Använda Begränsningar på Apple TV

Begränsningar fungerar som föräldrakontroller så att du kan begränsa åtkomsten till visst innehåll och vissa funktioner på Apple TV.

Innan du börjar kontrollerar du att du har den senaste mjukvaran för Apple TV.

Aktivera Begränsningar

 1. Från huvudmenyn går du till Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
 2. Välj Begränsningar för att slå på funktionen.
 3. Skapa en fyrsiffrig lösenkod när du ombeds göra det.
 4. Ange de fyra siffrorna igen för att bekräfta och välj sedan OK.

Begränsningar på Apple TV 4K eller Apple TV HD

Alternativen kan visserligen variera men Begränsningar kan anpassas i Inställningar > Allmänt > Begränsningar:

 • Tillåt: Välj det här alternativet om du inte vill lösenordsskydda eller begränsa appen eller funktionen.
 • Begränsa: Välj den här inställningen för att kräva en fyrsiffrig lösenkod vid köp, hyra av objekt och appanvändning.
 • Blockera eller Nej: Med de här alternativen kan du blockera innehåll eller funktioner.
 • Visa eller Ja: Välj de här alternativen när du inte vill begränsa en app eller funktion.
 • Göm: Välj det här alternativet om du vill gömma en app eller funktion.

Begränsa specifika funktioner eller innehåll

Här är några exempel på vad du kan begränsa och vilka alternativ som finns för dem:

 • Inköp, hyresobjekt eller köp inuti app från iTunes Store: Välj Tillåt, Begränsa eller Blockera.
 • Musik och podcaster: Välj Barnvänligt för att filtrera bort innehåll för vuxna. Välj Explicit om du inte vill använda filtrering.
 • Filmer, TV-serier och appar: Välj din plats och filtrera eller blockera innehåll baserat på filmbetyg eller ålder.
 • Siri explicit språk: Välj Göm för att filtrera bort vuxet språk. Välj Visa för att inte använda filtrering.
 • Multiplayer-spel och skärminspelning: Välj Ja eller Nej.
 • AirPlay-inställningar, Konferensrumskärm, Platstjänster, Bakgrundsuppdatering, TV-leverantör och Parkoppling för Fjärrkontrollsapp: Välj Tillåt eller Begränsa.

Du kan även anpassa dina lösenordsinställningar för iTunes Store och App Store.

Begränsningar på Apple TV (2:a eller 3:e generationen)

Alternativen kan visserligen variera men Begränsningar kan anpassas i Inställningar > Allmänt > Begränsningar:

 • Göm: Välj det här alternativet för att gömma appar från huvudmenyn.
 • Fråga: Välj den här begränsningen för att kräva en fyrsiffrig lösenkod vid köp, hyra av objekt och appanvändning.
 • Visa eller Tillåt: Om du inte vill lösenordsskydda eller begränsa en viss app eller funktion kan du välja Visa eller Tillåt.

Begränsa specifika funktioner eller innehåll

Här är några exempel på vad du kan begränsa och vilka alternativ som finns för dem:

 • Inköp och hyresobjekt: Välj Tillåt, Göm* eller Fråga.
 • Filmer och serier: Välj din plats och filtrera eller blockera innehåll baserat på betyg.
 • Explicit musik eller podcaster: Välj Tillåt eller Fråga.
 • AirPlay-inställningar: Välj Tillåt, Göm eller Fråga.
 • Inställningar för Konferensrumskärm: Välj Tillåt, Göm eller Fråga.
 • Appar: Gå till Inställningar > Huvudmeny. Välj den app som du vill begränsa och välj Göm eller Fråga.

Du kan också anpassa dina lösenordsinställningar för iTunes Store och App Store.

*Om du väljer Göm visas inte dina filmer och TV-serier i huvudmenyn och kan inte spelas upp.

Publiceringsdatum: