macOS High Sierra

Zasoby związane z Twoim Makiem

Więcej informacji o Twoim Macu

Sprawdzanie wersji macOS: Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac.

Wyświetlanie specyfikacji komputera: Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, kliknij w Raport systemowy w panelu Ogólne.

Znajdowanie pełnych danych technicznych komputera: Otwórz witrynę wsparcia produktów Apple: Dane techniczne. Aby wyświetlić dane techniczne w innych językach, kliknij w Dane techniczne w innych językach.

Znajdowanie instrukcji obsługi komputera: Otwórz witrynę wsparcia produktów Apple: Instrukcje obsługi. Jeśli nie widzisz swojego Maca, kliknij w Przeglądaj wg produktów, a następnie kliknij w Komputery przenośne lub Komputery stacjonarne. Aby znaleźć instrukcje obsługi w innych językach, kliknij w Instrukcje obsługi w innych językach.

Wskazówka: Możesz pobrać dotyczący swojego Maca podręcznik Najważniejsze informacje z iBooks Store. Otwórz iBooks, kliknij w przycisk iBooks Store na pasku narzędzi, a następnie kliknij w Apple User Guides pod znajdującą się po prawej stronie etykietą Szybkie linki.

Otwórz iBooks

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Przeglądaj lub przeszukaj witrynę wsparcia produktów Apple. Możesz też otworzyć witrynę Apple Support Communities, aby uzyskać informacje od innych użytkowników produktów Apple z całego świata.

Opcje naprawy i serwisu

Wyświetlanie swoich opcji: Wybierz polecenie menu Apple > Ten Mac. Kliknij w Serwis w oknie Informacji o systemie, a następnie kliknij w Pokaż moje opcje naprawy i serwisu. Możesz także kliknąć w Sprawdź dane gwarancji i wsparcia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Serwis lub naprawa Maca.

Jeśli nie możesz otworzyć Informacji o systemie, zajrzyj do artykułu wsparcia produktów Apple: O zakresie wsparcia i opcjach serwisowych.

Wskazówka: Jeśli zamierzasz wymienić Maca na nowszy model, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple: Co należy zrobić przed sprzedażą lub oddaniem komputera Mac.