macOS High Sierra

Używanie Siri na Macu

Siri na Macu pomaga przy wykonywaniu codziennych czynności, uzyskiwaniu szybkich odpowiedzi i informacji, odtwarzaniu muzyki — i nie tylko. Na przykład, Siri może otwierać pliki i aplikacje, wysyłać wiadomości lub wykonywać połączenia FaceTime. Powiedz do Siri cokolwiek, na przykład „Set up a meeting at 9”, „What was the score for last night’s game?” lub „Play some mellow music”. Siri zawsze służy Ci pomocą.

Prawy górny róg ekranu Maca, zawierający ikonę Siri na pasku menu oraz okno Siri z pytaniem „How many centimeters are in an inch” oraz odpowiedzią, czyli konwersją z aplikacji Kalkulator. Kliknij w ikonę na dole po środku okna Siri, aby wydać kolejne polecenie.

Aby użyć Siri, kliknij w ikonę Siri na pasku menu  lub w Docku . Możesz także użyć skrótu klawiszowego (domyślnym skrótem jest naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Command‑Spacja). Jeśli masz Maca wyposażonego w pasek Touch Bar, możesz stuknąć w ikonę Siri na tym pasku.

Jeśli nie wiesz, co masz powiedzieć, gdy pojawi się okno Siri, zapytaj „What can you do?” lub kliknij w przycisk pomocy  w oknie Siri.

Jeśli okno Siri nie zamknie się automatycznie, możesz zamknąć je ręcznie: przesuń je w prawo lub kliknij w przycisk zamykania .

Wskazówka: Siri zna Twoje imię i nazwisko z Twojej wizytówki (czyli wizytówki „ja”) znajdującej się w aplikacji Kontakty. Jeśli dodasz do swojej wizytówki pseudonim, Siri będzie go używać. Sprawdź, pytając: „What’s my name?”

Sposoby korzystania z Siri

Przy użyciu Siri możesz uzyskiwać szybkie odpowiedzi (powiedz na przykład „What’s the weather tomorrow?”) lub wykonywać określone zadania, takie jak wysyłanie wiadomości email.

Okno Siri z dyktowaną wiadomością email.
 • Otwieranie aplikacji: Siri może szybko otworzyć dowolną aplikację. Powiedz na przykład: „Open Notes”.

 • Dyktowanie tekstu: Siri może napisać notatkę lub wiadomość email. Powiedz na przykład: „Create a note”, a następnie podyktuj treść notatki (w języku angielskim).

 • Planowanie spotkania: Siri może zaplanować Ci spotkanie. Powiedz na przykład: „Create a meeting for today at 3 p.m.”

 • Odtwarzanie muzyki: Gdy słuchasz muzyki z Apple Music, Siri poznaje Twoje preferencje muzyczne i może polecać Ci utwory lub odtwarzać playlisty. Powiedz na przykład: „Play a playlist of happy songs”.

 • Ciekawostki muzyczne: Siri może powiedzieć Ci różne rzeczy o utworach, albumach i wykonawcach, a także przeczytać notatki dotyczące zawartości Twojej biblioteki muzycznej. Powiedz na przykład: „Play the top song from March 1991”.

 • Znajdowanie miejsca: Gdy w preferencjach prywatności włączone są usługi lokalizacji, Siri może udzielać Ci odpowiedzi na podstawie Twojego bieżącego położenia oraz wyświetlać mapy zawierające dodatkowe szczegóły. Powiedz na przykład: „Where’s the nearest grocery store?”

 • Znajdowanie plików: Możesz wykonywać zaawansowane wyszukiwanie plików — poproś Siri o znalezienie plików utworzonych w określonym czasie lub zawierających podany tekst. Powiedz na przykład: „Find files that I created last week containing ‘conference’”.

 • Zmienianie preferencji systemowych: Siri może automatycznie zmieniać niektóre preferencje lub otwierać panele preferencji. Powiedz na przykład: „Increase my screen brightness” lub „Open Night Shift preferences”.

  Wskazówka: Siri pozwala na łatwe uruchamianie funkcji dostępności na Macu. Możesz na przykład użyć Siri do włączenia lub wyłączenia VoiceOver.

W niektórych aplikacjach Siri może prezentować sugestie nawet zanim o nie zapytasz. Na przykład, gdy otrzymasz zaproszenie w aplikacji Mail lub zarezerwujesz lot przy użyciu Safari, Siri zasugeruje dodanie ich do kalendarza. Podczas przeglądania stron internetowych Siri może sugerować inne, podobne strony.

Używanie wyników zwracanych przez Siri

Wyniki zwrócone przez Siri możesz umieścić w centrum powiadomień lub użyć ich w wiadomościach email i dokumentach.

 • Przypinanie wyników do Centrum powiadomień: Jeśli w prawym górnym rogu wyników widoczny jest przycisk dodawania , kliknij w niego, aby dodać te wyniki do widoku Dzisiaj w centrum powiadomień.

  Wyniki pozostają przypięte i są uaktualniane do momentu ich usunięcia. Możesz przypinać różne rodzaje wyników, takie jak notowania giełdowe, wyniki sportowe i inne.

 • Otwieranie wyniku wyszukiwania: Kliknij dwukrotnie w stronę internetową, aby otworzyć ją w Safari. Kliknij dwukrotnie w plik lub dokument, aby otworzyć go w odpowiedniej aplikacji na Macu. Możesz także kliknąć mocno w wynik, aby zobaczyć jego podgląd w oknie szybkiego przeglądu.

 • Używanie lub zachowywanie wyniku: Przeciągnij i upuść, aby dodać obrazy lub miejsca do wiadomości email, do dokumentu lub na Biurko. Możesz także kopiować lub wklejać tekst.

  Okno Siri z wynikami działania polecenia „Search the web for images of beaches in Hawaii”. Możesz przypiąć wyniki w centrum powiadomień, kliknąć dwukrotnie w obraz, aby otworzyć zawierającą go witrynę, a także przeciągnąć obraz do wiadomości email, do dokumentu lub na Biurko.

Rozwiązywanie problemów z Siri

Jeśli występują problemy z używaniem Siri, wypróbuj poniższe rozwiązania:

 • Upewnij się, że Twój Mac jest połączony z Internetem. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 • Upewnij się, że funkcja Siri jest włączona. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Siri.

  Otwórz preferencje Siri

 • Upewnij się, że Twój Mac ma mikrofon i nie jest on zasłonięty przez ubranie, ciało lub inne obiekty.

 • Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, sprawdź, czy jest on podłączony do Maca i wybrany jako wejście w preferencjach Siri.

  Sprawdź także (w panelu preferencji Wejście), czy poziom wejścia jest odpowiedni. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dźwięk, a następnie kliknij w Wejście.

  Otwórz panel Wejście

Możesz dostosować działanie Siri, na przykład zmienić głos używany przez Siri lub język, w jakim mówi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Preferencje Siri.

Siri używa usług lokalizacji, aby udostępniać informacje, usługi i funkcje odpowiadające miejscu, w którym się znajdujesz. Możesz zmienić ustawienie pozwalające Siri na korzystanie z tych usług. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie wykrywaniem przez aplikacje Twojej lokalizacji.