Jeśli wystąpi błąd -5000, -69, 13010 lub 13014 podczas synchronizacji muzyki na komputerze Mac

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zsynchronizować muzyki ze sklepu iTunes lub z Findera na komputerze Mac albo na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Uaktualnij oprogramowanie

Upewnij się, że komputer Mac jest uaktualniony do najnowszej wersji systemu macOS, a telefon iPhone, iPad lub iPod touch są uaktualnione do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS. Jeśli korzystasz z systemu macOS Mojave lub starszego, upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji iTunes. Następnie spróbuj ponownie przeprowadzić synchronizację.


Skonsoliduj pliki multimedialne w bibliotece muzycznej

Pliki multimedialne z biblioteki muzycznej mogą być przechowywane w różnych miejscach. Skonsoliduj pliki, aby znajdowały się w jednym miejscu i ponownie spróbuj wykonać synchronizację.

W ten sposób można uprościć zarządzanie uprawnieniami i proces synchronizacji.


Sprawdź problemy związane z oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Niektóre programy innych firm, w tym oprogramowanie zabezpieczające, mogą zakłócać proces synchronizacji między komputerem a urządzeniem. Zmień konfigurację oprogramowania zabezpieczającego i ponownie spróbuj wykonać synchronizację.


Jeśli błąd nie zniknie

Czasami może występować problem z utworem, który chcesz zsynchronizować. Aby zidentyfikować utwory:

  • Sprawdź, czy komunikat o błędzie zawiera nazwę utworu, który jest przyczyną problemu.
  • Synchronizuj tylko kilka utworów jednocześnie i dodawaj kolejne do momentu wystąpienia błędu.

W przypadku problemów z utworami kupionymi w sklepie iTunes Store, możesz je usunąć, a następnie ponownie pobrać aplikacje i ponownie pobrać muzykę. Możesz również pobrać aplikacje i muzykę bezpośrednio na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

Problem może dotyczyć utworu skopiowanego z dysku CD lub utworu zakupionego w innym sklepie. W takim przypadku usuń utwory i zaimportuj je ponownie z oryginalnego źródła.


Dodatkowa pomoc

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: