Informacje o połączeniach z serwerami systemów macOS i iOS oraz aplikacji iTunes oraz o procesach aplikacji iTunes działających w tle

Niektóre oprogramowanie Apple, takie jak macOS, iOS i iTunes, używa różnych portów i serwerów, by łączyć się z różnymi usługami. Aplikacja iTunes dla systemu Windows instaluje też pewne procesy działające w tle w czasie działania oprogramowania.

Upewnij się, że używane oprogramowanie zabezpieczające jest poprawnie skonfigurowane. Procedura zależy od oprogramowania, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z jego deweloperem.

Na komputerze Mac aplikacje podpisane przez Apple automatyczne przyjmują połączenia przychodzące. Ten artykuł nie dotyczy przypadków, w których używana jest zapora sieciowa aplikacji wbudowana w system macOS.

Połączenia z serwerami

Systemy macOS i iOS oraz aplikacja iTunes używają następujących serwerów:

Serwery Apple Inne serwery
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com *.amazonaws.com
*.cdn-apple.com *.digicert.com
deimos3.apple.com *.symcb.com
gg*.apple.com *.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


Typowe porty

Oprogramowanie Apple, macOS, iOS i iTunes używa następujących portów:

Porty TCP lub UDP Używane przez
80 TCP Strony i usługi internetowe, usługa iCloud, instalator programu QuickTime, sklep iTunes Store, usługa iTunes Radio, funkcja AirPlay
443 TCP Witryny i usługi stosujące protokół TLS, sklep iTunes Store, uwierzytelnianie i usługi DAV w usłudze iCloud
123 TCP/UDP Protokół NTP (Network Time Protocol) stosowany do synchronizacji z serwerami czasu sieciowego, synchronizacja urządzenia Apple TV z serwerami czasu sieciowego
554 TCP/UDP Multimedialne odtwarzacze transmisji strumieniowych, funkcja AirPlay
1900 TCP Usługa Bonjour
3689 TCP Protokół DAAP, udostępnianie muzyki w aplikacji iTunes, AirPlay
5223 TCP Usługi iCloud DAV (Kontakty, Kalendarze i Zakładki), Strumień zdjęć
5224 TCP Sugestie Spotlight
5350 (UDP) UDP Usługa Bonjour
5351 (UDP) UDP Usługa Bonjour
5353 (UDP) UDP Usługi Bonjour, AirPlay i Kolekcja domowa
8000–8999 TCP Usługa internetowa, strumienie radia internetowego
42000–42999 TCP Strumienie radia internetowego

Dowiedz się więcej o portach TCP i UDP używanych przez oprogramowanie firmy Apple. Zablokowane porty często powodują błędy o numerach zbliżonych do 3000.


Procesy aplikacji iTunes dla systemu Windows

Aplikacja iTunes dla systemu Windows instaluje też pewne procesy działające w tle w czasie działania oprogramowania. Dowiedz się, do czego służą poszczególne procesy:

Proces Działanie
AppleMobileBackup.exe Tworzy backupy danych znajdujących się na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację aplikacji iTunes z urządzeniami.
AppleMobileDeviceService.exe Umożliwia rozpoznanie telefonu iPhone i iPoda touch przez aplikację iTunes.
AppleMobileSync.exe Synchronizuje dane znajdujące się na telefonie iPhone lub iPodzie touch z komputerem.
distnoted.exe Umożliwia synchronizowanie telefonu iPhone i iPoda touch z aplikacją iTunes.
iPodService.exe Umożliwia uzyskiwanie dostępu do urządzeń przez aplikację iTunes.
iTunesHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację aplikacji iTunes z urządzeniami (takimi jak iPod).
iTunesPhotoProcessor.exe Zmienia kodowanie zdjęć i grafiki na potrzeby urządzeń.
MDCrashReportTool.exe Wyodrębnia raporty z urządzenia i przesyła je do firmy Apple (w przypadku wybrania takiej opcji).
mDNSResponder.exe Umożliwia aplikacji iTunes wykrywanie usług dostępnych w sieci lokalnej (udostępnianie muzyki, Apple TV, AirTunes). Inna nazwa tego procesu to Bonjour dla systemu Windows.
SyncServer.exe Koordynuje procesy synchronizacji.
qttask.exe Odpowiada za ikonę programu QuickTime w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows. Ten proces może być wyświetlany lub nie, w zależności od konfiguracji programu QuickTime i od tego, czy ikona programu QuickTime jest włączona w obszarze powiadomień.
Proces zależny od konfiguracji synchronizacji Działanie
dotmacsyncclient.exe Synchronizuje urządzenie z usługą iCloud.
com.google.ContactSync.exe Synchronizuje urządzenie z kontaktami Google.
com.apple.IE.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Internet Explorer.
com.apple.Outlook.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Outlook.
com.apple.Safari.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Safari.
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchronizuje urządzenie z książką adresową systemu Windows/kontaktami systemu Windows.
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Poczta systemu Windows.
com.yahoo.go.sync.client.exe Synchronizuje urządzenie z serwisem Yahoo.

W zależności od konfiguracji niektóre z tych procesów działających w tle mogą nie występować. Aplikacja iTunes może powodować uruchamianie innych procesów działających w tle podczas wykonywania różnych zadań, takich jak synchronizacja i diagnostyka. W przyszłości do tych procesów działających w tle mogą być dodawane nowe funkcje. Nie należy wyłączać tych procesów nawet wtedy, gdy aplikacja iTunes nie jest uruchomiona na komputerze.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: