Przenoszenie zawartości z poprzedniego urządzenia z systemem iOS na nowy telefon iPhone, iPada lub iPoda touch

Nowe urządzenie z systemem iOS możesz skonfigurować z backupu pochodzącego z poprzedniego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Zanim rozpoczniesz

Szybki start

Nowe urządzenie można skonfigurować automatycznie, używając telefonu iPhone lub iPada, na którym jest już uruchomiony system iOS 11 lub nowszy. Ten proces wymaga użycia obu urządzeń, dlatego zalecamy przeprowadzenie go w czasie, gdy bieżące urządzenie nie będzie używane przez co najmniej kilka minut.

Zmienianie karty SIM i kontaktowanie się z operatorem

Jeśli nowe urządzenie wymaga karty SIM, wykonaj następujące czynności:


        Telefon iPhone z wyświetlonym ekranem funkcji Szybki start

Rozpoczęcie przez zbliżenie obydwu urządzeń

 1. Włącz nowe urządzenie i umieść je w pobliżu obecnie używanego urządzenia z systemem iOS 11 lub nowszym. Na bieżącym urządzeniu pojawi się ekran Szybki start, który umożliwia użycie konta Apple ID w celu skonfigurowania nowego urządzenia. Upewnij się, że jest to właściwe konto Apple ID, a następnie stuknij opcję Dalej. Jeśli nie widzisz opcji Dalej na obecnie używanym urządzeniu, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 2. Poczekaj, aż na nowym urządzeniu pojawi się animacja. Ustaw bieżące urządzenie nad nowym, a następnie wyśrodkuj animację w wizjerze ekranowym. Poczekaj, aż pojawi się komunikat „Dokończ na nowym [urządzenie]”. Jeśli nie możesz użyć aparatu na bieżącym urządzeniu, stuknij opcję Uwierzytelnij ręcznie i wykonaj wyświetlane instrukcje. 
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod bieżącego urządzenia na konfigurowanym urządzeniu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować funkcję Face ID lub czytnik Touch ID na nowym urządzeniu.
 5. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło konta Apple ID na nowym urządzeniu. Jeśli masz kilka urządzeń, może być także konieczne podanie ich kodów.
 6. Nowe urządzenie oferuje opcję odtworzenia aplikacji, danych i ustawień z najnowszego backupu iCloud oraz opcję uaktualnienia backupu bieżącego urządzenia, a następnie odtworzenia. Po wybraniu backupu można zdecydować, czy mają zostać przeniesione niektóre ustawienia dotyczące lokalizacji, prywatności, usługi Apple Pay i asystenta Siri. Jeśli chcesz uaktualnić backup na urządzeniu, upewnij się, że na urządzeniu jest włączona funkcja Wi-Fi.
 7. Jeśli masz zegarek Apple Watch i konfigurujesz nowy telefon iPhone, pojawi się też pytanie, czy chcesz przenieść dane i ustawienia zegarka Apple Watch.

Kończenie

 • W czasie przenoszenia danych, ustawień i haseł trzymaj oba urządzenia blisko jedno drugiego.
 • W miarę możliwości po zakończeniu konfiguracji nie rozłączaj nowego urządzenia z siecią Wi-Fi ani nie odłączaj go od zasilania. Dzięki temu zawartość przechowywana w usłudze iCloud (np. zdjęcia, muzyka i aplikacje) zostanie automatycznie pobrana na urządzenie.

Usługa iCloud

Wykonaj czynności opisane w tej części, aby utworzyć backup swojego poprzedniego urządzenia w usłudze iCloud, a następnie przenieść backup na nowe urządzenie.

        Ekran backupu w ustawieniach usługi iCloud

 

Tworzenie backupu w usłudze iCloud

 1. Połącz poprzednie urządzenie z Internetem przez Wi-Fi.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Backup w iCloud.
 3. Upewnij się, że opcja Archiwum iCloud jest włączona.
 4. Stuknij opcję Archiwizuj teraz. 
 5. Nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi, dopóki proces tworzenia backupu nie dobiegnie końca.

Zmienianie karty SIM i kontaktowanie się z operatorem

Jeśli nowe urządzenie wymaga karty SIM, wykonaj następujące czynności:

Następnie wykonaj poniższe czynności, aby przenieść backup w iCloud na nowe urządzenie.

        ekran z wyświetlonymi opcjami przywracania

 

Przenoszenie backupu iCloud na nowe urządzenie

 1. Włącz nowe urządzenie. Powinien wyświetlić się ekran powitalny. Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, musisz je wymazać, zanim będzie można wykonać poniższe czynności*. 
 2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu ustawień sieci Wi-Fi.
 3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby do niej dołączyć. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Programy i dane, a następnie stuknij opcję Odtwórz z archiwum iCloud.
 4. Zaloguj się w usłudze iCloud, podając identyfikator Apple ID i hasło. 
 5. Wybierz backup po wyświetleniu monitu. Sprawdź datę i rozmiar, aby upewnić się, że wybierasz właściwy backup. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawi się monit o uaktualnienie systemu iOS do nowszej wersji.
 6. Jeśli treści w sklepach iTunes Store i App Store zostały kupione przy użyciu różnych kont Apple ID, zobaczysz kolejne monity o zalogowanie się na każde z tych kont. Jeśli nie pamiętasz któregoś z haseł, możesz pominąć ten krok, stukając opcję „Nie masz lub nie pamiętasz Apple ID?”. 
 7. Nie odłączaj urządzenia i poczekaj na ukończenie procesu odtwarzania, a następnie wykonaj pozostałe czynności konfiguracyjne wyświetlane na ekranie. W miarę możliwości po zakończeniu konfiguracji nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi ani nie odłączaj go od zasilania. Dzięki temu zawartość przechowywana w usłudze iCloud (np. zdjęcia, muzyka i aplikacje) zostanie automatycznie pobrana z powrotem na urządzenie.

* Aby wymazać urządzenie, stuknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. To spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. Po wymazaniu urządzenie uruchomi się ponownie i wyświetli ekran powitalny. 

Kończenie

Dowiedz się, jak odtworzyć zegarek Apple Watch z backupu i połączyć go w parę z nowym telefonem iPhone. Jeśli zwykle synchronizujesz zawartość z urządzeniem z systemem iOS za pomocą programu iTunes, podłącz urządzenie do komputera i zsynchronizuj zawartość z urządzeniem za pomocą programu iTunes.

Program iTunes

Wykonaj czynności opisane w tej części, aby utworzyć backup poprzedniego urządzenia w programie iTunes i przenieść backup na nowe urządzenie.

Jeśli backup w iTunes nie jest zaszyfrowany, dane dotyczące zdrowia i aktywności z urządzenia z systemem iOS lub zegarka Apple Watch nie zostaną zachowane.

Tworzenie backupu poprzedniego urządzenia za pomocą programu iTunes

 1. Podłącz poprzednie urządzenie do komputera. 
 2. Otwórz program iTunes i upewnij się, że używasz jego najnowszej wersji
 3. Wybierz swoje urządzenie.
 4. Jeśli chcesz zachować dane dotyczące zdrowia i aktywności z urządzenia z systemem iOS lub zegarka Apple Watch, musisz zaszyfrować backup. W tym celu zaznacz pole Szyfruj kopię zapasową [nazwa urządzenia] i utwórz hasło, którego nie zapomnisz.

  Zanotuj to hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ono niezbędne do odtworzenia zaszyfrowanego backupu iTunes.Jeśli nie potrzebujesz danych dotyczących zdrowia i aktywności, możesz utworzyć niezaszyfrowany backup. Po prostu kliknij przycisk Archiwizuj teraz.
  Ekran programu iTunes z wyświetlonym podsumowaniem dla podłączonego telefonu iPhone
 5. Gdy ten proces dobiegnie końca, upewnij się, że tworzenie backupu zakończyło się pomyślnie. Możesz to sprawdzić w programie iTunes na ekranie Preferencje > Urządzenia. W oknie powinna być widoczna nazwa urządzenia oraz data i godzina utworzenia backupu. Zaszyfrowane backupy są oznaczone ikoną ikona kłódki obok nazwy urządzenia.
  Ekran Preferencje urządzeń w preferencjach programu iTunes

Zmienianie karty SIM i kontaktowanie się z operatorem

Jeśli nowe urządzenie wymaga karty SIM, wykonaj następujące czynności:

Następnie wykonaj poniższe czynności, aby przenieść backup w iTunes na nowe urządzenie.

        ekran z wyświetlonymi opcjami przywracania

 

Przenoszenie backupu iTunes na nowe urządzenie

 1. Włącz nowe urządzenie. Powinien wyświetlić się ekran powitalny. Jeśli nowe urządzenie zostało już skonfigurowane, musisz je wymazać, zanim będzie można wykonać poniższe czynności*.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż dojdziesz do ekranu Aplikacje i dane. Stuknij na nim kolejno opcje Odtwórz z backupu w iTunes > Dalej.
 3. Podłącz nowe urządzenie do komputera, który posłużył do utworzenia backupu poprzedniego.
 4. Otwórz program iTunes na komputerze i wybierz swoje urządzenie.
 5. Wybierz opcję Odtwórz kopię zapasową. Następnie wybierz backup. Sprawdź datę i rozmiar, aby upewnić się, że wybierasz właściwy backup. Dowiedz się, co zrobić, jeśli pojawi się monit o uaktualnienie systemu iOS do nowszej wersji.
 6. Jeśli musisz odtworzyć dane z zaszyfrowanego backupu, wprowadź hasło po wyświetleniu monitu.
 7. Zaczekaj, aż proces odtwarzania dobiegnie końca, a następnie wykonaj pozostałe czynności konfiguracyjne wyświetlane na ekranie urządzenia z systemem iOS. W miarę możliwości po zakończeniu konfiguracji nie rozłączaj urządzenia z siecią Wi-Fi ani nie odłączaj go od zasilania. Dzięki temu zawartość przechowywana w usłudze iCloud (np. zdjęcia, muzyka i aplikacje) zostanie automatycznie pobrana z powrotem na urządzenie.

*Aby wymazać urządzenie, stuknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. To spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. Po wymazaniu urządzenie uruchomi się ponownie i wyświetli ekran powitalny.

Kończenie

Dowiedz się, jak odtworzyć zegarek Apple Watch z backupu i połączyć go w parę z nowym telefonem iPhone. Jeśli zwykle synchronizujesz zawartość z urządzeniem z systemem iOS za pomocą programu iTunes, podłącz urządzenie do komputera i zsynchronizuj zawartość z urządzeniem za pomocą programu iTunes.

Dodatkowa pomoc

Data publikacji: