Ustalanie źródeł problemów z komputerem Mac w trybie bezpiecznym

Za pomocą trybu bezpiecznego można rozwiązywać problemy uniemożliwiające pełne uruchomienie komputera Mac lub ustalać źródła innych problemów powiązanych z dyskiem startowym.

Co to jest tryb bezpieczny?

Tryb bezpieczny (znany też pod nazwą Bezpieczny rozruch) to specjalna metoda uruchamiania komputera Mac, która wymusza wykonanie określonych testów i uniemożliwia automatyczne wczytanie lub otwarcie niektórych programów. Uruchomienie komputera Mac w trybie bezpiecznym ma następujące skutki:

 • Sprawdzany jest dysk startowy i w razie potrzeby podejmowana jest próba rozwiązania problemów z katalogami.
 • Wczytywane są jedynie wymagane rozszerzenia jądra.
 • Blokowane jest automatyczne otwieranie rzeczy startowych i rzeczy logowania.
 • Wyłączane są czcionki zainstalowane przez użytkownika.
 • Usuwane są pamięci podręczne czcionek, jądra i inne pliki pamięci podręcznej systemu.

Jeśli na komputerze Mac występuje problem, który znika w przypadku uruchomienia w trybie bezpiecznym, można ustalić przyczynę problemu.

Uruchamianie komputera w trybie bezpiecznym

Aby uruchomić komputer w trybie bezpiecznym:

 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Na wyświetlaczu pojawi się logo firmy Apple. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz logo firmy Apple.
 2. Kiedy pojawi się okno logowania, zwolnij klawisz Shift. Jeśli dysk startowy jest zaszyfrowany za pomocą funkcji FileVault, monit o zalogowanie może zostać wyświetlony dwukrotnie: raz, aby odblokować dysk startowy, i drugi raz, aby zalogować się w Finderze.

Aby wyjść z trybu bezpiecznego, ponownie uruchom komputer, nie naciskając żadnych klawiszy w trakcie uruchamiania.

Jeśli problem nie występuje w trybie bezpiecznym

Jeśli po uruchomieniu komputera Mac w trybie bezpiecznym problem nie występuje, spróbuj uruchomić komputer ponownie, nie naciskając żadnych klawiszy podczas uruchamiania.

 • Jeśli problem powtarza się, być może jego przyczyną jest niezgodność rzeczy logowania.
 • Jeśli problem nie powtarza się, mógł być spowodowany problemem z pamięcią podręczną lub problemem dotyczącym katalogu dysku startowego, które tryb bezpieczny rozwiązał.

Jeśli komputer Mac uruchamia się ponownie lub wyłącza w trybie bezpiecznym

Komputer Mac automatycznie sprawdza katalog dysku startowego podczas uruchamiania w trybie bezpiecznym. Podobnie dzieje się, kiedy korzystasz z Narzędzia dyskowego, aby sprawdzić lub naprawić dysk. W przypadku naprawienia katalogu komputer Mac zostaje automatycznie uruchomiony ponownie.

Jeśli komputer Mac wyłącza się, sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do komputera i do gniazdka elektrycznego. Jeśli używasz zasilacza MagSafe, upewnij się, że dioda w zasilaczu świeci na żółto lub zielono. Następnie ponownie uruchom komputer w trybie bezpiecznym.

Jeśli komputer Mac wielokrotnie uruchamia się ponownie lub wyłącza po uruchomieniu w trybie bezpiecznym, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, z Autoryzowanym Serwisem Apple lub ze sklepem Apple Store, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Jak sprawdzić, czy komputer Mac uruchomił się w trybie bezpiecznym

Jeśli nie masz pewności, czy komputer Mac uruchomił się w trybie bezpiecznym, możesz sprawdzić to w programie Informacje o systemie. W trybie bezpiecznym w programie Informacje o systemie w sekcji Oprogramowanie w polu Tryb uruchomienia widnieje informacja „Safe”, a nie „Normal”.

Gdy komputer Mac jest uruchamiany w trybie bezpiecznym, w oknie logowania w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest informacja Bezpieczny rozruch.

Funkcje niedostępne w trybie bezpiecznym

Niektóre funkcje komputera Mac nie są dostępne w trybie bezpiecznym:

 • Nie można odtwarzać filmów w aplikacji Odtwarzacz DVD.
 • Nie można przechwytywać wideo w aplikacji iMovie i niektórych innych aplikacjach do obróbki wideo.
 • Niektóre urządzenia wejściowe i wyjściowe audio mogą nie działać.
 • Niedostępne mogą być niektóre urządzenia USB, FireWire i Thunderbolt.
 • Łączność Wi-Fi może być ograniczona lub zupełnie niedostępna, w zależności od komputera Mac i wersji systemu macOS.
 • Funkcje dostępności, takie jak funkcja VoiceOver, mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Udostępnianie plików jest wyłączone.

W przypadku systemu OS X Leopard 10.5 tryb bezpieczny powoduje wyłączenie sprzętowego przyspieszania grafiki. Pasek menu systemu jest wyświetlany jako pełny, nawet jeśli w Preferencjach systemowych wybrano opcję Przezroczysty pasek menu lub Zmniejsz przezroczystość. Podczas logowania po uruchomieniu komputera Mac w trybie bezpiecznym obraz na ekranie może migać lub rozchodzić się.

Jeśli Mac nie ma klawiatury umożliwiającej uruchomienie go w trybie bezpiecznym lub nie można użyć klawisza Shift

Jeśli Mac nie ma klawiatury umożliwiającej uruchomienie go w trybie bezpiecznym, ale masz zdalny dostęp do komputera, możesz skonfigurować komputer Mac do uruchamiania w trybie bezpiecznym za pomocą wiersza poleceń.

 1. Dostęp do wiersza poleceń możesz uzyskać przez zdalne otwarcie programu Terminal lub zalogowanie się do komputera przez SSH.
 2. Wykonaj następujące polecenie w programie Terminal:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Aby dodatkowo uruchomić komputer w trybie opisowym, zamiast powyższego wykonaj polecenie:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. Po zakończeniu korzystania z trybu bezpiecznego użyj w programie Terminal następującego polecenia, aby wrócić do normalnego uruchamiania:
  sudo nvram boot-args=""
Data publikacji: