Zarządzanie kontaktami i ich usuwanie na iPhonie lub iPadzie

Dowiedz się, jak konfigurować kontakty i zarządzać nimi — zmieniać sposób ich wyświetlania w aplikacji Kontakty, usuwać je i nie tylko.

iPhone wyświetlający ekran Dodaj konto 

Konfigurowanie konta z kontaktami

Możesz skonfigurować swoje konta e‑mail, aby udostępniać kontakty aplikacji Kontakty. Jeśli masz konto z kontaktami, na przykład z książką telefoniczną firmy lub szkoły, możesz je również skonfigurować.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Konta.
 2. Stuknij opcję Dodaj konto.
 3. Stuknij usługę, w której masz konto. Możesz również stuknąć opcję Inne, aby skonfigurować swoje konto z kontaktami (na przykład konto LDAP lub CardDAV).
 4. Podaj swoje dane i hasło.
 5. Stuknij opcję Dalej.

Jeśli masz wiele kont skonfigurowanych w aplikacji Kontakty i chcesz wyświetlić kontakty dla określonego konta, otwórz aplikację Kontakty i stuknij opcję Listy w lewym górnym rogu.

Ekran iPhone’a przedstawiający, jak włączyć Kontakty dla konta Gmail 

Włączanie albo wyłączanie aplikacji Kontakty dla danego konta

Chcesz dodać albo usunąć wszystkie kontakty ze skonfigurowanego konta? Włącz albo wyłącz aplikację Kontakty dla tego konta. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Konta.
 2. Stuknij konto z kontaktami, które chcesz dodać albo usunąć.
 3. Aby dodać kontakty, włącz aplikację Kontakty. Aby usunąć kontakty, wyłącz aplikację Kontakty, a następnie stuknij opcję Usuń z iPhone'a.

iPhone wyświetlający ekran Konto domyślne 

Wybieranie konta domyślnego w celu dodawania nowych kontaktów

Jeśli masz w aplikacji Kontakty skonfigurowanych wiele kont, możesz wybrać konto domyślne, do którego będą dodawane nowe kontakty:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Konto domyślne.
 2. Wybierz konto.

iPhone wyświetlający ekran Kontakty 

Zmiana sposobu sortowania i wyświetlania kontaktów

Możesz wybrać sposób sortowania kontaktów (na przykład alfabetycznie według imienia lub nazwiska). Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontakty, a następnie określ następujące parametry:

 • Kolejność sortowania: sortuj alfabetycznie według imienia albo nazwiska.
 • Wyświetlanie: pokaż imiona kontaktów przed ich nazwiskami albo po ich nazwiskach.
 • Nazwa skrócona: wybierz sposób wyświetlania imion i nazwisk kontaktu w aplikacjach takich jak Mail, Wiadomości, Telefon itp.

Ekran iPhone’a wyświetlający opcję usunięcia konta 

Usuwanie kontaktu

Usunięcie kontaktu z urządzenia jest nieodwracalne. Kontakty usuwane z konta e‑mail są również trwale usuwane ze wszystkich urządzeń zalogowanych na tym koncie.

Aby usunąć kontakt:

 1. Otwórz aplikację Kontakty, a następnie stuknij kontakt do usunięcia.
 2. Stuknij opcję Edycja.
 3. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję Usuń kontakt, a następnie stuknij tę opcję ponownie, aby potwierdzić.

Więcej informacji

Data publikacji: