Porty TCP i UDP używane przez produkty Apple

Ten artykuł zawiera listę portów TCP i UDP używanych przez produkty Apple, takie jak macOS, macOS Server, Apple Remote Desktop czy iCloud. Wiele z nich to typowe porty standardowo stosowane w branży. 

Administratorzy sieci mogą używać tych informacji, aby upewniać się, że komputery Mac i inne urządzenia Apple mogą łączyć się z usługami takimi jak sklep App Store czy serwery uaktualnień oprogramowania Apple. 

Porty używane przez produkty Apple

Podajemy tu podręczną listę obejmującą najczęstsze przykłady, a nie wyczerpujące zestawienie portów. Lista jest okresowo uaktualniana na podstawie informacji dostępnych w momencie publikacji.

Niektóre programy mogą używać innych portów i usług, dlatego przy konfigurowaniu zapory sieciowej lub podobnych rozwiązań do kontrolowania dostępu pomocne może być oprogramowanie do monitorowania portów.

Niektóre usługi mogą używać więcej niż jednego z tych portów. Na przykład usługi VPN mogą używać do czterech różnych portów. Gdy znajdziesz dany produkt na liście, wyszukaj (Command-F) w przeglądarce jego nazwę, a następnie powtórz wyszukiwanie (Command-G), aby zlokalizować wszystkie wystąpienia.

Niektóre zapory umożliwiają selektywną konfigurację portów UDP lub TCP o tym samym numerze, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakiego typu port ma zostać skonfigurowany. Na przykład usługa NFS może używać portu TCP 2049, portu UDP 2049 lub obu tych portów. Jeśli zapora sieciowa nie pozwala na określenie typu portu, skonfigurowanie jednego typu prawdopodobnie obejmuje również drugi.

Port TCP lub
UDP
Nazwa usługi
lub protokołu
1
RFC2 Nazwa usługi3 Używane przez
7 TCP/UDP echo 792 echo
20 TCP File Transport Protocol (FTP) 959 ftp-data
21 TCP FTP — sterowanie 959 ftp
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) i bezpieczna kopia (scp) 4253 ssh Xcode Server (hostowany i zdalny Git+SSH; zdalny SVN+SSH)
23 TCP Telnet 854 telnet
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (wysyłanie poczty e-mail), iCloud Mail (wysyłanie poczty e-mail)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
67 UDP Bootstrap Protocol Server (BootP, bootps) 951 bootps NetBoot przez DHCP
68 UDP Bootstrap Protocol Client (bootpc) 951 bootpc NetBoot przez DHCP
69 UDP Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 1350 tftp
79 TCP Finger 1288 finger
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http Witryny internetowe, usługi FaceTime, iMessage i iCloud, instalator programu QuickTime, Mapy, iTunes U, Apple Music, iTunes Store, Podcasty, Radio internetowe, Uaktualnienie oprogramowania (w systemie OS X Lion i starszych), Mac App Store, aplikacja RAID Admin, narzędzie Backup, Kalendarz, WebDAV, Final Cut Server, AirPlay, funkcja odzyskiwania systemu macOS przez Internet, Profile Manager, Xcode Server (aplikacja Xcode, hostowany i zdalny Git oparty na HTTP, zdalny SVN oparty na HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos, w tym uwierzytelnianie funkcji Współdzielenie ekranu
106 TCP Serwer haseł
(niezarejestrowane użycie)
3com-tsmux Serwer haseł systemu macOS Server
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (odbieranie poczty e-mail)
111 TCP/UDP Remote Procedure Call (RPC) 1057, 1831 sunrpc Portmap (sunrpc)
113 TCP Protokół identyfikacji 1413 ident
119 TCP Network News Transfer Protocol (NNTP) 3977 nntp Aplikacje umożliwiające odczyt grup dyskusyjnych.
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Preferencje daty i czasu, synchronizacja z serwerami czasu sieciowego, synchronizacja z serwerami czasu sieciowego urządzenia Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP Usługa datagramowa NETBIOS netbios-dgm Usługa datagramowa systemu Windows, Otoczenie sieciowe systemu Windows
139 TCP SMB (Server Message Block) netbios-ssn Usługi plików i drukowania systemu Microsoft Windows, takie jak usługa Udostępnianie dla Windows w systemie macOS
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (odbieranie poczty e-mail)
161 UDP Simple Network Management Protocol (SNMP) 1157 snmp
192 UDP System monitorowania sieci OSU osu-nms Stan połączenia PPP i wykrywanie stacji bazowych AirPort (niektóre konfiguracje), Narzędzie administracyjne AirPort, AirPort Express Assistant
311 TCP Bezpieczne administrowanie serwerem asip-webadmin Aplikacja Server, Server Admin, Workgroup Manager, Server Monitor, Xsan Admin
312 TCP Administrowanie systemem Xsan vslmp Xsan Admin (system OS X Mountain Lion 10.8 lub nowszy)
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Aplikacje wyszukujące adresy, takie jak Mail lub Książka adresowa
427 TCP/UDP Service Location Protocol (SLP) 2608 svrloc Przeglądarka sieciowa
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL lub HTTPS) 2818 https Witryny internetowe TLS, sklep iTunes Store, Uaktualnienie oprogramowania (system OS X Mountain Lion i nowsze), sugestie Spotlight, Mac App Store, Mapy, FaceTime, Game Center, uwierzytelnianie i usługi DAV (Kontakty, Kalendarze i Zakładki) w usłudze iCloud, backup i aplikacje usługi iCloud (Kalendarze, Kontakty, Znajdź mój iPhone, Znajdź moich znajomych, Mail, iMessage, Dokumenty i Strumień zdjęć), magazyn KVS (Key Value Store) usługi iCloud, Dzienniki w aplikacji iPhoto, funkcja AirPlay, funkcja Odzyskiwanie systemu macOS przez Internet, Profile Manager, Dyktowanie, Siri, Xcode Server (hostowany i zdalny Git oparty na HTTPS, zdalny SVN oparty na HTTPS, rejestracja w programie Apple Developer), powiadomienia w trybie push (w razie potrzeby)
445 TCP Serwer domeny SMB firmy Microsoft microsoft-ds
464 TCP/UDP kpasswd 3244 kpasswd
465 TCP Przesyłanie wiadomości w aplikacji Mail (uwierzytelniony protokół SMTP)   smtp (starsza wersja) Mail (wysyłanie poczty)
500 UDP ISAKMP/IKE 2408 isakmp Usługa VPN systemu macOS Server
500 UDP Rozmowy przez Wi-Fi 5996 IKEv2 Rozmowy przez Wi-Fi
514 TCP shell shell
514 UDP Syslog syslog
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Drukowanie na drukarce sieciowej i przez usługę Udostępnianie drukarek w systemie macOS
532 TCP netnews netnews
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) przez TCP afpovertcp AppleShare, Udostępnianie plików prywatnych, Usługa plików Apple
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, Serwer strumieniowania QuickTime (QTSS), multimedialne odtwarzacze transmisji strumieniowych
587 TCP Przesyłanie wiadomości w aplikacji Mail (uwierzytelniony protokół SMTP) 4409 submission Mail (wysyłanie poczty), usługa iCloud Mail (uwierzytelnianie SMTP)
600–1023 TCP/UDP Usługi RPC systemu Mac OS X ipcserver NetInfo
623 UDP Lights-Out-Monitoring asf-rmcp Funkcja Lights-Out-Monitoring (LOM) na serwerach Xserve z procesorami firmy Intel, program Server Monitor
625 TCP Open Directory Proxy (ODProxy) (niezarejestrowane użycie) dec_dlm Open Directory, aplikacja Server, Workgroup Manager; Directory Services w systemie OS X Lion i nowszych

Ten port jest zarejestrowany dla protokołu DEC DLM
626 TCP AppleShare Imap Admin (ASIA) asia Administracja IMAP (system Mac OS X Server 10.2.8 lub starszy)
626 UDP serialnumberd (niezarejestrowane użycie) asia Rejestracja numeru seryjnego serwera (Xsan, Mac OS X Server 10.3–10.6)
631 TCP IPP (Internet Printing Protocol) 2910 ipp Udostępnianie drukarek w systemie macOS, drukowanie na wielu typowych drukarkach
636 TCP Bezpieczny protokół LDAP ldaps
660 TCP Administrowanie serwerem mac-srvr-admin Narzędzia do administrowania serwerem dla systemu Mac OS X Server 10.4 i starszych, w tym usługa AppleShare IP
687 TCP Administrowanie serwerem asipregistry Narzędzia do administrowania serwerem dla systemu Mac OS X Server 10.6 i starszych, w tym usługa AppleShare IP
749 TCP/UDP Kerberos 5 — admin/changepw kerberos-adm
985 TCP Port statyczny usługi NetInfo
993 TCP Poczta IMAP przez SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Poczta POP przez SSL pop3s
1085 TCP/UDP WebObjects webobjects
1099, 8043 TCP Zdalny dostęp RMI i IIOP do serwera JBOSS rmiregistry
1220 TCP QT Server Admin qt-serveradmin Administracja Serwerem strumieniowania QuickTime
1640 TCP Serwer rejestrowania certyfikatów cert-responder Profile Manager systemu macOS Server 5.2 lub starszego
1649 TCP Przełączanie awaryjne IP kermit
1701 UDP L2TP l2f Usługa VPN systemu macOS Server
1723 TCP PPTP pptp Usługa VPN systemu macOS Server
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2049 TCP/UDP Sieciowy system plików (NFS, Network File System) (wersja 3 i 4) 3530 nfsd
2195 TCP Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS) —  Powiadomienia w trybie push
2196 TCP Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS) —  Usługa wysyłania opinii
2197 TCP Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS) Powiadomienia w trybie push
2336 TCP Synchronizacja konta przenośnego appleugcontrol Synchronizacja katalogu domowego
3004 TCP iSync csoftragent
3031 TCP/UDP Zdalne zdarzenia Apple eppc Łączenie programów, Zdalne zdarzenia Apple
3283 TCP/UDP Asystent sieciowy net-assistant Apple Remote Desktop 2.0 lub nowsza wersja (funkcja raportów), aplikacja Klasa (kanał poleceń)
3284 TCP/UDP Asystent sieciowy net-assistant Aplikacja Klasa (udostępnianie dokumentów)
3306 TCP MySQL mysql
3478–3497 UDP nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3632 TCP Kompilator programów rozproszonych distcc
3659 TCP/UDP Simple Authentication and Security Layer (SASL) apple-sasl Serwer haseł systemu macOS Server
3689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Udostępnianie muzyki w programie iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Xcode Server (anonimowy zdalny SVN)
4111 TCP XGrid xgrid
4398 UDP Game Center
4488 TCP Apple Wide Area Connectivity Service   awacs-ice  
4500 UDP IPsec NAT Traversal 4306 ipsec-msft Usługa VPN systemu macOS Server
4500 UDP Rozmowy przez Wi-Fi 5996 IKEv2 Rozmowy przez Wi-Fi
5003 TCP FileMaker — powiązanie nazwy i transport fmpro-internal
5009 TCP (niezarejestrowane użycie) winfs Narzędzie AirPort, AirPort Express Assistant
5100 TCP socalia Udostępnianie aparatu i skanera w systemie macOS
5222 TCP XMPP (Jabber) 3920 jabber-client Wiadomości Jabber
5223 TCP Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS) Usługi DAV (kontakty, kalendarze, zakładki) w usłudze iCloud, powiadomienia w trybie push, FaceTime, iMessage, Game Center, Strumień zdjęć
5228 TCP Sugestie Spotlight, Siri
5297 TCP Wiadomości (ruch lokalny)
5350 UDP Ogłoszenia protokołu NAT Port Mapping Protocol Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP Multicast DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Kolekcja domowa, Wykrywanie drukarek
5432 TCP PostgreSQL postgresql Może zostać włączony ręcznie w systemie OS X Lion Server (wcześniej był włączony domyślnie dla bazy danych ARD 2.0)
5897–5898 UDP (niezarejestrowane użycie) xrdiags
5900 TCP Virtual Network Computing (VNC)
(niezarejestrowane użycie)
vnc-server Apple Remote Desktop 2.0 lub nowsza wersja (funkcje obserwacji/kontroli)
Współdzielenie ekranu (system Mac OS X 10.5 lub nowszy)
5988 TCP WBEM HTTP wbem-http Apple Remote Desktop 2.x
Zobacz też dmtf.org/standards/wbem.
6970–9999 UDP Serwer strumieniowania QuickTime
7070 TCP RTSP (niezarejestrowane użycie), Automatic Router Configuration Protocol (ARCP) arcp Serwer strumieniowania QuickTime (RTSP)
7070 UDP RTSP, port opcjonalny arcp Serwer strumieniowania QuickTime
8000–8999 TCP irdmi Usługa internetowa, strumienie usługi iTunes Radio
8005 TCP Zdalne wyłączanie serwera Tomcat
8008 TCP Usługa iCal http-alt System Mac OS X Server 10.5 lub nowszy
8080 TCP Opcjonalny port usługi internetowej Apache http-alt Także JBOSS HTTP w systemie Mac OS X Server 10.4 lub starszym
8085-8087 TCP Usługa Wiki System Mac OS X Server 10.5 lub nowszy
8088 TCP Usługa Uaktualnienia oprogramowania radan-http System Mac OS X Server 10.4 lub nowszy
8089 TCP Reguły internetowej poczty e-mail System Mac OS X Server 10.6 lub nowszy
8096 TCP Resetowanie hasła internetowego System Mac OS X Server 10.6.3 lub nowszy
8170 TCP HTTPS (usługa/witryna internetowa)

Przechwytywanie podcastów/interfejs wiersza polecenia (CLI) podcastów

8171 TCP HTTP (usługa/witryna internetowa)

Przechwytywanie podcastów/interfejs wiersza polecenia (CLI) podcastów

8175 TCP Tunel Pcast pcastagentd (na potrzeby działań związanych ze sterowaniem, kamerą itp.)
8443 TCP Usługa iCal (SSL) pcsync-https System Mac OS X Server 10.5 lub nowszy (JBOSS HTTPS w systemie Mac OS X Server 10.4 lub starszym)
8800 TCP Usługa Książka adresowa sunwebadmin System Mac OS X Server 10.6 lub nowszy
8843 TCP Usługa Książka adresowa (SSL) System Mac OS X Server 10.6 lub nowszy
8821, 8826
TCP Stored Final Cut Server
8891 TCP ldsd Final Cut Server (transfery danych)
9006 TCP Tomcat w wersji autonomicznej System Mac OS X Server 10.6 lub starszy
9100 TCP Drukowanie Drukowanie na niektórych drukarkach sieciowych
9418 TCP/UDP transfer pakietu git git Xcode Server (zdalny git)
10548 TCP Usługa udostępniania dokumentów Apple serverdocs Udostępnianie plików dla systemu iOS z serwera macOS Server
11211 memcached (niezarejestrowane użycie) Serwer kalendarzy
16080 TCP Usługa internetowa z wydajną pamięcią podręczną
16384-16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Wiadomości (dźwięk przez RTP i RTCP, wideo przez RTP i RTCP)
16384-16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393-16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403-16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
24000-24999 TCP med-ltp Usługa internetowa z wydajną pamięcią podręczną
42000–42999 TCP Strumienie usługi iTunes Radio
49152-65535 TCP Xsan Dostęp do systemu plików Xsan
49152– 65535 UDP  
50003 Usługa serwera FileMaker
50006 Usługa pomocnicza programu FileMaker

1. Usługa zarejestrowana w organizacji IANA (Internet Assigned Numbers Authority) — z wyjątkiem oznaczonych jako „niezarejestrowane użycie”. 

2. Numer dokumentu RFC (Request for Comment) określającego daną usługę lub protokół. Zarządzaniem dokumentami RFC zajmuje się redakcja RFC.

3. W informacjach zwracanych przez polecenia w Terminalu numer portu może zostać zastąpiony tą nazwą usługi, czyli etykietą widoczną w /etc/services.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Więcej informacji

Zapora sieciowa aplikacji w systemie macOS nie działa na podstawie portów. Kontroluje ona dostęp według poszczególnych aplikacji, a nie portów. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: