Ställa in Visuell röstbrevlåda på iPhone

Med Visuell röstbrevlåda kan du se en lista med meddelanden och välja vilka du vill lyssna på eller radera. Lär dig hur du ställer in och överför befintliga röstmeddelanden. 

Ställa in Visuell röstbrevlåda

Om din operatör har stöd för Visuell röstbrevlåda kan du ställa in det med följande steg:

 1. Gå till appen Telefon och tryck sedan på fliken Röstbrevlåda. 
 2. Tryck på Ställ in nu.
 3. Skapa ett lösenord för röstbrevlådan och tryck sedan på Klar.
 4. Ange lösenordet igen för att bekräfta och tryck sedan på Klar. 
 5. Välj Anpassad eller Förval. Om du väljer Anpassad kan du spela in en ny hälsning.
 6. Tryck på Spara.


Överföra befintliga röstmeddelanden

Gör följande om du vill överföra befintliga röstmeddelanden:

 1. Gå till appen Telefon och tryck sedan på fliken Röstbrevlåda.
 2. Tryck på Ställ in nu.
 3. Ange lösenordet* och tryck sedan på Klar. 
 4. Spela in en anpassad hälsning eller använd den förvalda hälsningen och tryck sedan på Spara. 

* Om du glömmer ditt lösenord för röstbrevlådan går det inte att nollställa det från din iPhone. Du måste kontakta din operatör för att nollställa lösenordet. Om du sätter i ett nytt SIM-kort kan de meddelanden du har i röstbrevlådan på din iPhone gå förlorade.


Få hjälp med Visuell röstbrevlåda

Om du inte kan ställa in Visuell röstbrevlåda kontaktar du din operatör för att se om det finns stöd för funktionen i ditt abonnemang

Om du behöver hjälp provar du med dessa steg. Kontrollera Visuell röstbrevlåda efter varje steg:

 1. Se till att du har den senaste versionen av iOS.
 2. Leta efter en uppdatering till operatörspaketet: Gå till Inställningar > Allmänt > Om. Om en uppdatering finns tillgänglig visas ett meddelande som ber dig att uppdatera.
 3. Prova med att ringa någon för att kontrollera din anslutning till mobilnätet. 
 4. Kontrollera att du har ställt in röstbrevlådan. Kontrollera genom att ringa ditt telefonnummer från din iPhone och lämna ett meddelande till dig själv.
 5. Ring till din iPhone från en annan telefon och prova att lämna ett röstmeddelande till dig själv.
 6. Gå till knappsatsen och tryck och håll ned 1, eller tryck på knappen Ring röstbrevlåda. Då rings röstbrevlådan upp. Se efter om du har några missade meddelanden.
 7. Tryck på Hälsning på skärmen Röstbrevlåda. Ändra sedan din hälsning, antingen till en anpassad eller ett förval. 
 8. Om du har fler än ett mobilabonnemang på din iPhone provar du med att byta till det andra abonnemanget. Ring det första numret och försök att lämna ett meddelande.
 9. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck på Nollställ nätverk.
 10. Kontakta din operatör om du fortfarande behöver hjälp.


Läs mer

Du kan även spara visuella röstmeddelanden som anteckningar eller röstmemon, eller dela dem med Meddelanden, Mail eller AirDrop.

 

Publiceringsdatum: