macOS High Sierra

Kontrolowanie wydatków młodych członków rodziny

Jako organizator rodziny możesz włączyć wymaganie wysyłania prośby o akceptację przez młodych członków rodziny przed użyciem udostępnianej karty płatniczej w celu dokonywania zakupów lub pobierania darmowych materiałów z iTunes Store, App Store i iBooks Store. Możesz akceptować te prośby, używając swojego urządzenia z systemem iOS 8 (lub nowszym) lub Maca z systemem OS X 10.10 (lub nowszym). Możesz wybrać innych dorosłych członków rodziny jako rodziców lub opiekunów, aby mogli oni akceptować te prośby przy użyciu swoich urządzeń.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Poproś o zakup

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, zaznacz członka rodziny po lewej, a następnie zaznacz Poproś o zakup (po prawej).

  Uwaga: Ograniczenia wiekowe funkcji Poproś o zakup zależą od regionu. W Stanach Zjednoczonych organizator rodziny może włączyć funkcję Poproś o zakup dla dowolnego członka rodziny, który nie przekroczył 18 roku życia. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia funkcja ta jest włączona domyślnie.

Funkcja Poproś o zakup nie jest dostępna w przypadku kont osób dorosłych. Aby przestać płacić za zakupy osoby dorosłej, usuń ją z chmury rodzinnej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie rodziną, której jesteś organizatorem.

Pozwalanie innym dorosłym na akceptowanie próśb o zakup

Organizator rodziny może wskazać dowolnego dorosłego członka rodziny jako rodzica lub opiekuna, który może akceptować prośby o zakup. Każdy należący do rodziny rodzic lub opiekun otrzymuje powiadomienie, gdy należące do rodziny dziecko, mające włączoną funkcję Poproś o zakup (zgodnie z opisem powyżej), rozpoczyna zakup przy użyciu udostępnianej w rodzinie karty płatniczej.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w iCloud.

  Otwórz preferencje iCloud

 2. Kliknij w Zarządzaj rodziną, zaznacz dorosłego po lewej, a następnie zaznacz Rodzic/opiekun (po prawej).

Akceptowanie lub odrzucanie prośby o zakup

Jako rodzic lub opiekun w swojej grupie rodzinnej możesz akceptować lub odrzucać prośby o zakup wysyłane przez dziecko należące do Twojej rodziny.

 • Gdy w prawym górnym rogu ekranu pojawi się prośba o zaakceptowanie zakupu, kliknij w przycisk Szczegóły, a następnie kliknij w Akceptuj lub Odrzuć (na górze wyświetlonego okna podglądu z iTunes). Możesz także odpowiedzieć później, klikając w Nie teraz w powiadomieniu.

 • Aby odpowiedzieć na przełożoną na później prośbę o zaakceptowanie zakupu, kliknij w ikonę Centrum powiadomień na pasku menu, kliknij w Powiadomienia, a następnie kliknij w prośbę o zaakceptowanie zakupu (na liście w sekcji Rodzina).