Jeśli Safari na Macu nie otwiera witryny internetowej lub nie działa w oczekiwany sposób

Jeśli Safari nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Te rozwiązania dotyczą problemów związanych z Safari na Macu, w tym problemów opisanych poniżej:

 • Witryna internetowa jest pusta, nie wyświetla całej zawartości lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami
 • Nie możesz zalogować się w witrynie internetowej, mimo że używasz poprawnych danych logowania
 • Witryna internetowa prosi o usunięcie lub zresetowanie plików cookie
 • Przeglądarka Safari działa wolniej lub przestaje odpowiadać

Dostępne są również rozwiązania dla przeglądarki Safari na iPhone’a i iPada.

Odśwież stronę

Aby ponownie załadować stronę, wybierz kolejno opcje Widok > Odśwież stronę lub naciśnij kombinację klawiszy Command+R. Jeśli strona nie ładuje się ponownie, upewnij się, że masz połączenie z Internetem.

Jeśli nadal nie możesz ponownie załadować strony:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby zamknąć Safari. Jeśli przeglądarka Safari nie zamyka się, naciśnij kombinację klawiszy Option+Command+Esc, aby wymusić zamknięcie Safari.
 2. Otwórz ponownie Safari i spróbuj załadować stronę. Jeśli po otwarciu Safari automatycznie otwiera strony, których nie chcesz otwierać, ponownie zamknij Safari, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas otwierania Safari. 

Sprawdź rozszerzenia Safari

Jeśli zainstalowano rozszerzenia Safari, upewnij się, że są aktualne.

Możesz też spróbować wyłączyć rozszerzenia. Z paska menu w Safari wybierz kolejno opcje Safari > Ustawienia (lub Preferencje). Kliknij pozycję Rozszerzenia, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru przy każdym rozszerzeniu, aby je wyłączyć. Dowiedz się więcej o rozszerzeniach przeglądarki Safari

Sprawdź ustawienia Safari

Witryna internetowa może nie być zgodna z jednym lub kilkoma ustawieniami przeglądarki, które możesz włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby. Z paska menu w Safari wybierz kolejno opcje Safari > Ustawienia (lub Preferencje). Następnie kliknij opcję Witryny, Prywatność lub Bezpieczeństwo, aby uzyskać dostęp do tych ustawień:

Przetestuj w oknie prywatnym

Witryna internetowa może przechowywać pliki cookie, pliki pamięci podręcznej i inne dane na komputerze Mac, a problemy z tymi danymi mogą wpływać na korzystanie z witryny. Aby uniemożliwić witrynie korzystanie z tych danych, wyświetl ją w oknie prywatnym. Z paska menu w Safari wybierz kolejno opcje Plik > Nowe okno prywatne lub naciśnij kombinację klawiszy Shift+Command+N.

Jeśli to rozwiązanie zadziała, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć dane witryny, w tym pliki pamięci podręcznej i cookie. W razie potrzeby witryna internetowa może utworzyć nowe dane. Jeśli jest to witryna internetowa, która wymaga logowania, przed kontynuowaniem upewnij się, że znasz swoje dane logowania.

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Ustawienia (lub Preferencje), a następnie kliknij opcję Prywatność.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj danymi witryn.
 3. Na wyświetlonej liście wybierz witrynę, której dotyczy problem.
 4. Kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij opcję Gotowe.
 6. Otwórz witrynę ponownie w nieprywatnym oknie przeglądarki.

Zainstaluj uaktualnienia oprogramowania

Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania Apple, które mogą zawierać uaktualnienia przeglądarki Safari.

Sprawdź aplikację VPN lub inne oprogramowanie zabezpieczające

Jeśli zainstalowano aplikację VPN lub inne oprogramowanie, które monitoruje połączenia sieciowe lub współdziała z nimi, może to wpływać na korzystanie z witryn lub dostęp do Internetu. Dowiedz się o problemach sieciowych związanych z aplikacją VPN i innym oprogramowaniem

Sprawdź ustawienia sieci

Niektóre ustawienia sieci, na przykład te związane z używaniem serwera proxy lub niestandardowym serwerem DNS, mogą mieć wpływ na dostęp do zawartości w Internecie. Nawet jeśli ustawienia sieci nie zostały zmienione, mogło zostać zainstalowane oprogramowanie, które zmieniło te ustawienia.

Aby sprawdzić, czy problem dotyczy ustawień sieci na komputerze Mac, spróbuj wyświetlić witrynę internetową z innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci.

Aby sprawdzić, czy problem dotyczy samej sieci, spróbuj wyświetlić witrynę internetową po połączeniu się z inną siecią.

Rozwiązania innych problemów

 


Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: