Kontaktowanie się z firmą Apple w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa

Ta strona zawiera informacje na temat zabezpieczeń produktów firmy Apple. Opisano tutaj także, jak badacze bezpieczeństwa, deweloperzy, funkcjonariusze organów ścigania i dziennikarze mogą się kontaktować z firmą Apple, aby zgłosić zagrożenie bezpieczeństwa lub zadać pytanie na jego temat.

Klienci

Hasła do kont Apple

Wskazówki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa

Zapoznaj się ze wskazówkami i informacjami dotyczącymi zabezpieczania urządzeń i danych, unikania oszustw polegających na wyłudzaniu informacji i dbania o bezpieczeństwo konta. Przeczytaj też zobowiązanie firmy Apple do ochrony prywatności oraz nasze zasady ochrony prywatności.

Więcej informacji na temat zaawansowanych funkcji zabezpieczeń znajdziesz w tym przewodniku.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

Utrzymywanie aktualności oprogramowania jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego produktu firmy Apple. Odwiedź stronę Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple, aby dowiedzieć się, jak uaktualniać produkty firmy Apple, i uzyskać szczegółowe informacje na temat zawartości związanej z zabezpieczeniami w najnowszych uaktualnieniach zabezpieczeń firmy Apple.

Zgubione lub skradzione produkty

Apple Pay

Jeśli masz problemy z korzystaniem z usługi Apple Pay, odwiedź stronę wsparcia dla usługi Apple Pay.

Usługa Apple Pay nie jest dostępna we wszystkich krajach. Aby zapoznać się z listą krajów obsługujących usługę Apple Pay, kliknij tutaj.

Wsparcie techniczne

Dodatkową pomoc możesz uzyskać, kontaktując się ze Wsparciem Apple. Większość produktów firmy Apple jest objęta 90-dniowym bezpłatnym wsparciem telefonicznym oraz roczną ograniczoną gwarancją. Zanim się z nami skontaktujesz, sprawdź przysługujący Ci zakres wsparcia.

Deweloperzy

Skontaktuj się z Apple Developer Connection, aby poprosić o pomoc dotyczącą wystawiania lub unieważniania certyfikatu.

Badacze ochrony i prywatności

Aby zgłosić zagrożenia bezpieczeństwa lub prywatności mające wpływ na produkty bądź serwery internetowe firmy Apple, skontaktuj się z nami pod adresem product-security@apple.com.

W celu zaszyfrowania poufnych informacji przesyłanych pocztą e-mail możesz użyć klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. W odpowiedzi na przesłaną wiadomość otrzymasz od nas automatyczne potwierdzenie. Jeśli nie otrzymasz takiego potwierdzenia, sprawdź poprawność adresu e-mail i spróbuj ponownie. Jeśli do zbadania zagrożenia bezpieczeństwa będziemy potrzebować więcej informacji, skontaktujemy się z Tobą pocztą e-mail.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple zwykle nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Firma Apple publikuje informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa swoich produktów w poradnikach na temat zabezpieczeń. Takie poradniki możesz też otrzymywać za pośrednictwem listy adresowej zawiadomień dotyczących zabezpieczeń.

Powiadomienia publikowane przez serwis Bezpieczeństwo produktów firmy Apple są podpisane przy użyciu klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów Apple. Zalecamy sprawdzanie tego podpisu w celu upewnienia się, że dokument faktycznie został napisany przez pracowników firmy Apple i nie uległ zmianie.

Badacze, którzy zgłoszą zagrożenia bezpieczeństwa z serwerami firmy Apple, są wymieniani na stronie powiadomień dotyczących serwerów WWW firmy Apple.

Organy ścigania

W przypadku kontaktowania się z firmą Apple w sprawach związanych z przepisami prawa zapoznaj się z poniższymi wytycznymi:

Dowiedz się, jak firma Apple obsługuje żądania ujawnienia informacji otrzymane od organów państwowych.

Dziennikarze

Dziennikarze mogą się skontaktować z działem Public Relations firmy Apple pod adresem media.help@apple.com

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: