Jeśli przeglądarka Safari nie otwiera witryny internetowej lub nie działa w oczekiwany sposób

Jeśli przeglądarka Safari na komputerze Mac nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Kroki opisane w tym artykule dotyczą ogólnych problemów z przeglądaniem, w tym opisanych poniżej. Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.

  • Witryna internetowa nie otwiera się (pusta strona) lub nie wyświetla całej zawartości
  • Nie możesz zalogować się w witrynie internetowej, mimo że używasz poprawnych danych logowania
  • Witryna internetowa prosi o usunięcie lub zresetowanie plików cookie
  • Przeglądarka Safari działa wolniej lub przestaje odpowiadać

Odśwież stronę

Jeśli strona nie otwiera się lub nie ładuje się do końca, spróbuj ją odświeżyć: wybierz kolejno opcje Widok > Odśwież stronę lub naciśnij kombinację klawiszy Command+R. Jeśli to nie zadziała, naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby zamknąć przeglądarkę Safari, otwórz ją ponownie i spróbuj załadować stronę. Jeśli przeglądarka Safari nie zamyka się, naciśnij kombinację klawiszy Option+Command+Esc, aby wymusić zamknięcie Safari.

Zainstaluj uaktualnienia oprogramowania

Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania Apple, które mogą zawierać uaktualnienia przeglądarki Safari. Uaktualnij również rozszerzenia przeglądarki Safari, jeśli są zainstalowane. 

Wyłącz rozszerzenia przeglądarki Safari

Nawet jeśli rozszerzenia przeglądarki Safari są aktualne, tymczasowo je wyłącz, aby mieć pewność, że nie wpływają na Safari w nieoczekiwany sposób. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Rozszerzenia. Aby wyłączyć rozszerzenie, odznacz jego pole wyboru.

Przetestuj w oknie prywatnym

Witryna internetowa może przechowywać pliki cookie, pliki pamięci podręcznej i inne dane na komputerze Mac, a problemy z tymi danymi mogą wpływać na korzystanie z witryny. Aby uniemożliwić witrynie korzystanie z tych danych, wyświetl witrynę w oknie prywatnym: wybierz kolejno opcje Plik > Nowe okno prywatne.

Jeśli to rozwiązanie zadziała, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć dane witryny z komputera Mac. W razie potrzeby witryna internetowa może utworzyć nowe dane. Jeśli jest to witryna internetowa, która wymaga logowania, przed kontynuowaniem upewnij się, że znasz swoje dane logowania.

  1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Prywatność.
  2. Kliknij opcję Zarządzaj danymi witryn.
  3. Na wyświetlonej liście wybierz witrynę, której dotyczy problem.
  4. Kliknij przycisk Usuń.
  5. Kliknij opcję Gotowe.
  6. Otwórz witrynę ponownie w nieprywatnym oknie przeglądarki.

Sprawdź ustawienia sieci

Niektóre ustawienia sieci, na przykład te związane z używaniem serwera proxy lub niestandardowym serwerem DNS, mogą mieć wpływ na dostęp do treści w Internecie. Nawet jeśli ustawienia sieci nie zostały zmienione, mogło zostać zainstalowane oprogramowanie, które zmieniło te ustawienia.

Aby sprawdzić, czy problem dotyczy ustawień sieci na komputerze Mac, spróbuj wyświetlić witrynę internetową z innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci. Możesz też dodać nową lokalizację sieciową w preferencjach sieci, aby szybko wyzerować ustawienia sieciowe na potrzeby testów.

Aby sprawdzić, czy problem dotyczy samej sieci, spróbuj wyświetlić witrynę internetową po połączeniu się z inną siecią.

 


Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: