Zarządzanie kontaktami i ich usuwanie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak skonfigurować kontakty i z nich korzystać. Możesz na przykład zmieniać rodzaj danych wyświetlanych w aplikacji Kontakty lub usuwać kontakty.

     

Konfigurowanie konta z kontaktami

Możesz skonfigurować swoje konta e-mail, na przykład iCloud, Google lub Microsoft Exchange, aby udostępniać kontakty w aplikacji Kontakty. Jeśli masz konto z kontaktami, na przykład z książką telefoniczną szkoły lub firmy, możesz je również skonfigurować. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta i hasła.
 2. Stuknij opcję Dodaj konto.
 3. Stuknij swoje konto e-mail. Możesz również stuknąć opcję Inne, aby skonfigurować swoje konto z kontaktami (na przykład konto LDAP lub CardDAV).
 4. Podaj swoje dane i hasło.
 5. Stuknij opcję Dalej.

Jeśli masz wiele kont skonfigurowanych w aplikacji Kontakty i chcesz wyświetlić kontakty dla określonego konta, otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Grupy w lewym górnym rogu.

  

Włączanie albo wyłączanie aplikacji Kontakty dla danego konta

Chcesz dodać albo usunąć wszystkie kontakty ze skonfigurowanego konta? Włącz albo wyłącz aplikację Kontakty dla tego konta. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta i hasła.
 2. Stuknij konto z kontaktami, które chcesz dodać albo usunąć.
 3. Aby dodać kontakty, włącz aplikację Kontakty. Aby usunąć kontakty, wyłącz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Usuń z iPhone'a.

     

Wybieranie konta domyślnego w celu dodawania nowych kontaktów

Jeśli masz w aplikacji Kontakty skonfigurowanych wiele kont, możesz wybrać konto domyślne, do którego będą dodawane nowe kontakty. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Konto domyślne, a następnie wybierz konto.

     

Zmiana sposobu sortowania i wyświetlania kontaktów

Możesz wybrać sposób sortowania kontaktów (na przykład alfabetycznie według imienia lub nazwiska). W tym celu wybierz Ustawienia > Kontakty, a następnie określ następujące parametry:

 • Kolejność sortowania: sortuj alfabetycznie według imienia albo według nazwiska.
 • Wyświetlanie: pokaż imiona kontaktów przed ich nazwiskami albo po ich nazwiskach.
 • Nazwa skrócona: wybierz sposób wyświetlania imion i nazwisk kontaktu w aplikacjach takich jak Mail, Wiadomości, Telefon itp.

     

Usuwanie kontaktu

Usunięcie kontaktu z urządzenia jest nieodwracalne. Kontakty usuwane z konta e-mail są również trwale usuwane ze wszystkich urządzeń zalogowanych na tym koncie.

Aby usunąć kontakt:

 1. Otwórz aplikację Kontakty, a następnie stuknij kontakt do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Edycja.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Usuń kontakt.

Data publikacji: