Usuwanie konfliktów między aplikacją iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Jeśli nie możesz otworzyć aplikacji iTunes, pobrać zawartości, zsynchronizować urządzenia lub użyć funkcji Kolekcja domowa, przyczyną tego może być oprogramowanie zabezpieczające. 

Oprogramowanie zabezpieczające tworzone przez firmy inne niż Apple może blokować próby połączenia aplikacji iTunes z serwerami Apple lub urządzeniami. Niekiedy podczas synchronizacji, uaktualniania, tworzenia lub odtwarzania backupu urządzenia może być wyświetlany komunikat o błędzie z numerem błędu.

Problemy z aplikacją iTunes, których przyczyną jest oprogramowanie zabezpieczające, mogą mieć następujące objawy:

 • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie jest rozpoznawany w aplikacji iTunes albo nie można przeprowadzić tworzenia backupu, odtwarzania, uaktualnienia, synchronizacji lub aktywacji urządzenia.
 • Są wyświetlane komunikaty o błędach aplikacji iTunes z numerami: 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 lub 9000–9999.*
 • Nie można połączyć się ze sklepem iTunes Store w celu kupienia lub pobrania zawartości.
 • Nie można otworzyć aplikacji iTunes.

* Jeśli występuje błąd 9006, komputer może nie być w stanie połączyć się z serwerami Apple albo z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Sprawdź, czy występują problemy z komunikacją między aplikacją iTunes a serwerami uaktualnień oprogramowania Apple. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do dalszej części artykułu, z której dowiesz się, jak sprawdzić łączność i oprogramowanie zabezpieczające.


Pierwsze kroki

Przed zmianą konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego: 

 • Upewnij się, że na komputerze poprawnie ustawiono datę, godzinę oraz strefę czasową. 
 • Zaloguj się za pomocą konta administratora, a nie konta gościa.
 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji iTunes.
 • Uaktualnij system macOS lub Windows
 • Uaktualnij oprogramowanie zabezpieczające.

Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod nie jest rozpoznawany w aplikacji iTunes, zapoznaj się z informacjami o możliwych rozwiązaniach tego problemu na komputerze Mac lub w systemie Windows.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.


Testowanie łączności

Sprawdź plik hosts, aby upewnić się, że nie blokuje on komunikacji aplikacji iTunes z serwerami Apple.

Jeśli nadal masz problemy z używaniem funkcji AirPlay lub Kolekcja domowa albo aplikacji iTunes lub Remote, przetestuj łączność między komputerami a urządzeniami w domu. Aby te elementy funkcjonowały poprawnie, urządzenia powinny być połączone z tą samą siecią i podsiecią.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.


Testowanie oprogramowania zabezpieczającego

Jeśli po przetestowaniu łączności nadal występują problemy, być może oprogramowanie zabezpieczające blokuje połączenie komputera z aplikacją iTunes.

Czasami może być konieczne tymczasowe usunięcie oprogramowania zabezpieczającego w celu ustalenia przyczyny problemu. Niektóre internetowe aplikacje zabezpieczające nie usuwają się całkowicie w ramach zwykłego procesu dezinstalacji, dlatego w celu ich całkowitego usunięcia może być konieczne pobranie i uruchomienie dedykowanego narzędzia czyszczącego.

Skonfiguruj oprogramowanie zabezpieczające tak, aby zezwalało na wszystkie porty i usługi używane przez produkty Apple. W tym celu, a także jeśli potrzebujesz pomocy w odinstalowaniu oprogramowania, zwróć się do producenta oprogramowania.

Upewnij się, że na komputerze nie jest jednocześnie zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające więcej niż jednego typu. Zainstalowanie oprogramowania więcej niż jednego typu może powodować inne problemy z wydajnością.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.


Sprawdzanie zapory sieciowej systemu Windows

Zapora systemu Windows może blokować aplikacji iTunes dostęp do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie aplikacji iTunes jako wyjątku. Aby mieć pewność, że zapora na komputerze z systemem Windows nie blokuje aplikacji iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli klawiatura nie posiada klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc).
 2. Kliknij ikonę lupy lub pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz frazę firewall.cpl.
 3. Kliknij frazę firewall.cpl w wynikach wyszukiwania. Zostanie otwarte okno Zapory systemu Windows.
 4. Kliknij opcję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows (Windows 10 i 8) lub Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows (Windows 7) i kliknij opcję Zmień ustawienia.
 5. Upewnij się, że aplikacja iTunes jest wybrana zarówno dla sieci prywatnych, jak i publicznych, oraz że protokół Bonjour jest wybrany tylko dla sieci prywatnych.
 6. Jeśli aplikacja iTunes lub protokół Bonjour nie są wyświetlane, kliknij opcję Zezwalaj na dostęp innej aplikacji (Windows 10 i 8) lub Zezwalaj na dostęp innemu programowi (Windows 7).
  • Jeśli aplikacja iTunes nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do aplikacji iTunes, która znajduje się w folderze C:\Program Files\iTunes\.
  • Jeśli protokół Bonjour nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu mDNSResponder, który znajduje się w folderze C:\Program Files\Bonjour\.
 7. Po wybraniu jednego z tych programów kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij przycisk Dodaj w oknie Dodawanie aplikacji (Windows 10 i 8) lub Dodaj w oknie Dodawania programu (Windows 7).
 9. W Dozwolonych aplikacjach (Windows 10 i 8) lub Dozwolonych programach (Windows 7) kliknij opcję OK.
 10. Zamknij okno Zapory systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: