Konfigurowanie przeglądarki Safari do otwierania zawsze na tej samej stronie internetowej

Dowiedz się, co zrobić, aby przeglądarka Safari automatycznie wyświetlała tę samą stronę po otwarciu komputera Mac oraz co zrobić, gdy przeglądarka zawiesza się na nieoczekiwanej stronie domowej.

Ustawianie preferencji ogólnych systemu

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Ogólne i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Zamykaj okna, gdy zamykam programy. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, przeglądarka Safari wyświetla po otwarciu określoną stronę tylko wtedy, jeśli była ona otwarta przy ostatnim zamknięciu przeglądarki. Dowiedz się więcej o tym, jak komputer Mac automatycznie ponownie otwiera okna, aplikacje i dokumenty.

Ustawianie preferencji przeglądarki Safari

Otwórz przeglądarkę Safari, a następnie wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje i kliknij pozycję Ogólne. Dostosuj następujące ustawienia:

  • Po otwarciu Safari wyświetla: wybierz dowolne ustawienie oprócz opcji Wszystkie okna z ostatniej sesji. Jeśli nie widzisz tego menu, upewnij się, że zostały wykonane instrukcje opisane w poprzedniej części.
  • W nowych oknach otwieraj: wybierz opcję Strona domowa.
  • Strona domowa: wpisz adres URL strony, która ma być wyświetlana po otwarciu przeglądarki Safari. Możesz też kliknąć opcję Ustaw na bieżącą stronę, aby użyć adresu URL obecnie aktywnej strony.

Jeśli przeglądarka Safari zawiesiła się na nieoczekiwanej stronie domowej

Jeśli przeglądarka Safari nie chce zmienić strony domowej lub wyszukiwarki, choć próbujesz to zrobić zgodnie z krokami przedstawionymi powyżej, witryna phishingowa mogła nakłonić Cię do instalacji nieznanego lub podejrzanego oprogramowania. 

Jeśli podejrzewasz, że masz na komputerze Mac złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie typu adware, uaktualnij system macOS do najnowszej wersji. Jeśli komputer Mac ma już najnowszą wersję systemu, uruchom go ponownie. System macOS zawiera wbudowane narzędzie, które po ponownym uruchomieniu komputera usuwa znane złośliwe oprogramowanie.

Jeśli strona domowa nadal nie daje się zmienić, sprawdź, czy są zainstalowane i usuń wszystkie nieznane lub podejrzane aplikacje, rozszerzenia przeglądarki lub pliki konfiguracyjne systemu i dowiedz się, jak zarządzać bezpieczeństwem aplikacji na komputerze Mac

  • Aby usunąć aplikacje, otwórz folder Aplikacje na komputerze Mac i przeciągnij każdą podejrzaną aplikację do kosza. Wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz.
  • Aby usunąć rozszerzenia przeglądarki, otwórz Preferencje Safari i kliknij opcję Rozszerzenia. Zaznacz każde podejrzane rozszerzenie i kliknij przycisk Odinstaluj.
  • Aby usunąć pliki konfiguracyjne systemu*, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij pozycję Profile. Sprawdź, czy znajdują się tam profile, których nie rozpoznajesz lub wydają się podejrzane. Profil może, ale nie musi być powiązany ze stroną domową, którą chcesz zmienić. Kliknij podejrzany profil, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-) znajdujący się pod listą profili. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić. Ponownie uruchom komputer Mac i jeszcze raz spróbuj zmienić stronę domową w Preferencjach Safari.

* Jeśli komputer Mac należy do szkoły lub organizacji przed usunięciem profilu, który może być niezbędny, skontaktuj się z administratorem systemu.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: