Jeśli nie widzisz swoich zakupów w aplikacji

Dowiedz się, jak odtworzyć zakupy w aplikacji.

Możesz spróbować przywrócić pozycje kupione w aplikacji za pomocą funkcji Zakupy w aplikacji, jeśli dana aplikacja została odtworzona z backupu albo została usunięta, a następnie zainstalowana ponownie.

Niektóre niezużywalne zakupy w aplikacjach, takie jak aktualizacje do wersji profesjonalnej, dodatkowe funkcje w grze oraz subskrypcje mogą zostać odtworzone, jeśli dana aplikacja nie rozpoznaje automatycznie, że zostały zakupione.

Odtwarzanie zakupów w aplikacjach

Niektóre zakupy w aplikacjach, takie jak podpowiedzi czy waluta w grach, są zużywalne, czyli znikają po ich wykorzystaniu. Można odtwarzać tylko zakupy niezużywalne. Dowiedz się więcej o różnych typach treści, które można kupować w aplikacjach.

Aby odtworzyć zakup niezużywalny, otwórz aplikację, w której go kupiono, a następnie poszukaj opcji odtworzenia. Można ją znaleźć w jednym z następujących miejsc:

  • Główne menu aplikacji
  • Menu Ustawienia lub Opcje w aplikacji
  • Sklep w aplikacji

Jeśli za zakup naliczono opłatę, a mimo to nie jest możliwe jego odtworzenie, skontaktuj się z deweloperem aplikacji. Możesz również zgłosić problem dotyczący zakupu w aplikacji.

Jeśli przy próbie odtworzenia zakupu nic się nie dzieje lub pojawia się błąd

Dodatkowa pomoc

Data publikacji: