macOS High Sierra

Używanie gestów gładzika i myszy

Jeśli korzystasz z gładzika Apple lub myszy Magic Mouse, możesz używać gestów, takich jak klikanie, stukanie oraz zsuwanie i przesuwanie palców, aby przybliżać zawartość dokumentów, przeglądać muzykę lub strony internetowe, obracać zdjęcia, otwierać Centrum powiadomień i wykonywać szereg innych czynności.

Gesty gładzika

Możesz klikać, stukać, przesuwać i wykonywać inne czynności, używając jednego lub większej liczby palców na gładziku. Na przykład, aby przechodzić między stronami dokumentu, przesuń dwoma palcami w lewo lub w prawo. Aby zobaczyć wszystkie dostępne gesty gładzika, dostosować je, a także włączyć lub wyłączyć, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Gładzik.

Otwórz preferencje gładzika

Przykłady gestów gładzika do przybliżania i oddalania strony internetowej oraz poruszania się między aplikacjami wyświetlanymi na pełnym ekranie.

Gesty myszy

Możesz klikać, stukać i przesuwać, używając jednego lub większej liczby palców na powierzchni myszy. Na przykład, aby przechodzić między stronami dokumentu, przesuń jednym palcem w lewo lub w prawo. Aby zobaczyć wszystkie dostępne gesty myszy, dostosować je, a także włączyć lub wyłączyć, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mysz.

Otwórz preferencje myszy

Przykłady gestów myszy do przybliżania i oddalania strony internetowej oraz poruszania się między aplikacjami wyświetlanymi na pełnym ekranie.