Znajdowanie i porządkowanie plików multimedialnych programu iTunes

Dowiedz się, gdzie można znaleźć pliki multimedialne programu iTunes oraz jak je przenosić i porządkować.

Biblioteka programu iTunes jest bazą danych używaną w programie do porządkowania multimediów. Zawiera ona wszystkie Twoje utwory oraz inną zawartość dodaną do programu iTunes. Program iTunes korzysta z dwóch plików biblioteki iTunes i katalogu iTunes Media do porządkowania i przechowywania multimediów.

Znajdowanie plików biblioteki iTunes

Pliki biblioteki programu iTunes służą do śledzenia multimediów dodawanych do programu iTunes, sposobu ich organizacji oraz innych informacji, takich jak listy utworów. Domyślnie te pliki znajdują się w katalogu iTunes. Aby znaleźć ten katalog:

Komputer Mac

Upewnij się, że jesteś w Finderze. Z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Idź > Katalog domowy > Muzyka > iTunes.

Komputer z systemem Windows

System Windows 7 lub nowszy: otwórz katalog C:\Users\nazwa_użytkownika\My Music\iTunes\.

Systemy Windows Vista i XP nie są obsługiwane przez program iTunes w wersji 12.2 lub nowszej.

Katalog iTunes Media

Domyślnie katalog iTunes Media znajduje się w katalogu iTunes i zawiera wszystkie pliki multimedialne, w tym:

Na niektórych komputerach zamiast katalogu iTunes Media znajduje się katalog iTunes Music. W programie iTunes 8.2.1 lub starszym większość zawartości była przechowywana w katalogu iTunes Music. W programie iTunes 9 lub nowszym większość zawartości jest przechowywana w katalogu iTunes Media.

Znajdowanie i porządkowanie plików multimedialnych

Na karcie Zaawansowane w preferencjach programu iTunes możesz wybrać miejsce przechowywania i sposób porządkowania plików multimedialnych w programie iTunes. Aby otworzyć kartę Zaawansowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje. Dowiedz się więcej o menu w programie iTunes dla systemu Windows.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  Preferencje zaawansowane w programie iTunes

Na karcie Zaawansowane można wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzanie i zmienianie lokalizacji folderu iTunes Media.
 • Utrzymywanie porządku w katalogu multimediów oraz upewnianie się, że multimedia dodawane do programu iTunes są kopiowane do katalogu.

Sprawdzanie i zmienianie lokalizacji folderu iTunes Media

Na karcie Zaawansowane:

 • Znajdź pole w sekcji „Miejsce katalogu iTunes Media”, aby określić lokalizację katalogu iTunes Media.
 • Aby zmienić lokalizację, kliknij przycisk Zmień i wprowadź nową lokalizację.
  Lokalizacja katalogu iTunes Media

Gdy zmienisz lokalizację katalogu, istniejące pliki nie zostaną przeniesione do momentu skonsolidowania plików. Aby skonsolidować pliki:

 • Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę i zaznacz pole wyboru Skonsoliduj pliki. Następnie kliknij przycisk OK.
 • Windows: naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B, aby otworzyć pasek menu programu iTunes. Wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę i zaznacz pole wyboru Skonsoliduj pliki. Następnie kliknij przycisk OK. Dowiedz się więcej o menu w programie iTunes dla systemu Windows.

Możesz też wykonać te czynności:

 • Przywrócić domyślną lokalizację katalogu multimediów (katalogu iTunes). Aby przywrócić lokalizację katalogu, kliknij przycisk Resetuj znajdujący się obok pola z lokalizacją.

Utrzymywanie porządku w katalogu multimediów i kopiowanie do niego plików

Na karcie Zaawansowane:

 • Zaznacz pole wyboru „Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media”, aby umieścić pliki w katalogach na podstawie wykonawcy i albumu, a także tworzyć nazwy plików na podstawie numeru płyty, numeru ścieżki i tytułu utworu. Dowiedz się, jak program iTunes 9 lub nowszy porządkuje multimedia.
 • Zaznacz pole wyboru „Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Media”, aby umieścić wszystkie pliki multimedialne w katalogu iTunes Media. Gdy wszystkie pliki znajdują się w jednym katalogu, można z łatwością przenosić lub archiwizować swoje multimedia. Multimedia importowane do programu iTunes z płyt CD są automatycznie dodawane do katalogu iTunes Media. Multimedia dodane w inny sposób (za pomocą opcji Dodaj do biblioteki w menu Plik lub przez przeciągnięcie pliku MP3 do programu iTunes) mogą nie zostać umieszczone w katalogu iTunes Media.
  Preferencje zaawansowane w programie iTunes

Znajdowanie pliku elementu wyświetlanego w programie iTunes

Jeśli nie masz pewności, gdzie jest przechowywana zawartość widoczna w programie iTunes, otwórz okno Informacje:

 1. Zaznacz plik w programie iTunes.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.
  Windows: naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i B na klawiaturze, aby otworzyć pasek menu programu iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Dowiedz się więcej o menu w programie iTunes dla systemu Windows.
 3. Kliknij kartę Plik.
 4. U dołu tej karty na prawo od etykiety „Lokalizacja” znajduje się adres lub ścieżka lokalizacji pliku. 

Niektóre pliki mogą być przechowywane w usłudze iCloud. W przypadku takich plików okno Informacje wyświetla usługę iCloud zamiast ścieżki do lokalizacji na komputerze.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Oprogramowanie iTunes może służyć do powielania materiałów. Licencja obejmuje jedynie powielanie materiałów nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do których licencjobiorca posiada prawa autorskie, lub materiałów, do których powielania licencjobiorca ma upoważnienie. W przypadku braku pewności co do praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy zasięgnąć porady prawnej. Więcej informacji zawierają Warunki korzystania ze sklepu iTunes Store.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: