Lokalizacja i organizacja plików programu iTunes

Dowiedz się, jak znaleźć pliki programu iTunes i w jaki sposób są one zorganizowane.

Biblioteka programu iTunes obejmuje wszystkie dodane pliki muzyczne i inne multimedia. Program iTunes korzysta z dwóch plików bibliotek iTunes i katalogu iTunes Media do przechowywania i organizowania muzyki oraz innych multimediów.

Biblioteka iTunes jest bazą danych używaną w programie do porządkowania plików muzycznych. Miejscem, w którym przechowywane są wszystkie multimedia, w tym piosenki i filmy, jest katalog iTunes Media.

Jeśli brakuje Ci niektórych lub wszystkich utworów muzycznych bądź innych multimediów, zastosuj się do instrukcji z tego artykułu, aby je odnaleźć.

Pliki biblioteki iTunes

Pliki biblioteki iTunes służą do śledzenia multimediów dodawanych do programu iTunes, sposobu ich organizacji oraz innych informacji, takich jak listy utworów. Domyślnie oba pliki biblioteki znajdują się w katalogu iTunes. Znajdziesz go w następującej lokalizacji:

Komputer Mac: w Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Katalog domowy > Muzyka > iTunes.

System Windows:

 • System Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moja muzyka\iTunes\
 • Windows Vista: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Muzyka\iTunes\
 • Windows 7: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\
 • Windows 8: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Moja muzyka\iTunes\

Katalog iTunes Media

Domyślnie katalog iTunes Media znajduje się w katalogu iTunes i zawiera wszystkie pliki multimedialne, w tym:

Na niektórych komputerach zamiast katalogu iTunes Media znajduje się katalog iTunes Music. Dowiedz się więcej o sposobie organizacji programu iTunes.

Opcje i preferencje

Zmieniając kilka opcji i preferencji, możesz dostosować miejsce przechowywania i sposób organizowania multimediów w programie iTunes.

Sprawdzanie i zmienianie lokalizacji katalogu iTunes Media

Możesz zmienić lokalizację katalogu iTunes Media, aby udostępniać muzykę między różnymi kontami na tym samym komputerze.

 1. Mac OS X: wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.

Na karcie Zaawansowane możesz także wykonać następujące czynności:

 • Włączyć opcję odpowiadającą za wykonywanie kopii zapasowej plików multimedialnych w katalogu multimediów. W tym celu kliknij pole wyboru „Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Media”.
 • Przywrócić domyślną lokalizację katalogu multimediów (katalogu iTunes). W tym celu kliknij przycisk Wyzeruj znajdujący się obok pola z lokalizacją.
 • Przenieść katalog iTunes Media w inne miejsce. W tym celu kliknij przycisk Zmień znajdujący się obok pola z lokalizacją. Po zmianie lokalizacji tego katalogu:
  • Jeśli utworzysz nową lub dodatkową bibliotekę iTunes, to pojawi się ona w nowej lokalizacji.
  • Istniejące pliki nie zostaną automatycznie przeniesione, ale jeśli chcesz je przenieść, możesz wybrać kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uporządkuj bibliotekę, a następnie kliknąć opcję Skonsoliduj pliki.

Jeśli chcesz przenieść muzykę na nowy komputer, zapoznaj się z artykułem iTunes: przenoszenie muzyki na nowy komputer.

Kopiowanie muzyki do katalogu iTunes Media i zachowywanie w nim porządku

W okienku Zaawansowane w preferencjach programu iTunes możesz wybrać następujące opcje:

 • „Utrzymuj porządek w katalogu iTunes Media”. Dowiedz się więcej na temat mechanizmu organizacji multimediów w programie iTunes 9 i nowszych.
 • „Pliki dodawane do biblioteki kopiuj do katalogu iTunes Media”. Wybierz tę opcję, aby zachowywać wszystkie pliki multimedialne w katalogu iTunes Media. Mając je w jednym miejscu, łatwo je przeniesiesz lub utworzysz kopię zapasową.

  Multimedia importowane do programu iTunes z płyt CD są automatycznie dodawane do katalogu iTunes Media. Multimedia dodane w inny sposób (za pomocą opcji Dodaj do biblioteki w menu Plik lub przez przeciągnięcie pliku MP3 do programu iTunes) mogą nie zostać umieszczone w katalogu iTunes Media.

Znajdowanie pliku elementu wyświetlanego w programie iTunes

Jeśli nie masz pewności, gdzie jest przechowywana zawartość widoczna w programie iTunes, możesz wyświetlić dostępne informacje o multimediach w oknie Informacje w programie iTunes. Aby otworzyć okno Informacje, zaznacz plik w programie iTunes, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje.

Możesz też kliknąć daną rzecz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Pokaż w Finderze (Mac) lub Pokaż w Eksploratorze Windows (Windows).

W przypadku plików zdalnych, na przykład tych z usługi iTunes w chmurze, zamiast ścieżki jest wyświetlana nazwa zdalnej lokalizacji.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Oprogramowanie iTunes może służyć do powielania materiałów. Licencja obejmuje jedynie powielanie materiałów nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do których licencjobiorca posiada prawa autorskie, lub materiałów, do których powielania licencjobiorca ma upoważnienie. W przypadku wątpliwości dotyczących praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy zasięgnąć porady prawnej. Więcej informacji zawierają Warunki korzystania ze sklepu iTunes Store.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
38% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)