macOS High Sierra

Szybki podgląd plików i folderów

Szybki podgląd pozwala na wyświetlanie zdjęć, plików i folderów bez konieczności ich otwierania. Możesz korzystać z szybkiego podglądu rzeczy w oknach Findera, na biurku, w wiadomościach email, wiadomościach komunikatora oraz innych miejscach.

Obraz w oknie Szybkiego podglądu, zawierającym przyciski pozwalające na wyświetlenie obrazu na pełnym ekranie, otworzenie pliku lub udostępnienie go.
 1. Zaznacz jedną lub więcej rzeczy, a następnie naciśnij spację. Możesz także kliknąć mocno w daną rzecz.

  Otworzone zostanie okno szybkiego podglądu. Jeśli zaznaczonych zostało więcej rzeczy, niż jedna, wyświetlona zostanie pierwsza rzecz.

 2. Wykonaj dowolne z poniższych czynności w oknie szybkiego podglądu:

  • Ręczne powiększanie okna: Przeciągnij jego krawędzie.

  • Wyświetlanie rzeczy na pełnym ekranie: Kliknij w przycisk widoku pełnoekranowego po lewej. Aby wrócić do poprzedniego rozmiaru, kliknij w przycisk opuszczania trybu pełnoekranowego .

  • Wyświetlanie następnej lub poprzedniej rzeczy: Kliknij w strzałki po lewej lub naciśnij klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo. Na pełnym ekranie możesz kliknąć w przycisk odtwarzania, aby wyświetlić rzeczy jako pokaz slajdów.

  • Wyświetlanie rzeczy w widoku arkusza indeksu: Kliknij w przycisk widoku arkusza (po lewej) lub naciśnij Command-Return.

  • Odtwarzanie części wideo z Live Photo: Gdy otworzysz zdjęcie Live Photo w oknie szybkiego przeglądu, dołączone do zdjęcia nagranie wideo zostanie odtworzone automatycznie. Aby zobaczyć je ponownie, kliknij w Live w lewym dolnym rogu zdjęcia.

  • Otwieranie danej rzeczy: Kliknij w Otwórz w aplikacji [aplikacja].

  • Udostępnianie danej rzeczy: Kliknij w przycisk udostępniania po prawej.

 3. Gdy skończysz, zamknij okno szybkiego przeglądu: Naciśnij spację, kliknij mocno ponownie lub kliknij w przycisk zamykania .