Jeśli aplikacja Mail na komputerze Mac wciąż prosi o podanie hasła

Aplikacja Mail może wyświetlać komunikat, że nie może się połączyć z kontem e-mail, i wielokrotnie prosić o wprowadzenie hasła do tego konta.

Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem, ale nagle wyświetla się monit o wprowadzenie hasła, spróbuj ponownie później, a w razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail w celu rozwiązania problemu. Jeśli korzystasz z usługi Apple iCloud Mail, dowiedz się, jak rozwiązać problemy związane z tą usługą.

Dlaczego aplikacja Mail prosi o podanie hasła?

Aplikacja Mail prosi o podanie hasła, gdy może się połączyć z dostawcą usługi poczty e-mail, ale nie może połączyć się z kontem poczty e-mail, ponieważ dostawca tej usługi nie akceptuje hasła do poczty e-mail.

 Błąd połączenia aplikacji Mail

Dostawca poczty e-mail może odrzucić hasło z kilku powodów, między innymi z następujących:

  • Nie używasz swojego bieżącego hasła poczty e-mail. Jeśli hasło zostało zmienione na innym urządzeniu, upewnij się, że używasz tego samego hasła na komputerze Mac.
  • Dostawca poczty e-mail wymaga uaktualnienia lub wyzerowania hasła ze względów bezpieczeństwa. Jeśli na przykład używasz weryfikacji dwuetapowej firmy Google, konto Gmail w aplikacji Mail wymaga odpowiedniego hasła aplikacji.
  • Dostawca poczty e-mail dezaktywował lub zawiesił konto. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać pomoc.
     

Sprawdź hasło w Preferencjach kont internetowych

W zależności od typu używanego konta poczty e-mail możesz podać prawidłowe hasło, wykonując poniższe kroki:

  1. Zamknij aplikację Mail. Jeśli aplikacja nie zamyka się, możesz wymusić jej zamknięcie.
  2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Konta internetowe.
  3. Wybierz swoje konto pocztowe na pasku bocznym.
  4. Jeśli widoczne jest pole z hasłem do konta, usuń hasło i wpisz poprawne.
  5. Zamknij Preferencje systemowe, otwórz aplikację Mail i spróbuj skorzystać z konta.

Jeśli aplikacja Mail nadal prosi o hasło, wpisane hasło jest prawdopodobnie nieprawidłowe. Poproś dostawcę usługi poczty e-mail o pomoc w weryfikacji ustawień poczty e-mail i upewnij się, że używasz poprawnego hasła.
  


Sprawdź działanie za pomocą poczty w witrynie internetowej

Wielu dostawców usługi poczty e-mail oferuje pocztę w witrynie internetowej, dzięki której można korzystać ze skrzynki pocztowej w przeglądarce (np. Safari) zamiast w aplikacji poczty e-mail (Mail). Przykładowo jeśli korzystasz z konta usługi iCloud Mail, możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą witryny iCloud.com.

Hasło używane w aplikacji Mail jest zazwyczaj takie samo, jak to używane w poczcie w przeglądarce internetowej, więc spróbuj zalogować się do poczty w przeglądarce za pomocą tego hasła. Jeśli hasło nie działa, prawdopodobnie jest nieprawidłowe. Poproś dostawcę usługi poczty e-mail o pomoc w weryfikacji ustawień poczty e-mail i upewnij się, że używasz poprawnego hasła w aplikacji Mail.
  


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: