Przenoszenie zawartości z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na nowe urządzenie

Za pomocą usługi iCloud lub programu iTunes można przenieść zawartość z obecnie używanego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na inne urządzenie.

Użycie funkcji Archiwum iCloud

Wykonaj te czynności dotyczące funkcji Archiwum iCloud, jeśli na obu urządzeniach jest zainstalowany system iOS 5 lub nowszy i masz konto usługi iCloud. W przeciwnym razie skorzystaj z procedury polegającej na użyciu programu iTunes z następnej sekcji.

Za pomocą funkcji Archiwum iCloud można zarchiwizować dotychczas używane urządzenie i odtworzyć archiwum na nowym urządzeniu. Zachowane wiadomości, konta e-mail, zdjęcia, notatki i inne osobiste ustawienia zostaną przeniesione na nowe urządzenie.

Dowiedz się więcej na temat Archiwum iCloud.

Włączenie funkcji Archiwum iCloud

Zacznij od archiwizacji zawartości starego urządzenia do usługi iCloud:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum.
 2. Włącz opcję Archiwum iCloud.

Może być konieczne podłączenie urządzenia do źródła zasilania i włączenie sieci Wi-Fi.

Archiwizacja na żądanie

Usługa iCloud archiwizuje urządzenie raz dziennie. Aby zarchiwizować zawartość urządzenia przed jej przeniesieniem:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Dysk i archiwum.
 2. Stuknij opcję Archiwizuj teraz.
 3. Zaczekaj na zakończenie archiwizacji. Czas trwania tej operacji zależy od rozmiaru archiwum i szybkości połączenia internetowego.

Skonfigurowanie nowego urządzenia

Gdy archiwizacja starego urządzenia dobiegnie końca, włącz nowe urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami Asystenta ustawień, który poprosi o wybranie następujących opcji:

 • Kraj i język
 • Włączenie bądź nie usług lokalizacji
 • Sieć Wi-Fi

Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane, możesz je wyzerować, aby przejść ponownie przez instrukcje Asystenta ustawień systemu iOS i odtworzyć na urządzeniu utworzone archiwum. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Zrób tak tylko pod warunkiem, że masz już archiwum.

Odtworzenie z archiwum iCloud

Gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący skonfigurowania urządzenia:

 1. Wybierz opcję Odtwórz z archiwum iCloud.
 2. Stuknij opcję Dalej.
 3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Wybranie archiwum

Wybierz archiwum starego urządzenia, a następnie stuknij opcję Odtwórz. Zaczekaj, aż urządzenie zakończy odtwarzanie z archiwum.

Czas trwania tej operacji zależy od rozmiaru archiwum i szybkości połączenia internetowego.

Synchronizacja innej zawartości z programu iTunes

Po ukończeniu odtwarzania urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Należy połączyć urządzenie z programem iTunes w celu zsynchronizowania danych nieuwzględnionych w archiwum (takich jak muzyka, wideo czy aplikacje, których nie kupiono w sklepie iTunes Store ani App Store). Klikając karty synchronizacji w programie iTunes, możesz zmienić typ synchronizowanej zawartości.

Wprowadzenie haseł

Podczas odtwarzania archiwum iCloud na nowym urządzeniu trzeba ponownie wprowadzić hasło konta Apple ID, konta e-mail i innych kont, a także poczty głosowej. Jeśli nie pamiętasz hasła poczty głosowej, skontaktuj z operatorem sieci komórkowej.

Więcej informacji

Użycie programu iTunes

Jeśli nie masz konta usługi iCloud lub chcesz zachować archiwum tylko na komputerze, możesz zarchiwizować zawartość i przenieść ją na urządzenie przy użyciu programu iTunes.

Przygotowanie

Zainstaluj najnowszą wersję programu iTunes na komputerze i najnowszą wersję systemu iOS na dotychczasowym urządzeniu.

Archiwum z nowszej wersji systemu iOS nie można zainstalować na urządzeniach z wcześniejszymi wersjami systemu iOS. W przypadku utworzenia archiwum z poziomu urządzenia z zainstalowaną nowszą wersją systemu iOS przed przystąpieniem do przenoszenia danych należy uaktualnić nowe urządzenie. Pomoc dotyczącą tych działań zawiera artykuł iOS: nie można przeprowadzić odtwarzania z archiwum wykonanego na nowszym urządzeniu.

Archiwizacja i przeniesienie

Najpierw zarchiwizuj dane starego urządzenia przy użyciu programu iTunes. Możesz dodatkowo zaszyfrować archiwum, aby zachować w nim hasła poczty e-mail, sieci Wi-Fi i inne do przeniesienia na nowe urządzenie. Jeśli nie zostanie to zrobione, można ponownie wprowadzić te hasła na nowym urządzeniu.

Następnie przenieś dane z urządzenia na komputer.

Wyjęcie karty SIM

Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM, wyjmij kartę SIM ze starego urządzenia przy użyciu narzędzia do wyjmowania kart SIM lub spinacza do papieru i włóż ją do nowego urządzenia. Jeśli operator sieci komórkowej dostarczył nową kartę SIM, użyj tej karty.

Skonfigurowanie nowego urządzenia

Gdy archiwizacja starego urządzenia dobiegnie końca, włącz nowe urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami Asystenta ustawień, który poprosi o wybranie następujących opcji:

 • Kraj i język
 • Włączenie bądź nie usług lokalizacji
 • Sieć Wi-Fi

Jeśli nie masz połączenia z siecią Wi-Fi ani siecią komórkową danych, możesz aktywować telefon, stukając opcję Połącz z iTunes.

Odtworzenie archiwum

Gdy zostanie wyświetlony monit dotyczący skonfigurowania urządzenia, wybierz opcję Odtwórz z archiwum iTunes.

Połączenie z programem iTunes

Połącz nowe urządzenie z programem iTunes na tym samym komputerze, którego użyto do zarchiwizowania zawartości starego urządzenia. Program iTunes wyświetli monit o odtworzenie z archiwum lub skonfigurowanie urządzenia jako nowego. Wybierz archiwum dotychczasowego urządzenia, a następnie wybierz opcję Dalej.

Jeśli pasek postępu w programie iTunes zatrzyma się, zaczekaj na ukończenie odtwarzania.

Synchronizacja innej zawartości

Po ukończeniu odtwarzania urządzenie zostanie uruchomione ponownie i będzie gotowe do używania.

Pozostaw urządzenie połączone z programem iTunes, aby zsynchronizować zawartość nieuwzględnioną w archiwum (na przykład muzykę, wideo i aplikacje). Klikając karty synchronizacji w programie iTunes, możesz zmienić typ synchronizowanej zawartości.

Wprowadzenie haseł

Jeśli odtwarzanie zostało przeprowadzone z niezaszyfrowanego archiwum, musisz wprowadzić hasło konta Apple ID, konta e-mail i innych kont, a także poczty głosowej. Jeśli nie pamiętasz hasła poczty głosowej, skontaktuj z operatorem sieci komórkowej.

Więcej informacji

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
68% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)