Jeśli wystąpi błąd -5000, -69, 13010 lub 13014 podczas synchronizacji muzyki w aplikacji iTunes

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zsynchronizować muzyki ze sklepu iTunes na komputerze albo na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Kiedy korzystasz z aplikacji iTunes do synchronizowania muzyki z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch, może się pojawić komunikat o błędzie. Komunikat ten oznacza, że nie można zsynchronizować urządzenia, lub że aplikacja iTunes nie może skopiować utworu na urządzenie. W komunikacie może znajdować się jeden z poniższych numerów błędu:

  • Błąd -5000
  • Błąd -69
  • Błąd 13010
  • Błąd 13014

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższe czynności.

Uaktualnij oprogramowanie

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji iTunes oraz najnowszej wersji oprogramowania na urządzeniu z systemem iOS i ponownie spróbuj wykonać synchronizację.


Skonsoliduj pliki multimedialne w bibliotece iTunes

Pliki multimedialne z biblioteki iTunes mogą być przechowywane w różnych miejscach. Skonsoliduj pliki, aby znajdowały się w jednym miejscu i ponownie spróbuj wykonać synchronizację.

W ten sposób można uprościć zarządzanie uprawnieniami i proces synchronizacji.


Sprawdź problemy związane z oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Niektóre programy innych firm, w tym oprogramowanie zabezpieczające, mogą zakłócać proces synchronizacji między komputerem a urządzeniem. Zmień konfigurację oprogramowania zabezpieczającego i ponownie spróbuj wykonać synchronizację.


Jeśli błąd nie zniknie

Czasami może występować problem z utworem, który chcesz zsynchronizować. Aby zidentyfikować utwory:

  • Sprawdź, czy komunikat o błędzie zawiera nazwę utworu, który jest przyczyną problemu.
  • Synchronizuj tylko kilka utworów jednocześnie i dodawaj kolejne do momentu wystąpienia błędu.

Jeśli problem dotyczy utworów zakupionych w sklepie iTunes Store, możesz je usunąć, a następnie pobrać ponownie. Możesz także pobrać te utwory bezpośrednio na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

Problem może dotyczyć utworu skopiowanego z dysku CD lub utworu zakupionego w innym sklepie. W takim przypadku usuń utwory i zaimportuj je ponownie z oryginalnego źródła.


Dodatkowa pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: