Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.4

Wydano 22 lipca 2019 r.

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić ruch Bluetooth (Key Negotiation of Bluetooth — KNOB).

Opis: w interfejsie Bluetooth występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-9506: Daniele Antonioli z SUTD, Singapur, dr Nils Ole Tippenhauer z CISPA, Niemcy oraz prof. Kasper Rasmussen z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Anglia

Zmiany tego problemu zmniejszają wpływ CVE-2020-10135.

Wpis dodano 13 sierpnia 2019 r., uaktualniono 25 czerwca 2020 r.

Podstawowe dane

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8646: natashenka z Google Project Zero

Podstawowe dane

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8647: Samuel Groß i natashenka z Google Project Zero

Podstawowe dane

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8660: Samuel Groß i natashenka z Google Project Zero

FaceTime

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8648: Tao Huang i Tielei Wang z Team Pangu

Znalezione w aplikacjach

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8663: natashenka z Google Project Zero

Game Center

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać trwały identyfikator konta.

Opis: ten błąd naprawiono za pomocą nowego uprawnienia.

CVE-2019-8702: Min (Spark) Zheng i Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

Wpis dodano 24 lutego 2020 r.

Heimdal

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: w oprogramowaniu Samba występował błąd, który mógł umożliwić osobom atakującym wykonywanie nieautoryzowanych czynności przez przechwytywanie komunikacji między usługami.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania w celu uniemożliwienia wykonywania nieautoryzowanych czynności.

CVE-2018-16860: Isaac Boukris i Andrew Bartlett z Samba Team and Catalyst

Przetwarzanie obrazu

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8668: anonimowy badacz

Wpis dodano 8 października 2019 r.

libxslt

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie ujawnić poufne informacje.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia stosu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-13118: wykryte przez OSS-Fuzz

Wiadomości

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8665: Michael Hernandez z XYZ Marketing

Profile

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ograniczyć dostęp do witryn internetowych.

Opis: w weryfikacji uprawnień występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień procesów.

CVE-2019-8698: Luke Deshotels, Jordan Beichler i William Enck z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej; Costin Carabaș i Răzvan Deaconescu z University POLITEHNICA of Bucharest

Szybki przegląd

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie wyzwolić użycie po zwolnieniu w aplikacji deserializującej klasę NSDictionary.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2019-8662: natashenka i Samuel Groß z Google Project Zero

Siri

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może ujawnić zawartość pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8646: natashenka z Google Project Zero

Telefonia

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: inicjator rozmowy telefonicznej może spowodować, że odbiorca odbierze jednoczesne połączenie Walkie-Talkie.

Opis: w procedurze odbierania połączeń telefonicznych występował błąd logiczny. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8699: Marius Alexandru Boeru (@mboeru) i anonimowy badacz

Wpis uaktualniono 25 lipca 2019 r.

UIFoundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego dokumentu pakietu Office może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8657: riusksk z firmy VulWar Corp w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Zdjęcie paszportowe

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: użytkownik może przypadkowo dokończyć zakup w aplikacji na ekranie blokady.

Opis: błąd naprawiono przez poprawienie obsługi interfejsu użytkownika.

CVE-2019-8682: Jeff Braswell (JeffBraswell.com)

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi wczytywania dokumentów występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi synchronicznego wczytywania stron występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8658: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji lub nowszego

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8644: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) i Zhe Jin (金哲) z Chengdu Security Response Center w Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park i Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8678: Anthony Lai (@darkfloyd1014) z Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) z Theori, Johnny Yu (@straight_blast) z VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) z VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) z VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) z Knownsec, Byron Wai z VX Browser Exploitation, P1umer z ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8679: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8680: Jihui Lu z Tencent KeenLab

CVE-2019-8681: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao w ramach ADLab firmy Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) z VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) z VXRL oraz Eric Lung (@Khlung1) z VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Wen Xu z SSLab w Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 11 września 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

Game Center

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Min (Spark) Zheng i Xiaolong Bai z Alibaba Inc.

MobileInstallation

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Dany Lisiansky (@DanyL931).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: