macOS High Sierra

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

Na Macu funkcje ułatwiające dostęp są w standardzie. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, słuchem lub poruszaniem się, macOS oferuje szereg funkcji, które pomagają pracować w alternatywny sposób i czynią Maca jeszcze łatwiejszym w obsłudze.

Korzystanie z wbudowanego czytnika ekranu — VoiceOver

VoiceOver to wbudowany czytnik ekranu, opisujący na głos to, co pojawia się ekranie komputera oraz odczytujący teksty w dokumentach, witrynach internetowych i oknach. Przy użyciu VoiceOver można obsługiwać Maca za pomocą klawiatury lub gestów wykonywanych na gładziku. VoiceOver może także korzystać z podłączonego do komputera monitora brajlowskiego.

 • Aby włączyć lub wyłączyć VoiceOver, naciśnij Command‑F5 (lub naciśnij szybko trzy razy Touch ID, jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar).

 • Aby dostosować VoiceOver przy użyciu Narzędzia VoiceOver, naciśnij Control-Option-F8 (gdy VoiceOver jest włączony).

  Otwórz Narzędzie VoiceOver

 • Aby nauczyć się obsługiwać VoiceOver, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, kliknij w VoiceOver, a następnie kliknij w Otwórz szkolenie VoiceOver.

  Otwórz panel VoiceOver

Jeśli chcesz uzyskać pomoc podczas pracy z VoiceOver, otwórz Narzędzie VoiceOver i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Narzędzia VoiceOver.

Przybliżanie zawartości ekranu

Jeśli rzeczy widoczne na ekranie są za małe, możesz użyć funkcji zoom, aby je przybliżyć. Możesz przybliżać cały ekran lub fragment ekranu.

 • Aby ustawić preferencje przybliżania ekranu, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Zoom.

  Otwórz panel Zoom

Redukowanie ruchu na ekranie

Jeśli ruch na ekranie stanowi problem, możesz wybrać opcję redukującą ruch podczas używania określonych funkcji, takich jak Spaces, Centrum powiadomień lub Dock.

 • Aby wybrać opcję redukującą ruch, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie w Ekran.

  Otwórz panel Ekran

Używanie klawiatury fizycznej lub klawiatury ekranowej

W celu ułatwienia naciskania klawiszy na klawiaturze fizycznej, możesz włączyć funkcję Lepkie klawisze oraz Powolne klawisze. Możesz także użyć ekranowej klawiatury dostępności, pozwalającej na nawigację w systemie macOS i korzystanie z zaawansowanych funkcji pisania (takich jak sugestie), pomijając zupełnie klawiaturę fizyczną.

 • Aby włączyć te funkcje, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Klawiatura.

  Otwórz panel Klawiatura

Przesuwanie wskaźnika przy użyciu klawiatury

Jeśli masz kłopoty z używaniem myszy, możesz włączyć funkcję Klawisze myszy, a następnie używać klawiatury lub klawiszy numerycznych, aby poruszać wskaźnikiem i naciskać przycisk myszy.

 • Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Mysz i gładzik.

  Otwórz panel Mysz i gładzik

Używanie poleceń dyktowania i syntezy mowy

Zmienianie sposobu działania klawiatury, myszy i gładzika

Możesz ustawić szereg opcji dostosowujących działanie klawiatury, myszy i gładzika. Na przykład, możesz dostosować szybkość przesuwania wskaźnika po ekranie, gdy przesuwasz palec po gładziku.

 • Aby ustawić opcje dotyczące klawiatury, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Klawiatura.

  Otwórz preferencje klawiatury

 • Aby ustawić opcje dotyczące myszy, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mysz.

  Otwórz preferencje myszy

 • Aby ustawić opcje dotyczące gładzika, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Gładzik.

  Otwórz preferencje gładzika

Sterowanie Makiem przy użyciu urządzeń adaptacyjnych

 • Funkcja Sterowanie przełącznikami pozwala korzystać z jednego lub wielu akcesoriów adaptacyjnych, aby wprowadzać tekst, prowadzić interakcję z rzeczami wyświetlanymi na ekranie i sterować Makiem. Sterowanie przełącznikami skanuje panel lub interfejs użytkownika, pozwalając na użycie dowolnego z dostępnych przełączników w celu zaznaczenia danej rzeczy lub wykonania określonej czynności.

  Używanie Sterowania przełącznikami

Możesz łatwo sprawdzać, które funkcje dostępności są włączone, prosto z paska menu: zaznacz znajdujące się na dole preferencji dostępności pole wyboru, włączające pokazywanie statusu dostępności na pasku menu.

Możesz użyć panelu skrótów Opcje dostępności do szybkiego włączania lub wyłączania opcji. Aby zaznaczyć opcje, które mają być widoczne w tym panelu, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie w Ogólne.

Otwórz panel Ogólne

Mac może czytać tekst w niektórych aplikacjach, gdy wybierzesz polecenie menu Edycja > Mowa > Rozpocznij mówienie. Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych językach.