macOS High Sierra

Zmienianie ustawień w Preferencjach systemowych

Możesz zmieniać ustawienia systemowe, aby dostosować swojego Maca. Na przykład, możesz zmienić wielkość i położenie Docka, wybrać tło biurka itd.

Aby otworzyć Preferencje systemowe, kliknij w ikonę Preferencji systemowych w Docku lub wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe.

Otwórz Preferencje systemowe

Poznawanie preferencji

Opcje uporządkowane są w osobnych preferencjach. Na przykład, opcje sterujące wyglądem biurka znajdują się w preferencjach biurka i wygaszacza ekranu.

Preferencje wyświetlane są jako siatka ikon. Widoczne ikony zależą od używanego Maca i zainstalowanych aplikacji. Kliknij w ikonę, aby otworzyć dany panel preferencji i zobaczyć dostępne opcje.

Okno Preferencji systemowych z siatką ikon. Kliknij w przycisk Pokaż wszystkie na pasku narzędzi okna, aby zobaczyć preferencje systemowe w postaci listy lub zmienić wygląd siatki.

Domyślnie preferencje ułożone są w wierszach według kategorii. Aby zobaczyć je w kolejności alfabetycznej, wybierz polecenie menu Widok > Uporządkuj alfabetycznie.

Ustawianie opcji

Każdy panel preferencji zawiera opcje, które możesz ustawić. Większość paneli zawiera przycisk pomocy , w który możesz kliknąć, aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach.

Kliknij w Pokaż wszystkie, aby zobaczyć wszystkie ikony preferencji. Kliknij w przycisk ze znakiem zapytania, aby zobaczyć pomoc dla danego panelu.

Niektóre panele są zablokowane, aby chronić Twojego Maca. Blokada ta oznaczona jest ikoną zamkniętej kłódki , znajdującą się na dole panelu, a zablokowane opcje są wyszarzone. Aby odblokować panel w celu ustawienia opcji, kliknij w ikonę kłódki, a następnie wprowadź hasło administratora Maca.

Znajdowanie opcji

Jeśli chcesz zmienić jakąś opcję, ale nie wiesz, w którym miejscu Preferencji systemowych ją znaleźć, użyj widocznego na górze okna pola wyszukiwania. Pojawi się lista opcji pasujących do wyszukiwanego tekstu, a zawierające je panele preferencji zostaną podświetlone.

Okno Preferencji systemowych z tekstem „zoom” wpisanym w polu wyszukiwania, listą pasujących wyników wyświetloną poniżej pola wyszukiwania oraz trzema podświetlonymi ikonami preferencji.

Jeśli na ikonie Preferencji systemowych w Docku widoczna jest czerwona plakietka, należy wykonać jedną lub więcej czynności. Na przykład, jeśli iCloud nie został w pełni skonfigurowany, na ikonie w Docku pojawia się plakietka. Gdy klikniesz w tę ikonę, wyświetlone zostaną preferencje iCloud, pozwalające na dokończenie konfiguracji.

Aby zmienić opcje danej aplikacji, takiej jak Mail lub Safari, otwórz tę aplikację, kliknij w jej nazwę na pasku menu, a następnie wybierz Preferencje.