Jeśli aplikacja Mail na komputerze Mac wciąż prosi o podanie hasła

Aplikacja Mail może wyświetlać komunikat, że nie może się połączyć z kontem e-mail, i wielokrotnie prosić o wprowadzenie hasła do tego konta.

Aplikacja Mail łączy się z dostawcą usług poczty e-mail, ale nie może połączyć się z Twoim kontem e-mail, ponieważ dostawca poczty e-mail nie akceptuje Twojego hasła.

 Błąd połączenia aplikacji Mail

Dostawca poczty e-mail może odrzucić hasło z kilku powodów, między innymi z następujących:

  • Nie używasz swojego bieżącego hasła poczty e-mail. Jeśli hasło zostało zmienione na innym urządzeniu, upewnij się, że używasz tego samego hasła na tym urządzeniu.
  • Dostawca poczty e-mail wymaga uaktualnienia lub wyzerowania hasła ze względów bezpieczeństwa. Jeśli na przykład włączono weryfikację dwustopniową firmy Google, konto Gmail w aplikacji Mail wymaga teraz odpowiedniego hasła aplikacji.
  • Dostawca poczty e-mail dezaktywował lub zawiesił Twoje konto. Skontaktuj się w dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać pomoc.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: