Informacje o połączeniach z serwerami systemów macOS i iOS oraz programu iTunes oraz o procesach programu iTunes działających w tle

Oprogramowanie Apple, takie jak macOS, iOS i iTunes, używa różnych portów i serwerów, by łączyć się z różnymi usługami. Program iTunes dla systemu Windows instaluje też pewne procesy działające w tle w czasie działania programu.

Upewnij się, że używane oprogramowanie zabezpieczające jest poprawnie skonfigurowane. Konfiguracja zależy od oprogramowania, dlatego skontaktuj się z jego deweloperem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aplikacje podpisane przez Apple automatyczne przyjmują połączenia przychodzące w systemie OS X. Ten artykuł nie dotyczy przypadków, w których używana jest zapora sieciowa aplikacji wbudowana w system macOS.

Połączenia z serwerami

Systemy macOS i iOS oraz program iTunes używają następujących serwerów:

Serwery Apple Inne serwery
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
deimos3.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
gg*.apple.com *.amazonaws.com
gs.apple.com *.symcb.com
itunes.apple.com *.symcd.com
*.itunes.apple.com *.digicert.com
mesu.apple.com  
skl.apple.com  
*.mzstatic.com  
*.cdn-apple.com  
appldnld.apple.com  

Typowe porty

Oprogramowanie Apple, macOS, iOS i iTunes używa następujących portów:

Porty TCP lub UDP Używane przez
80 TCP Strony i usługi internetowe, usługa iCloud, instalator programu QuickTime, sklep iTunes Store, usługa iTunes Radio, funkcja AirPlay
443 TCP Witryny i usługi stosujące protokół TLS, sklep iTunes Store, uwierzytelnianie i usługi DAV w usłudze iCloud
1231 TCP/UDP Protokół NTP (Network Time Protocol)* stosowany do synchronizacji z serwerami czasu sieciowego, synchronizacja urządzenia Apple TV z serwerami czasu sieciowego
554 TCP/UDP Multimedialne odtwarzacze transmisji strumieniowych, funkcja AirPlay
1900 TCP Usługa Bonjour
3689 TCP Protokół DAAP, udostępnianie muzyki w programie iTunes, AirPlay
52231 TCP Usługi iCloud DAV (Kontakty, Kalendarze i Zakładki), Strumień zdjęć
5350 (UDP) UDP Usługa Bonjour
5351 (UDP) UDP Usługa Bonjour
5353 (UDP) UDP Usługi Bonjour, AirPlay i Kolekcja domowa
8000–8999   Usługa internetowa, strumienie radia internetowego
42000–42999   Strumienie radia internetowego

Dowiedz się więcej o portach TCP i UDP używanych przez oprogramowanie firmy Apple. Zablokowane porty często powodują błędy o numerach zbliżonych do 3000.

Procesy programu iTunes dla systemu Windows

Program iTunes dla systemu Windows instaluje pewne procesy działające w tle. Dowiedz się, do czego służą poszczególne procesy.

Proces Działanie
AppleMobileBackup.exe Tworzy kopie zapasowe danych znajdujących się na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
AppleMobileDeviceHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację programu iTunes z urządzeniami.
AppleMobileDeviceService.exe Umożliwia rozpoznanie telefonu iPhone i iPoda touch przez program iTunes.
AppleMobileSync.exe Synchronizuje dane znajdujące się na telefonie iPhone lub iPodzie touch z komputerem.
distnoted.exe Umożliwia synchronizowanie telefonu iPhone i iPoda touch z programem iTunes.
iPodService.exe Umożliwia uzyskiwanie dostępu do urządzeń przez program iTunes.
iTunesHelper.exe Nasłuchuje poleceń, aby ułatwić komunikację programu iTunes z urządzeniami (takimi jak iPod).
iTunesPhotoProcessor.exe Zmienia kodowanie zdjęć i grafiki na potrzeby urządzeń.
MDCrashReportTool.exe Wyodrębnia raporty z urządzenia i przesyła je do firmy Apple (w przypadku wybrania takiej opcji).
mDNSResponder.exe Umożliwia programowi iTunes wykrywanie usług dostępnych w sieci lokalnej (udostępnianie muzyki, Apple TV, AirTunes). Inna nazwa tego procesu to Bonjour dla systemu Windows.
SyncServer.exe Koordynuje procesy synchronizacji.
qttask.exe Odpowiada za ikonę programu QuickTime w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows. Ten proces może być wyświetlany lub nie, w zależności od konfiguracji programu QuickTime i od tego, czy ikona programu QuickTime jest włączona w obszarze powiadomień.
Procesy uzależnione od konfiguracji synchronizacji Działanie
dotmacsyncclient.exe2 Synchronizuje urządzenie z usługą iCloud.
com.google.ContactSync.exe2 Synchronizuje urządzenie z kontaktami Google.
com.apple.IE.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Internet Explorer.
com.apple.Outlook.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Outlook.
com.apple.Safari.client.exe Synchronizuje urządzenie z przeglądarką Safari.
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchronizuje urządzenie z książką adresową systemu Windows/kontaktami systemu Windows.
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchronizuje urządzenie z programem Poczta systemu Windows.
com.yahoo.go.sync.client.exe2 Synchronizuje urządzenie z serwisem Yahoo.

W zależności od konfiguracji niektóre z tych procesów działających w tle mogą nie występować. Program iTunes może powodować uruchamianie innych procesów działających w tle podczas wykonywania różnych zadań, takich jak synchronizacja i diagnostyka. W przyszłości do tych procesów działających w tle mogą być dodawane nowe funkcje. Nie należy wyłączać tych procesów nawet wtedy, gdy program iTunes nie jest uruchomiony na komputerze.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: