Usuwanie konfliktów między aplikacją iTunes a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Jeśli nie możesz otworzyć aplikacji iTunes, pobrać zawartości, zsynchronizować urządzenia lub użyć funkcji Kolekcja domowa, przyczyną tego może być oprogramowanie zabezpieczające. 

Oprogramowanie zabezpieczające tworzone przez firmy inne niż Apple może blokować próby połączenia aplikacji iTunes z serwerami Apple lub urządzeniami. Niekiedy podczas synchronizacji, uaktualniania, tworzenia lub odtwarzania backupu urządzenia może być wyświetlany komunikat o błędzie z numerem błędu.

Problemy z aplikacją iTunes, których przyczyną jest oprogramowanie zabezpieczające, mogą mieć następujące objawy:

  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch nie jest rozpoznawany w aplikacji iTunes albo nie można przeprowadzić tworzenia backupu, odtwarzania, uaktualnienia, synchronizacji lub aktywacji urządzenia.
  • Są wyświetlane komunikaty o błędach aplikacji iTunes z numerami: 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 lub 9000–9999*.
  • Nie można połączyć się ze sklepem iTunes Store w celu kupienia lub pobrania zawartości.
  • Nie można otworzyć aplikacji iTunes.

* Jeśli występuje błąd 9006, komputer może nie być w stanie połączyć się z serwerami Apple albo z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Sprawdź, czy występują problemy z komunikacją między aplikacją iTunes a serwerami uaktualnień oprogramowania Apple. Jeśli błąd nadal występuje, przejdź do dalszej części artykułu, z której dowiesz się, jak sprawdzić łączność i oprogramowanie zabezpieczające.

Pierwsze kroki

Przed zmianą konfiguracji oprogramowania zabezpieczającego: 

Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod nie jest rozpoznawany w aplikacji iTunes, zapoznaj się z informacjami o możliwych rozwiązaniach tego problemu na komputerze Mac lub w systemie Windows.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.

Testowanie łączności

Sprawdź plik hosts, aby upewnić się, że nie blokuje on komunikacji aplikacji iTunes z serwerami Apple.

Jeśli nadal masz problemy z używaniem funkcji AirPlay lub Kolekcja domowa albo aplikacji iTunes lub Remote, przetestuj łączność między komputerami a urządzeniami w domu. Aby te elementy funkcjonowały poprawnie, urządzenia powinny być połączone z tą samą siecią i podsiecią.

Jeśli nadal występują problemy, przejdź do następnej części.

Testowanie oprogramowania zabezpieczającego

Jeśli po przetestowaniu łączności nadal występują problemy, być może oprogramowanie zabezpieczające blokuje połączenie komputera z aplikacją iTunes.

Czasami może być konieczne tymczasowe usunięcie oprogramowania zabezpieczającego w celu ustalenia przyczyny problemu. Niektóre internetowe aplikacje zabezpieczające nie usuwają się całkowicie w ramach zwykłego procesu dezinstalacji, dlatego w celu ich całkowitego usunięcia może być konieczne pobranie i uruchomienie dedykowanego narzędzia czyszczącego.

Skonfiguruj oprogramowanie zabezpieczające tak, aby zezwalało na wszystkie porty i usługi używane przez produkty Apple. W tym celu, a także jeśli potrzebujesz pomocy w odinstalowaniu oprogramowania, zwróć się do producenta oprogramowania.

Upewnij się, że na komputerze nie jest jednocześnie zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające więcej niż jednego typu. Zainstalowanie oprogramowania więcej niż jednego typu może powodować inne problemy z wydajnością.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: