tum, mitten av 2014)
MacBook Pro (Retina-skärm, 13 tum, sent 2013)
MacBook Pro (Retina-skärm, 13 tum, tidigt 2013)
MacBook Pro (Retina-skärm, 13 tum, sent 2012)
MacBook Pro (13 tum, mitten av 2012)
MacBook Pro (13 tum, sent 2011)
MacBook Pro (13 tum, tidigt 2011)
MacBook Pro (13 tum, mitten av 2010)
MacBook Pro (13 tum, mitten av 2009)
MacBook Pro (Retina-skärm, 15 tum, mitten av 2015)
MacBook Pro (Retina-skärm, 15 tum, mitten av 2014)
MacBook Pro (Retina-skärm, 15 tum, sent 2013)
MacBook Pro (Retina-skärm, 15 tum, tidigt 2013)
MacBook Pro (Retina-skärm, mitten av 2012)
MacBook Pro (15 tum, mitten av 2012)
MacBook Pro (15 tum, sent 2011)
MacBook Pro (15 tum, tidigt 2011)
MacBook Pro (15 tum, mitten av 2010)
MacBook Pro (15 tum, 2,53 GHz, mitten av 2009)
MacBook Pro (15 tum, mitten av 2009)
MacBook Pro (17 tum, sent 2011)
MacBook Pro (17 tum, tidigt 2011)
MacBook Pro (17 tum, mitten av 2010)
MacBook Pro (17 tum, mitten av 2009)
MacBook Pro (17 tum, tidigt 2009)
1 000
MacBook Pro (15 tum, sent 2008) 500
MacBook Pro (15 tum, tidigt 2008)
MacBook Pro (15 tum, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15 tum, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15 tum, glänsande)
MacBook Pro (15 tum)
MacBook Pro (17 tum, sent 2008)
MacBook Pro (17 tum, tidigt 2008)
MacBook Pro (17 tum, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17 tum, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17 tum)
300
MacBook Air
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
MacBook Air (Retina-skärm, 13 tum, 2020)
MacBook Air (Retina-skärm, 13 tum, 2019)
MacBook Air (Retina-skärm, 13 tum, 2018)
MacBook Air (13 tum, 2017)
MacBook Air (11 tum, tidigt 2015)
MacBook Air (11 tum, tidigt 2014)
MacBook Air (11 tum, mitten av 2013)
MacBook Air (11 tum, mitten av 2012)
MacBook Air (11 tum, mitten av 2011)
MacBook Air (11 tum, sent 2010)
MacBook Air (13 tum, tidigt 2015)
MacBook Air (13 tum, tidigt 2014)
MacBook Air (13 tum, mitten av 2013)
MacBook Air (13 tum, mitten av 2012)
MacBook Air (13 tum, mitten av 2011)
MacBook Air (13 tum, sent 2010)
1 000
MacBook Air (mitten av 2009) 500
MacBook Air (sent 2008)
MacBook Air
300

Läs mer

Läs dessa resurser för mer information om batterierna i en bärbar Apple-dator.

Publiceringsdatum: