Konfigurowanie przeglądarki Safari do otwierania zawsze na tej samej stronie internetowej

Za pomocą poniższych ustawień możesz skonfigurować automatyczne wyświetlanie tej samej strony przy każdym otwarciu przeglądarki Safari.

Ustawianie preferencji ogólnych

Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Ogólne i upewnij się, że jest zaznaczona opcja „Zamykaj okna, gdy zamykam programy”. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, przeglądarka Safari wyświetla po otwarciu określoną stronę tylko wtedy, jeśli była ona otwarta przy ostatnim zamknięciu przeglądarki. Dowiedz się więcej o tym, jak komputer Mac automatycznie ponownie otwiera okna, aplikacje i dokumenty.

Ustawianie preferencji przeglądarki Safari

Otwórz przeglądarkę Safari, a następnie wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje i kliknij pozycję Ogólne. Dostosuj następujące ustawienia:

  • Po otwarciu Safari wyświetla: wybierz dowolne ustawienie oprócz opcji „wszystkie okna z ostatniej sesji”. Jeśli nie widzisz tego menu, upewnij się, że zostały wykonane instrukcje opisane w poprzedniej części.
  • W nowych oknach otwieraj: wybierz opcję „strona domowa”.
  • Strona domowa: wpisz adres URL strony, która ma być wyświetlana po otwarciu przeglądarki Safari. Możesz też kliknąć opcję „Ustaw na bieżącą stronę”, aby użyć adresu URL obecnie aktywnej strony.
Data publikacji: