macOS High Sierra

Sterowanie Makiem i aplikacjami przy użyciu poleceń dyktowania

Gdy włączone jest Dyktowanie rozszerzone, możesz używać poleceń dyktowania (zwanych inaczej poleceniami głosowymi), aby wykonywać określone zadania i sterować Makiem podczas dyktowania tekstu. Domyślnie włączony jest zestaw poleceń do zaznaczania, nawigacji, edycji, formatowania i obsługiwania systemu. Na przykład, możesz mówić polecenia pozwalające zaznaczać tekst, przewijać dokument lub naciskać klawisz Return.

Jeśli chcesz używać bardziej zaawansowanych zadań, takich jak przełączanie aplikacji, nawigacja w oknach lub szukanie przy użyciu Spotlight, możesz włączyć zestaw zaawansowanych poleceń dyktowania, a nawet utworzyć własne polecenia.

Możesz włączyć opcję pozwalającą na używanie słowa kluczowego dyktowania, umożliwiającego rozpoczynanie dyktowania i używanie poleceń dyktowania nawet wtedy, gdy nie dyktujesz tekstu.

Uwaga: Aby móc używać poleceń dyktowania, musisz najpierw włączyć Dyktowanie.

 1. Naciśnij skrót klawiszowy dyktowania (jeśli ustawione zostało słowo kluczowe dyktowania, zamiast naciskać klawisze powiedz to słowo, dodając „uruchom dyktowanie” – na przykład „komputer, uruchom dyktowanie”).

  Jeśli polecenia zaawansowane nie są włączone, kursor lub obiekt odbierający polecenia musi znajdować się w obszarze wprowadzania, takim jak dokument lub pole wyszukiwania. Okno interakcji wyświetlane jest obok kursora i przesuwane jest wraz z nim.

 2. Powiedz polecenie. Jeśli dyktujesz tekst, odczekaj kilka sekund przed powiedzeniem polecenia (w przeciwnym razie może ono zostać potraktowane jako dyktowany tekst).

  Oto kilka porad dotyczących używania poleceń dyktowania:

  • Jeśli widzisz okno interakcji, nie musisz mówić słowa kluczowego (choć możesz, jeśli chcesz).

  • Aby wyświetlić listę poleceń, powiedz „Pokaż polecenia”. Lista może być różna, zależnie od bieżącej aplikacji lub wykonywanych czynności. Na przykład, polecenia formatowania tekstu widoczne są w dokumencie TextEdit, ale nie w Preferencjach systemowych.

  • Aby szybko przeszukać listę poleceń, powiedz „Szukaj poleceń dla <czynność>?” Na przykład powiedz „Szukaj poleceń dla: przewiń”, aby zobaczyć polecenia dotyczące przewijania.

 3. Gdy skończysz, powiedz „Zakończ dyktowanie” lub naciśnij skrót klawiszowy dyktowania.

Jeśli wypowiadane polecenia dyktowania nie są rozpoznawane lub mikrofon w oknie interakcji nie reaguje na głos, wypróbuj te rozwiązania.