Informacje o procesach aplikacji iTunes dla Windows działających w tle

Aplikacja iTunes dla systemu Windows instaluje też pewne procesy działające w tle w czasie działania oprogramowania. Dowiedz się, do czego służą poszczególne procesy.

Proces Działanie
AppleMobileBackup.exe Tworzy backupy danych znajdujących się na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację aplikacji iTunes z urządzeniami.
AppleMobileDeviceService.exe lub AppleMobileDeviceProcess.exe Umożliwia rozpoznanie telefonu iPhone i iPoda touch przez aplikację iTunes.
AppleMobileSync.exe Synchronizuje dane znajdujące się na telefonie iPhone lub iPodzie touch z komputerem.
distnoted.exe Umożliwia synchronizowanie telefonu iPhone i iPoda touch z aplikacją iTunes.
iPodService.exe Umożliwia uzyskiwanie dostępu do urządzeń przez aplikację iTunes.
iTunesHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację aplikacji iTunes z urządzeniami (takimi jak iPod).
MDCrashReportTool.exe Wyodrębnia raporty z urządzenia i przesyła je do firmy Apple (w przypadku wybrania takiej opcji).
mDNSResponder.exe Umożliwia aplikacji iTunes wykrywanie usług dostępnych w sieci lokalnej (udostępnianie muzyki, Apple TV, AirTunes). Inna nazwa tego procesu to Bonjour dla systemu Windows.
SyncServer.exe Koordynuje procesy synchronizacji.
Proces zależny od konfiguracji synchronizacji Działanie
com.apple.IE.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Internet Explorer.
com.apple.Outlook.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Outlook.
com.apple.Safari.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Safari.
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchronizuje urządzenie z książką adresową systemu Windows/kontaktami systemu Windows.
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Poczta systemu Windows.

W zależności od konfiguracji niektóre z tych procesów działających w tle mogą nie występować. Aplikacja iTunes może powodować uruchamianie innych procesów działających w tle podczas wykonywania różnych zadań, takich jak synchronizacja i diagnostyka. W przyszłości do tych procesów działających w tle mogą być dodawane nowe funkcje. Nie należy wyłączać tych procesów nawet wtedy, gdy aplikacja iTunes nie jest uruchomiona na komputerze.

Więcej informacji

Aby upewnić się, że komputer z systemem Windows ma dostęp do usług Apple, dowiedz się więcej o korzystaniu z produktów Apple w sieciach korporacyjnych i portach TCP i UDP używanych przez produkty Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: