Używanie trybu bezpiecznego na komputerze Mac

Tryb bezpieczny pozwala określić, czy przyczyną problemu jest oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania komputera Mac.

Tryb bezpieczny uniemożliwia komputerowi Mac ładowanie określonego oprogramowania podczas uruchamiania, w tym elementów logowania, rozszerzeń systemu niewymaganych przez system macOS i czcionek niezainstalowanych przez system macOS. Sprawdza również dysk startowy, podobnie jak Pierwsza pomoc w Narzędziu dyskowym. Usuwa niektóre pliki pamięci podręcznej systemu, w tym pamięć podręczną czcionek i jądra, które są automatycznie ponownie tworzone w razie potrzeby.

Tryb bezpieczny jest szczególnie przydatny do rozwiązania problemu niezwiązanego z żadną aplikacją. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu z oprogramowaniem powinno być zawsze uaktualnienie oprogramowania.


Jak używać trybu bezpiecznego

Sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple, a następnie wykonaj odpowiednie czynności:

Procesor Apple

  1. Wyłącz komputer Mac.
  2. Po włączeniu komputera Mac nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania.
  3. Wybierz dysk startowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, klikając jednocześnie pozycję Kontynuuj w trybie bezpiecznym.
  4. Zaloguj się na komputerze Mac. Może pojawić się monit o ponowne zalogowanie.

Procesor Intel

  1. Włącz lub ponownie uruchom komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas uruchamiania komputera.
  2. Kiedy pojawi się okno logowania, zwolnij klawisz. Następnie zaloguj się do komputera Mac. 
  3. Może pojawić się monit o ponowne zalogowanie. W pierwszym lub drugim oknie logowania w prawym górnym rogu ekranu powinna zostać wyświetlona informacja Bezpieczny rozruch.

Jeśli problem nadal występuje w trybie bezpiecznym

Jeśli problem nadal występuje w trybie bezpiecznym lub komputer Mac ponownie kilkakrotnie się uruchamia i wyłącza podczas uruchamiania w trybie bezpiecznym, należy ponownie zainstalować system macOS i uaktualnić oprogramowanie Apple oraz aplikacje innych firm.

Jeśli problem nie występuje w trybie bezpiecznym

Jeśli problem nie występuje w trybie bezpiecznym, wyjdź z trybu bezpiecznego, ponownie uruchamiając komputer Mac. Sprawdź, czy problem nadal występuje. Problem mógł zostać rozwiązany.

Jeśli problem nadal występuje po wyjściu z trybu bezpiecznego, przyczyną są prawdopodobnie elementy startowe. Aplikacje mogą instalować takie elementy w różnych miejscach i trudno może być je znaleźć lub rozpoznać. Z tego powodu najpierw należy zainstalować wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania Apple oraz aplikacji innych firm.

Jeśli uaktualnienie oprogramowania nie rozwiązuje problemu, wypróbuj poniższe rozwiązania:

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.


Więcej informacji

W trybie bezpiecznym następujące funkcje mogą nie działać: odtwarzanie filmów w odtwarzaczu DVD, nagrywanie wideo, udostępnianie plików, sieć Wi-Fi, niektóre funkcje ułatwienia dostępu, niektóre urządzenia audio i niektóre urządzenia podłączane do portów USB, Thunderbolt lub FireWire. Sprzętowe przyspieszenie grafiki jest wyłączone, co może spowodować miganie ekranu lub zniekształcenie obrazu na ekranie podczas uruchamiania komputera.

Data publikacji: