Przenoszenie zawartości z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na nowe urządzenie

Za pomocą usługi iCloud lub programu iTunes można przenieść zawartość z obecnie używanego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na inne urządzenie.

Zanim rozpoczniesz

 • Jeśli masz zegarek Apple Watch i chcesz przenieść zawartość na nowy telefon iPhone, musisz najpierw rozłączyć parę zegarka z aktualnie używanym telefonem iPhone. Powoduje to automatyczne zarchiwizowanie zegarka Apple Watch. Teraz możesz skonfigurować nowy telefon iPhone. Następnie zestaw zegarek Apple Watch z nowym telefonem iPhone. 
 • Aby przenieść zawartość na nowe urządzenie z systemem iOS, musisz mieć kopię zapasową bieżącego urządzenia z systemem iOS w usłudze iCloud lub programie iTunes. Jeśli nie wiesz, której metody użyć, poczytaj o archiwizowaniu w usłudze iCloud i programie iTunes, aby wybrać odpowiednią dla siebie.

Usługa iCloud

Zarchiwizuj swoje bieżące urządzenie za pomocą usługi iCloud. Następnie możesz przenieść kopię zapasową na nowe urządzenie.

      

 

Archiwizowanie urządzenia w usłudze iCloud

 1. Podłącz dotychczasowe urządzenie do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
 2. W systemie iOS 8 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Archiwum. W systemie iOS 7 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum. 
 3. Upewnij się, że opcja Archiwum iCloud jest włączona.
 4. Stuknij opcję Archiwizuj teraz. Nie odłączaj urządzenia od sieci Wi-Fi, dopóki archiwizacja nie zostanie ukończona.
 5. Upewnij się, że kopia zapasowa została w pełni utworzona. Możesz to sprawdzić na ekranie Ustawienia > iCloud > Dysk > Zarządzaj dyskiem. Dane archiwum powinny zawierać prawidłową datę i odpowiedni rozmiar.

Zmienianie karty SIM i kontaktowanie się z operatorem

Jeśli Twoje bieżące urządzenie ma kartę SIM:

 • W przypadku otrzymania nowej karty SIM od operatora musisz zainstalować ją w nowym urządzeniu. 
 • Jeśli bieżące i nowe urządzenie korzysta z karty SIM takiego samego typu, przenieś kartę SIM do nowego urządzenia.
 • Jeśli nowe urządzenie wymaga innego rodzaju karty SIM lub nie masz pewności, jakiej karty użyć, skontaktuj się z operatorem.

Następnie przenieś archiwum usługi iCloud na nowe urządzenie.

     

 

Przenoszenie archiwum iCloud na nowe urządzenie

 1. Włącz nowe urządzenie. Powinien zostać wyświetlony ekran powitalny. Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, wykonaj te czynności.
 2. Machnij od lewej do prawej na ekranie powitalnym. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu ustawień sieci Wi-Fi.
 3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby nawiązać połączenie.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Aplikacje i dane. Stuknij na nim opcje Odtwórz z archiwum iCloud > Dalej.
 5. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 6. Wybierz archiwum. Sprawdź datę i rozmiar archiwum, aby upewnić się, że wybierasz prawidłowe. Rozpocznie się przenoszenie danych. W przypadku korzystania z różnych kont Apple ID podczas kupowania rzeczy w sklepach iTunes i App Store zobaczysz kolejne prośby o zalogowanie się na każde z takich kont. Jeśli nie pamiętasz dowolnego z haseł, możesz pominąć ten krok przez stuknięcie pozycji dotyczącej brakującego identyfikatora Apple ID lub zapomnianego hasła. 
 7. Nie odłączaj urządzenia i poczekaj na ukończenie procesu. Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi zostanie przerwane, proces zostanie wstrzymany do czasu ponownego nawiązania połączenia. Odtwarzanie urządzenia z archiwum może trochę potrwać — im większy rozmiar archiwum, tym dłużej ta operacja zajmuje. Szybkość połączenia sieciowego też ma wpływ na czas ukończenia odtwarzania.
   

Jeśli masz zegarek Apple Watch, dowiedz się, jak zestawić go w parę z nowym telefonem iPhone. Możesz wtedy odtworzyć zegarek z archiwum.

Kończenie

W miarę możliwości nie odłączaj urządzenia od sieci Wi-Fi ani od zasilania, dopóki wszystkie dane nie zostaną na nie pobrane. Może to obejmować wszystkie rzeczy zachowane w chmurze, które nie są uwzględnione w archiwum, na przykład zdjęcia i utwory muzyczne. Pobieranie tej zawartości odbywa się automatycznie w tle. W zależności od ilości danych może to potrwać kilka godzin lub nawet dni.

Jeśli zwykle synchronizujesz zawartość za pomocą programu iTunes, możesz też podłączyć urządzenie do komputera i użyć programu iTunes w celu zsynchronizowania dodatkowych rzeczy. Jeśli nie masz skonfigurowanego Pęku kluczy iCloud, może być konieczne wpisanie haseł do poczty e-mail, kont mediów społecznościowych i innych aplikacji.

Program iTunes

Zarchiwizuj swoje bieżące urządzenie za pomocą programu iTunes. Następnie możesz przenieść kopię zapasową na nowe urządzenie.

Jeśli archiwum iTunes nie jest zaszyfrowane, dane dotyczące zdrowia i aktywności z urządzenia z systemem iOS lub zegarka Apple Watch nie zostaną zachowane.

Archiwizowanie bieżącego urządzenia za pomocą programu iTunes

 1. Podłącz urządzenie do komputera. 
 2. Otwórz program iTunes i upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana jego najnowsza wersja.
 3. Wybierz urządzenie.
 4. Zachowaj zawartość pobraną ze sklepów iTunes Store i App Store: kliknij kolejno opcje Plik > Urządzenia > Przenieś kupione rzeczy. Poczekaj na ukończenie przesyłania.
 5. Jeśli chcesz zachować dane dotyczące zdrowia i aktywności z urządzenia z systemem iOS lub zegarka Apple Watch, musisz zaszyfrować archiwum. W tym celu zaznacz pole Szyfruj kopię zapasową [nazwa urządzenia] i utwórz hasło, którego nie zapomnisz.

  Zapisz to hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ono niezbędne do odtworzenia zaszyfrowanego archiwum iTunes.Jeśli dane dotyczące zdrowia i aktywności nie są Ci potrzebne, możesz utworzyć niezaszyfrowane archiwum. Po prostu kliknij przycisk Archiwizuj teraz.
 6. Gdy ten proces dobiegnie końca, upewnij się, że tworzenie archiwum zakończyło się pomyślnie. Możesz to sprawdzić w programie iTunes na ekranie Preferencje > Urządzenia. W oknie powinna być widoczna nazwa urządzenia wraz z datą i godziną utworzenia archiwum. Zaszyfrowane archiwa są oznaczone ikoną  obok nazwy urządzenia.

Zmienianie karty SIM i kontaktowanie się z operatorem

Jeśli Twoje bieżące urządzenie ma kartę SIM:

 • W przypadku otrzymania nowej karty SIM od operatora musisz zainstalować ją w nowym urządzeniu. 
 • Jeśli bieżące i nowe urządzenie korzysta z karty SIM takiego samego typu, przenieś kartę SIM do nowego urządzenia.
 • Jeśli nowe urządzenie wymaga innego rodzaju karty SIM lub nie masz pewności, jakiej karty użyć, skontaktuj się z operatorem.

Następnie przenieś archiwum programu iTunes na nowe urządzenie.

     

 

Przenoszenie archiwum iTunes na nowe urządzenie

 1. Włącz nowe urządzenie. Powinien zostać wyświetlony ekran powitalny.  Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, wykonaj te czynności.
 2. Machnij od lewej do prawej na ekranie powitalnym, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu ustawień sieci Wi-Fi.
 3. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera, na którym jest zachowane archiwum iTunes.
 4. Na ekranie ustawień sieci Wi-Fi urządzenia z systemem iOS stuknij opcję Połącz z iTunes.
 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Aplikacje i dane. Stuknij na nim opcje Odtwórz z archiwum iTunes > Dalej.
 6. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 7. Wybierz archiwum. Sprawdź datę i rozmiar archiwum, aby upewnić się, że wybierasz prawidłowe. Rozpocznie się przenoszenie danych.
 8. Jeśli odtwarzasz urządzenie z zaszyfrowanej kopii zapasowej i zostanie wyświetlony monit o hasło, wpisz je.
 9. Poczekaj na ukończenie procesu. Przeprowadź pozostałe czynności konfiguracyjne i zsynchronizuj inne rzeczy
   

 

 

Jeśli masz zegarek Apple Watch, dowiedz się, jak zestawić go w parę z telefonem iPhone. Możesz wtedy odtworzyć zegarek z archiwum

Kończenie

Nie odłączaj urządzenia od komputera i użyj programu iTunes w celu zsynchronizowania wszystkich rzeczy, które nie były uwzględnione w archiwum. W miarę możliwości nie odłączaj urządzenia od sieci Wi-Fi ani od zasilania, dopóki wszystkie dane nie zostaną na nie pobrane. Może to obejmować dane zachowane w chmurze, które nie są archiwizowane, na przykład zdjęcia i utwory muzyczne. Pobieranie tej zawartości odbywa się automatycznie w tle.  W zależności od ilości danych może to potrwać kilka godzin lub nawet dni.

Przenoszenie archiwum na urządzenie, które już zostało skonfigurowane

Aby przenieść archiwum na urządzenie, które zostało już skonfigurowane, musisz najpierw wymazać urządzenie. W tym celu stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych aktualnie zachowanych na urządzeniu. Po wymazaniu urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wyświetli ekran powitalny. Następnie możesz przenieść archiwum na to urządzenie. 

Powrót na górę >

Dodatkowa pomoc

Ostatnia modyfikacja: