macOS High Sierra

Dyktowanie wiadomości i dokumentów

Po włączeniu funkcji Dyktowanie w panelu Dyktowanie w preferencjach klawiatury możesz dyktować tekst wszędzie tam, gdzie możesz pisać. Okno interakcji wskazuje głośność Twojej mowy oraz udostępnia podstawowe narzędzia dyktowania.

Okno interakcji dyktowania wraz z dyktowanym tekstem w dokumencie TextEdit.

Włączanie dyktowania

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij we Wł. Jeśli pojawi się okno dialogowe, kliknij we Włącz dyktowanie.

 3. Jeśli chcesz używać dyktowania rozszerzonego, zaznacz jego pole wyboru.

  Włączenie Dyktowania rozszerzonego umożliwia dyktowanie tekstu bez połączenia z Internetem oraz rozpoczynanie dyktowania przy użyciu słowa kluczowego dyktowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie frazy kluczowej i menu dyktowania.

  Jeśli nie chcesz pobierać oprogramowania wymaganego do używania dyktowania rozszerzonego, możesz wyłączyć tę funkcję i używać dyktowania obsługiwanego przez serwer. Gdy używasz dyktowania obsługiwanego przez serwer, Twoje słowa są wysyłane na serwery Apple w celu przeanalizowania przy użyciu najnowszych danych dotyczących języka. Gotowy tekst pojawia się, gdy skończysz dyktowanie postępując zgodnie z opisem poniżej (w sekcji Dyktowanie tekstu).

  Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w Dyktowanie i prywatność.

 4. Aby dyktować tekst w innym języku, kliknij w menu podręczne Język, a następnie wybierz język i dialekt.

  • Dodawanie języka, którego nie ma na liście: Wybierz Dostosuj lub Dodaj język, a następnie zaznacz języki, których chcesz używać. Jeśli używasz dyktowania rozszerzonego, wybrane języki zostaną pobrane.

  • Usuwanie języka: Kliknij w menu podręczne Język, wybierz Dostosuj, a następnie wyłącz zaznaczenie języka, którego nie chcesz używać.

Dyktowanie tekstu

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma pojawić się dyktowany tekst.

 2. Naciśnij skrót klawiszowy dyktowania (jeśli ustawione zostało słowo kluczowe dyktowania, zamiast naciskać klawisze powiedz to słowo, dodając „uruchom dyktowanie” — na przykład: „komputer, uruchom dyktowanie”).

  Możesz także wybrać polecenie Edycja > Uruchom dyktowanie.

 3. Możesz dyktować tekst, gdy w oknie interakcji dyktowania widoczna jest ikona mikrofonu z migającym wskaźnikiem głośności lub gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznaczający gotowość Maca do dyktowania.

  Aby wstawić znak interpunkcyjny, np. kropkę lub przecinek, powiedz jego nazwę. Możesz także wykonywać proste czynności formatujące tekst. Na przykład, powiedz „new line” lub „new paragraph”, aby dodać odstęp między wierszami. Aby wyświetlić listę poleceń, których możesz używać podczas dyktowania, zobacz Polecenia dyktowania tekstu.

  Jeśli używasz Dyktowania rozszerzonego, możesz edytować tekst w trakcie dyktowania, używając klawiatury, myszy, gładzika lub poleceń głosowych. Jeśli nie używasz Dyktowania rozszerzonego, rozpoczęcie edycji powoduje przerwanie sesji dyktowania.

 4. Jeśli skonfigurowane zostało dyktowanie w wielu językach i chcesz przełączyć język podczas dyktowania, kliknij w język w oknie interakcji, a następnie wybierz język, którego chcesz używać.

  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować dyktowanie w wielu językach, zobacz Włączanie dyktowania (powyżej).

 5. Gdy skończysz, naciśnij skrót klawiszowy dyktowania lub kliknij w Gotowe w oknie interakcji.

Niejednoznaczny tekst podkreślony jest na niebiesko. Jeśli tekst ten jest niewłaściwy, kliknij w niego i wybierz inną wersję. Możesz także wpisać lub podyktować prawidłowy tekst.

Ustawianie innego skrótu klawiszowego dyktowania

Domyślnym skrótem rozpoczynania (i zatrzymywania) dyktowania jest dwukrotne naciśnięcie klawisza Fn. Jeśli chcesz, możesz wybrać inny skrót klawiszowy dyktowania.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij w menu podręczne Skrót, a następnie wybierz inny skrót.

  Aby utworzyć skrót, którego nie ma na liście, wybierz Dostosuj, a następnie naciśnij klawisze, których chcesz użyć. Na przykład, możesz nacisnąć klawisze Option-Z.

Zmienianie mikrofonu używanego do dyktowania

Menu podręczne znajdujące się poniżej ikony mikrofonu w panelu Dyktowanie w preferencjach klawiatury pokazuje, którego urządzenia Mac używa do słuchania.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Dyktowanie.

  Otwórz panel Dyktowanie

 2. Kliknij w menu podręczne pod ikoną mikrofonu, a następnie wybierz mikrofon, którego chcesz używać do dyktowania.

  Jeśli wybierzesz Automatycznie, Mac będzie słuchać dyktowania przy użyciu najbardziej prawdopodobnego urządzenia.

Wyłączanie dyktowania

 • Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, kliknij w Dyktowanie, a następnie kliknij w Wył.

  Otwórz panel Dyktowanie

Jeśli używasz Dyktowania rozszerzonego, możesz sterować swoim Makiem przy użyciu poleceń głosowych. Na przykład, możesz mówić polecenia pozwalające zaznaczać tekst, przewijać dokument lub naciskać klawisz Return. Jeśli chcesz używać bardziej zaawansowanych zadań, takich jak przełączanie aplikacji, nawigacja w oknach lub klikanie w polecenia menu, okna dialogowe i inne okna, możesz włączyć zestaw zaawansowanych poleceń dyktowania. Możesz również tworzyć własne polecenia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Sterowanie Makiem i aplikacjami przy użyciu poleceń dyktowania oraz Klikanie w rzeczy przy użyciu polecenia dyktowania.