Uniemożliwianie ponownego otwierania się aplikacji i okien

Aplikacje i ich okna mogą automatycznie otwierać się ponownie po zalogowaniu się do komputera Mac lub otwarciu aplikacji. Dowiedz się, jak zmienić to zachowanie.

Używanie ustawień w oknie dialogowym wylogowania lub w oknie z opcją ponownego uruchomienia

Podczas wylogowywania się z komputera Mac lub jego ponownego uruchamiania odznacz opcję Otwórz okna po ponownym zalogowaniu, gdy zostanie wyświetlony monit.

Możesz również uruchomić komputer w trybie bezpiecznym, a następnie normalnie ponownie go uruchomić. Ustawienie nie zostanie zmienione, ale komputer Mac zapomni okna otwarte w momencie ostatniego wylogowania się lub ponownego uruchomienia.

Jeśli odznaczysz to ustawienie, a aplikacja nadal będzie się automatycznie otwierała:


Używanie ustawień w preferencjach ogólnych

Aby aplikacje nie pamiętały otwartych okien, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Ogólne i wybierz polecenie Zamykaj okna, gdy zamykam aplikacje.

Możesz też nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas otwierania aplikacji. Ustawienie nie zostanie zmienione, ale aplikacja zapomni wszystkie okna, które były otwarte w momencie jej zamykania.

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, aplikacja może mieć własne ustawienia ponownego otwierania okien. Sprawdź preferencje lub dokumentację aplikacji albo skontaktuj się z deweloperem aplikacji.

Data publikacji: