Podłączanie i używanie słuchawek AirPods i AirPods Pro

Korzystając ze słuchawek AirPods, możesz między innymi wykonywać połączenia telefoniczne i używać funkcji Siri.

Konfigurowanie słuchawek AirPods za pomocą telefonu iPhone

Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz słuchawki AirPods, upewnij się, że urządzenie jest aktualne. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do ekranu początkowego.
 2. Otwórz etui ze słuchawkami AirPods i umieść je obok telefonu iPhone.
 3. Na telefonie iPhone pojawi się animacja konfiguracji.
 4. Stuknij opcję Połącz. 
 5. Jeśli masz słuchawki AirPods Pro, przeczytaj trzy następne ekrany.
 6. Jeśli masz słuchawki AirPods Pro lub AirPods (2. generacji), a funkcja „Hej, Siri” została skonfigurowana na telefonie iPhone, funkcja ta jest gotowa do użytku ze słuchawkami AirPods. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej funkcji „Hej, Siri”, a masz słuchawki AirPods Pro lub AirPods (2. generacji), postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami konfiguracji.
 7. Stuknij opcję Gotowe.
 8. Jeśli jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud, słuchawki AirPods są konfigurowane automatycznie za pomocą dowolnego obsługiwanego urządzenia, które jest zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Jeśli nie możesz skonfigurować słuchawek AirPods, uzyskaj pomoc.

Dowiedz się, jak skonfigurować słuchawki AirPods za pomocą komputera Mac lub produktu innej firmy, na przykład telefonu z systemem Android.

Słuchanie za pomocą słuchawek AirPods

Po włożeniu do uszu słuchawki AirPods automatycznie odtwarzają dźwięk z urządzenia. Wyjęcie jednej ze słuchawek AirPods powoduje wstrzymanie odtwarzania. Wyjęcie obu słuchawek AirPods powoduje zatrzymanie odtwarzania. Jeśli słuchasz przy użyciu tylko jednej słuchawki AirPods, po jej wyjęciu odtwarzanie zostanie wstrzymane. Jeśli włożysz ją ponownie do ucha przed upływem 15 sekund, odtwarzanie zostanie automatycznie wznowione.

Dowiedz się, jak wybrać najlepszy rozmiar końcówek do słuchawek AirPods Pro.

Przechowuj słuchawki AirPods w etui ładującym. Przechowywanie słuchawek AirPods luzem w kieszeni lub torbie może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Przełączanie urządzeń

Poniżej opisano, jak przełączać dźwięk odtwarzany przez słuchawki AirPods z jednego urządzenia na inne.

Automatyczne przełączanie

Słuchawki AirPods są połączone jednocześnie z telefonem iPhone i zegarkiem Apple Watch. Dźwięk przełącza się między nimi automatycznie.

Aby słuchawki AirPods (2. generacji) lub AirPods Pro mogły automatycznie przełączać się między urządzeniami w przypadku telefonu iPhone, iPada i komputera Mac, wymagany jest system iOS 14, iPadOS 14 lub nowszy albo macOS Big Sur.1 Urządzenia muszą być zalogowane za pomocą tego samego konta Apple ID używającego uwierzytelniania dwupoziomowego. Na przykład podczas słuchania muzyki na iPadzie odbierasz połączenie na telefonie iPhone. Słuchawki AirPods automatycznie przełączają się z muzyki na iPadzie na połączenie telefoniczne na telefonie iPhone.

W niektórych sytuacjach w systemie macOS Big Sur na ekranie komputera Mac zostanie wyświetlone powiadomienie o słuchawkach AirPods. Gdy przytrzymasz kursor nad powiadomieniem, pojawi się przycisk Połącz. Kliknij przycisk Połącz, aby potwierdzić, że chcesz przełączyć słuchawki AirPods na komputer Mac lub pozostawić je połączone z komputerem Mac.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne przełączanie dźwięku dla telefonu iPhone lub iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth na tym urządzeniu, nie wyciągając słuchawek AirPods z uszu. Stuknij ikonę informacji  znajdującą się obok pozycji AirPods na liście urządzeń. Stuknij opcję Połącz z tym iPhone’em (lub iPadem), a następnie stuknij opcję Ostatnie połączenie z tym iPhone’em (lub iPadem). Aby ponownie włączyć tę funkcję, stuknij opcję Automatycznie.

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczne przełączanie na komputerze Mac, otwórz preferencje Bluetooth na komputerze Mac, nie wyciągając słuchawek AirPods z uszu. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji AirPods na liście urządzeń. Kliknij opcję Łącz z tym Makiem, a następnie wybierz opcję Ostatnie połączenie z tym Makiem. Aby ponownie włączyć tę funkcję, wybierz opcję Automatycznie.

Ręczne przełączanie

W razie potrzeby wykonaj poniższe czynności, aby wybrać inne urządzenie do odtwarzania dźwięku albo przełączyć dźwięk na inne słuchawki lub głośniki.

Na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Dotknij i przytrzymaj kartę audio w prawym górnym rogu centrum sterowania, aby sterować dźwiękiem.
 3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz z listy żądane urządzenie2.

Na komputerze Mac

Kliknij ikonę sterowania głośnością  na pasku menu, a następnie wybierz słuchawki AirPods Pro3 lub inne głośniki w polu Urządzenie wyjściowe.


Sterowanie dźwiękiem za pomocą słuchawek AirPods Pro

 • Aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie treści audio, naciśnij czujnik nacisku u nasady słuchawki AirPods. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij go ponownie.
 • Aby przejść do przodu, naciśnij dwukrotnie czujnik nacisku u nasady słuchawki AirPods.
 • Aby przejść do tyłu, naciśnij trzykrotnie czujnik nacisku.
 • Aby zmienić głośność, powiedz „Hej, Siri”, a następnie powiedz coś w stylu „Zmniejsz głośność”. Możesz też przeciągnąć suwak głośności w słuchanej aplikacji na ekranie blokady lub w centrum sterowania. Na zegarku Apple Watch możesz też otworzyć ekran Odtwarzane i obracać pokrętło Digital Crown w celu zmiany głośności.

W słuchawkach AirPods Pro możesz kontrolować, jak dużo słyszysz dźwięków z otoczenia. Naciśnij i przytrzymaj czujnik nacisku, aby przełączyć się między aktywną redukcją hałasu a trybem kontaktu. Tryby przełączane za pomocą naciśnięcia i przytrzymania możesz wybrać na ekranie > Bluetooth > AirPods Pro > Naciśnij AirPods i przytrzymaj.

Sterowanie dźwiękiem za pomocą słuchawek AirPods (1. lub 2. generacji)

Słuchawki AirPods pozwalają korzystać z funkcji Siri i sterować odtwarzaniem treści audio.

 

Domyślnym sposobem wywołania funkcji Siri w przypadku słuchawek AirPods (2. generacji) jest wypowiedzenie „Hej, Siri”. Dwukrotne stuknięcie słuchawki AirPods powoduje natomiast odtworzenie dźwięku lub przewinięcie do następnego utworu.

W przypadku słuchawek AirPods (1. generacji) domyślnym sposobem wywołania funkcji Siri jest dwukrotne stuknięcie słuchawki. 

Niezależnie od używanego modelu słuchawek AirPods każdą ze słuchawek AirPods można skonfigurować do wykonywania jednej z następujących czynności po jej dwukrotnym stuknięciu:

 • Używanie funkcji Siri4
 • Odtwarzanie lub wstrzymywanie zawartości audio
 • Przechodzenie do następnego utworu 
 • Przechodzenie do poprzedniego utworu

Dowiedz się, jak wybrać czynność, która będzie wykonywana przez każdą słuchawkę AirPods po jej dwukrotnym stuknięciu.

Korzystanie z funkcji Siri

 • W przypadku słuchawek AirPods Pro i AirPods (2. generacji) możesz powiedzieć „Hej, Siri”.
 • W przypadku słuchawek AirPods Pro możesz skonfigurować słuchawkę AirPods pod kątem wywoływania Siri po dotknięciu i przytrzymaniu czujnika nacisku.
 • W przypadku słuchawek AirPods (1. i 2. generacji) możesz stuknąć dwukrotnie, aby użyć funkcji Siri.

Możesz korzystać z funkcji Siri za pomocą słuchawek AirPods, aby zadawać pytania i wykonywać połączenia. Funkcja Siri potrafi także sterować odtwarzaniem muzyki i sprawdzać słuchawki AirPods. Oto kilka przykładów poleceń dla Siri:

 • „Odtwórz playlistę Ulubione”
 • „Zwiększ głośność”
 • „W jaki sposób dostanę się stąd do domu?”
 • „Przewiń do kolejnego utworu”
 • „Wstrzymaj odtwarzanie muzyki”
 • „Jaki jest stan baterii słuchawek AirPods?”

Znajdź więcej przykładów korzystania z funkcji Siri.

Używanie telefonu i odbieranie wiadomości

Jeśli używasz choć jednej słuchawki AirPods, kiedy nadchodzi połączenie przychodzące, funkcja Siri może Cię o nim powiadomić. Aby odebrać połączenie za pomocą słuchawek AirPods Pro, naciśnij czujnik nacisku. Aby odebrać je za pomocą słuchawek AirPods (1. lub 2. generacji), stuknij dwukrotnie słuchawkę AirPods. Następnie możesz nacisnąć czujnik nacisku na słuchawce AirPods Pro lub stuknąć dwukrotnie słuchawkę AirPods, aby rozłączyć się lub przełączyć na inne połączenie.

Siri może odczytywać przychodzące wiadomości za pomocą słuchawek AirPods Pro.

Ładowanie słuchawek AirPods i etui

Aby naładować słuchawki AirPods, umieść je w etui i zamknij pokrywę5. Za każdym razem, gdy słuchawki AirPods znajdą się w etui, wyłączają się i ładują.

Słuchawki AirPods Pro możesz ładować w bezprzewodowym etui ładującym za pomocą certyfikowanej ładowarki Qi. Gdy etui ładuje się bezprzewodowo, możesz stuknąć wskaźnik stanu, aby sprawdzić stan naładowania. Zielony wskaźnik oznacza, że etui — oraz słuchawki AirPods, jeśli są w środku — są naładowane w ponad 80 procentach. Możesz też podłączyć etui do przewodu Apple ze złącza Lightning na USB — USB-C lub USB-A.  

Słuchawki AirPods (1. i 2. generacji) możesz ładować w bezprzewodowym etui ładującym lub etui ładującym AirPods. Jeśli masz bezprzewodowe etui ładujące, możesz je ładować bezprzewodowo, korzystając z certyfikowanej ładowarki Qi. Oba etui możesz ładować, podłączając je do zasilania przy użyciu przewodu ze złącza Lightning na USB.

Dowiedz się więcej na temat ładowania.

Co jest potrzebne

Jeśli masz słuchawki AirPods Pro, potrzebujesz co najmniej jednego z następujących urządzeń: 

Jeśli masz słuchawki AirPods (2. generacji), potrzebujesz co najmniej jednego z następujących urządzeń:

Jeśli masz słuchawki AirPods (1. generacji), potrzebujesz co najmniej jednego z następujących urządzeń:

1. Dźwięk nie powinien automatycznie przełączać się z jednego urządzenia na drugie, jeśli prowadzisz rozmowę, na przykład telefoniczną, przez FaceTime lub wideokonferencję.

2. Słuchawki AirPods są wyświetlane tylko wtedy, gdy znajdują się w pobliżu i są gotowe do użycia.

3. Jeśli nie widzisz ikony sterowania głośnością na pasku menu, dowiedz się, jak ją dodać.

4. Jeśli dwukrotne stuknięcie nie działa, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie i upewnij się, że jest włączona opcja Dostęp do Siri przy blokadzie.

5. Jeśli masz zarówno słuchawki AirPods (2. generacji), jak i AirPods (1. generacji), używaj ich oddzielnie. Etui ładujące nie będzie ładować słuchawek AirPods, jeśli włożysz do niego słuchawki różnych modeli.

Data publikacji: