Predplatné a nákupy

Získajte informácie o nákupoch v App Store, iTunes Store, aplikácii Apple TV alebo Apple Books a o predplatnom rôznych služieb, napríklad Apple Music.

Zmena spôsobu platby

Pozrite si evidované spôsoby platby, vyberte si preferovaný spôsob platby alebo aktualizujte svoje fakturačné údaje.

Smernica o platobných službách

V Európe sa pri nákupe alebo zmene fakturačných údajov môže zobraziť výzva na overenie bankou alebo vydavateľom karty.

Majte účet v bezpečí

Prečítajte si, ako rozoznať bežné podvody týkajúce sa e-mailov a darčekových kariet.