Kończenie konfigurowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Po przeniesieniu zawartości na nowe urządzenie z systemem iOS konieczne może być wykonanie kilku dodatkowych czynności w celu zakończenia procesu.

Sprawdź ustawienia aplikacji Mail, Kontakty i Kalendarz

Mail: uruchom aplikację Mail i zaczekaj na pobranie wiadomości e-mail na urządzenie. Jeśli pojawi się monit, ponownie wprowadź hasło do konta poczty e-mail. Dowiedz się, co zrobić, jeśli musisz skonfigurować pocztę e-mail.

Kontakty: otwórz aplikację Kontakty i upewnij się, że kontakty zostały przeniesione. Jeśli nie możesz znaleźć wszystkich kontaktów, dowiedz się, jak skonfigurować aplikację Kontakty i zarządzać nią.

Kalendarz: otwórz aplikację Kalendarz i upewnij się, że wydarzenia kalendarza zostały przeniesione. Do uaktualniania wydarzeń kalendarza możesz także używać usługi iCloud.

Włącz powiadomienia dla aplikacji

W przypadku niektórych aplikacji może być konieczne ich otwarcie w celu włączenia dla nich powiadomień. Otwórz poszczególne aplikacje, a jeśli pojawi się monit, stuknij opcję Włącz powiadomienia. W przypadku niektórych aplikacji włączenie powiadomień może wymagać wybrania kolejno opcji Ustawienia > Powiadomienia. Dowiedz się więcej o powiadomieniach.

Pobierz zawartość i odtwórz zakupy w aplikacjach

Czasem może być konieczne ponowne pobranie zawartości, takiej jak muzyka, filmy, programy TV lub podcasty, z poprzedniego urządzenia. Oto, co należy zrobić:

Połącz w pary akcesoria Bluetooth

Po skonfigurowaniu nowego urządzenia z systemem iOS należy połączyć w pary akcesoria Bluetooth, takie jak słuchawki i głośniki, oraz podłączyć urządzenie do samochodowego zestawu stereo. Na urządzeniu z systemem iOS:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
  2. Przestaw akcesorium w tryb wykrywania i poczekaj, aż pojawi się na urządzeniu z systemem iOS.
  3. Stuknij nazwę akcesorium, aby je połączyć w parę. Może być konieczne wprowadzenie kodu PIN. Dowiedz się więcej na temat łączenia w parę akcesoriów Bluetooth.

Dowiedz się, jak połączyć w parę słuchawki AirPods.

Dodaj karty do usługi Apple Pay

Usługi Apple Pay można zacząć używać od razu po dodaniu karty kredytowej, debetowej lub przedpłaconej do aplikacji Wallet. Karty musisz dodać na każdym urządzeniu, którego chcesz używać z usługą Apple Pay. W tym celu:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay.
  2. Dodaj kartę i poczekaj na jej weryfikację przez bank. Jeśli do zweryfikowania karty bank będzie potrzebować więcej informacji, otrzymasz prośbę o ich podanie.

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Apple Pay i jak jej używać.

Zarządzanie subskrypcjami

Niektóre aplikacje i usługi oferują subskrypcje umożliwiające dostęp do ich treści. Subskrypcje będą odnawiać się automatycznie do momentu ich anulowania. Jeśli masz jakiekolwiek subskrypcje, dowiedz się, jak je wyświetlić, zmienić lub anulować.

Więcej informacji

Data publikacji: