Gdy jest wyświetlany komunikat o błędzie 3194 lub 17 albo o treści „To urządzenie nie kwalifikuje się do żądanej kompilacji”

Jeśli aplikacja iTunes nie może nawiązać połączenia z serwerem uaktualnień Apple, może zostać wyświetlony jeden z tych komunikatów.

 • Błąd 17
 • Błąd 1639
 • Błędy 3000–3020
 • Błąd 3194
 • Błędy 3100–3999
 • To urządzenie nie kwalifikuje się do żądanej kompilacji.

Jeśli jeden z tych komunikatów zostanie wyświetlony podczas uaktualniania lub odtwarzania urządzenia z systemem iOS, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji iTunes i jeszcze raz spróbuj przeprowadzić uaktualnianie lub odtwarzanie. Jeśli mimo tego nie można uaktualnić lub odtworzyć, wykonaj poniższe czynności.

Sprawdź oprogramowanie do filtrowania pakietów TCP/IP, oprogramowanie zapory sieciowej lub oprogramowanie zabezpieczające

Jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie do filtrowania pakietów TCP/IP, oprogramowanie zapory sieciowej lub oprogramowanie zabezpieczające, wykonaj następujące czynności:

 1. Skonfiguruj lub tymczasowo odinstaluj oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Upewnij się, że masz działające połączenie internetowe. Spróbuj odwiedzić stronę www.apple.com/pl lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.
 3. Połącz się z Internetem bez routera. Niektóre routery mogą uniemożliwiać aplikacji iTunes dostęp do serwera uaktualnień. Jeśli używasz routera wyprodukowanego przez firmę inną niż Apple, wypróbuj następujące czynności:
 • Rozłącz się z routerem przewodowym lub bezprzewodowym i podłącz komputer bezpośrednio do modemu, korzystając z przewodu Ethernet.
 • Ponownie uruchom komputer i modem. Jeśli potrzebujesz pomocy z obsługą modemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.

Po sprawdzeniu działania połączenia internetowego ponownie spróbuj uaktualnić lub odtworzyć urządzenie z systemem iOS.

Odtwórz lub uaktualnij urządzenie na innym komputerze

Spróbuj odtworzyć lub uaktualnić urządzenie przy użyciu innego komputera z innym połączeniem internetowym. Dzięki temu sprawdzisz, czy nie zachodzą problemy z danym komputerem, które mogą uniemożliwić komunikację aplikacji iTunes z serwerem uaktualnień.

Błędy 1639, 3000–3020 i 3100–3999 (z wyjątkiem błędu 3194) czasami wynikają z ustawień sieciowych. Jeśli na komputerze jest używana sieć zarządzana, skontaktuj się z jej administratorem. Te błędy mogą być spowodowane przez serwery proxy, zapory i inne funkcje zabezpieczeń. W razie potrzeby znajdź inne połączenie sieciowe w celu odtworzenia urządzenia. Jeśli na przykład wykonujesz odtwarzanie w pracy, spróbuj zrobić to w domu lub na komputerze innej osoby przy użyciu jej sieci.

Sprawdź plik hosts

Po uaktualnieniu aplikacji iTunes do najnowszej wersji możesz sprawdzić plik hosts, aby się upewnić, że komputer jest w stanie nawiązać połączenie z serwerem uaktualnień.

Windows

Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, wykonaj procedurę opisaną w witrynie wsparcia firmy Microsoft. Zresetowanie pliku hosts wpływa na usługi zależne od przekierowań ustawionych w tym pliku. Jeśli używasz firmowego komputera z systemem Windows, skontaktuj się z działem informatycznym w firmie, aby się upewnić, że aplikacje będą prawidłowo działały po zresetowaniu pliku hosts.

Mac

Jeśli używasz komputera Mac, wykonaj następujące czynności:

1. W Finderze wybierz kolejno opcje Programy > Narzędzia.

2. Otwórz aplikację Terminal.

3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Wprowadź hasło używane przy logowaniu się na komputerze i naciśnij klawisz Return. Podczas wpisywania hasła w oknie aplikacji Terminal nie będzie widać tekstu. 

5. W aplikacji Terminal zostanie wyświetlony plik hosts. Jeśli nie widać okna podobnego do poniższego, upewnij się, że używasz niepustego hasła administratora.

6. Przy użyciu klawiszy strzałek przejdź do wpisu zawierającego ciąg „gs.apple.com”.

Jeśli nie widać żadnego takiego wpisu, ten problem nie jest związany z plikiem hosts. Zamknij aplikację Terminal i przejdź do sekcji tego artykułu: Sprawdź oprogramowanie do filtrowania pakietów TCP/IP, oprogramowanie zapory sieciowej lub oprogramowanie zabezpieczające.

7. Na początku wpisu „gs.apple.com” dodaj symbol # i spację („# ”).

8. Naciśnij klawisze Control-O, aby zachować plik.

9. Kiedy aplikacja zapyta o nazwę pliku, naciśnij klawisz Return.

10. Naciśnij klawisze Control-X, aby zamknąć edytor.

11. Uruchom ponownie komputer Mac.

Po ponownym uruchomieniu komputera jeszcze raz spróbuj uaktualnić lub odtworzyć urządzenie z systemem iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: