Fakturácia a predplatné

Správa platobných údajov

Pozrite si evidované spôsoby platby, zmeňte ich poradie alebo aktualizujte svoje fakturačné údaje.

Ak bol spôsob platby zamietnutý

Ak nemôžete nakupovať v App Store alebo v iTunes Store, pridajte nový spôsob platby alebo aktualizujte svoje platobné údaje.

Overenie naúčtovaných platieb

Prečítajte si, kde nájdete svoju históriu platieb a ako si môžete overiť platby účtované spoločnosťou Apple, ktoré sa uvádzajú vo výpise.

Nastavte zariadenie svojho dieťaťa

Pomôžte dieťaťu prihlásiť sa do zariadení Apple pomocou Apple ID, vytvoriť si kód zariadenia a získať prístup k zakúpeným apkám a obsahu pomocou Rodinného zdieľania.

Prístup k nákupom vo všetkých zariadeniach

Po prihlásení pomocou Apple ID si môžete znova stiahnuť predtým zakúpené apky, hudbufilmy.

Smernica o platobných službách

V Európe sa pri nákupe alebo zmene fakturačných údajov môže zobraziť výzva na overenie bankou alebo vydavateľom karty.

Informácie o fakturácii v Európe

Získanie podpory

Pomôžeme vám nájsť najlepšie možnosti podpory.

Apka Podpora

Získajte prispôsobený prístup k riešeniam pre svoje produkty Apple.