Usuwanie konfliktów między programem iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Jeśli nie możesz otworzyć programu iTunes, pobrać zawartości, zsynchronizować urządzenia lub użyć funkcji Kolekcja domowa, przyczyną tego może być oprogramowanie zabezpieczające. 

Oprogramowanie zabezpieczające tworzone przez firmy inne niż Apple może blokować próby połączenia programu iTunes z serwerami firmy Apple lub urządzeniami. Niekiedy podczas synchronizacji, uaktualniania, archiwizacji lub odtwarzania urządzenia może być wyświetlany komunikat o błędzie z numerem błędu.

Problemy z programem iTunes, których przyczyną jest oprogramowanie zabezpieczające, mogą mieć następujące objawy:

  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie jest rozpoznawany w programie iTunes albo nie można przeprowadzić archiwizacji, odtwarzania, uaktualnienia, synchronizacji lub aktywacji urządzenia.
  • Są wyświetlane komunikaty o błędach programu iTunes z numerami: 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 lub 9000–9999*.
  • Nie można połączyć się ze sklepem iTunes Store w celu kupienia lub pobrania zawartości.
  • Nie można otworzyć programu iTunes.

* Jeśli występuje błąd 9006, komputer może nie być w stanie połączyć się z serwerami Apple albo z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Sprawdź, czy występują problemy z komunikacją między programem iTunes a serwerami uaktualnień oprogramowania Apple. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do dalszej części artykułu, z której dowiesz się, jak sprawdzić łączność i oprogramowanie zabezpieczające.

Pierwsze kroki

Przed zmianą konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego: 

  • Upewnij się, że na komputerze poprawnie ustawiono datę, godzinę oraz strefę czasową. 
  • Zaloguj się na konto administratora, a nie na konto gościa.
  • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu iTunes.
  • Uaktualnij system OS X lub Windows.
  • Uaktualnij oprogramowanie zabezpieczające.

Jeżeli Twoje urządzenie nie jest rozpoznawane, dowiedz się, co zrobić, jeśli iPhone, iPad, lub iPod nie jest rozpoznawany w programie iTunes na komputerze Mac lub na komputerze z systemem Windows.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.

Testowanie łączności

Sprawdź plik hosts, aby upewnić się, że nie blokuje on komunikacji programu iTunes z serwerami firmy Apple.

Jeśli nadal masz problemy z używaniem funkcji AirPlay lub Kolekcja domowa albo programu iTunes lub Remote, przetestuj łączność między komputerami a urządzeniami w domu. Aby te elementy funkcjonowały poprawnie, urządzenia powinny być połączone z tą samą siecią i podsiecią.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.

Testowanie oprogramowania zabezpieczającego

Jeśli po przetestowaniu łączności nadal występują problemy, być może oprogramowanie zabezpieczające blokuje połączenie komputera z programem iTunes.

Czasami może być konieczne tymczasowe usunięcie oprogramowania zabezpieczającego w celu ustalenia przyczyny takiego problemu. Niektóre internetowe aplikacje zabezpieczające nie usuwają się całkowicie w ramach zwykłego procesu dezinstalacji, dlatego w celu ich całkowitego usunięcia może być konieczne pobranie i uruchomienie dedykowanego narzędzia czyszczącego.

Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania zabezpieczającego, aby zapewnić zezwolenie dla kompletnej listy portów i usług wykorzystywanych przez produkty Apple, lub w celu uzyskania pomocy przy odinstalowaniu takiego oprogramowania.

Upewnij się, że na komputerze nie jest jednocześnie zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające więcej niż jednego typu. Zainstalowanie oprogramowania więcej niż jednego typu może powodować inne problemy z wydajnością.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: