Jak używać lokalizacji sieciowych na komputerze Mac

Funkcja Lokalizacja w preferencjach sieci umożliwia szybkie przełączanie się między różnymi konfiguracjami sieci.

Możliwość przełączania się między różnymi konfiguracjami sieci (lokalizacjami) może przydać się w następujących okolicznościach:

 • Korzystasz z tego samego rodzaju sieci (np. Ethernet) w pracy i w domu, ale konfiguracja, której używasz w pracy, uniemożliwia automatyczne łączenie się komputera Mac z siecią tego samego typu w domu.
 • Komputer Mac łączy się z różnymi rodzajami usług sieciowych (np. Wi-Fi i Ethernet) w pracy i w domu, jednak chcesz, żeby w pracy komputer próbował najpierw połączyć się z siecią Ethernet, a w domu — z siecią Wi-Fi. Innymi słowy, chcesz ustawić inną kolejność usług dla każdej lokalizacji.
 • Komputer Mac nie łączy się z siecią i chcesz szybko zresetować ustawienia sieci do celów testowych, nie tracąc bieżącej konfiguracji sieci.

W każdym z tych przykładów funkcja Lokalizacja w preferencjach sieci rozwiąże problem. 


Dodawanie lub usuwanie lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć. 
 2. W menu podręcznym Lokalizacja możesz sprawdzić nazwę bieżącej konfiguracji sieci. Domyślna lokalizacja nazywa się Automatycznie. Wybierz z tego menu opcję Edycja lokalizacji.Preferencje sieci z wyświetlonym menu podręcznym Lokalizacja
 3. Kliknij przycisk dodawania (+) pod listą lokalizacji, a następnie wprowadź nazwę nowej lokalizacji, np. Praca lub Dom albo Mobilna. (Aby usunąć lokalizację, kliknij przycisk Usuń (-) poniżej listy.)
 4. Kliknij przycisk Gotowe. W menu Lokalizacja powinna pojawić się nazwa nowej lokalizacji. Zmiany wprowadzone w konfiguracji sieci Wi-Fi, Ethernet lub innej zostaną zachowane w tej lokalizacji po kliknięciu opcji Zastosuj. Konfiguracja sieci w poprzedniej lokalizacji pozostanie taka sama, więc możesz przełączyć się na nią w dowolnym momencie za pomocą menu Lokalizacja.
 5. Kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać ustawienia i zakończyć przełączanie się z poprzedniej lokalizacji na nową. Komputer Mac automatycznie spróbuje określić właściwe ustawienia dla każdego rodzaju sieci. Jeśli ręcznie zmienisz te ustawienia, pamiętaj, aby ponownie kliknąć opcję Zastosuj.


Przełączanie na inną lokalizację sieciową

Jeśli masz więcej niż jedną lokalizację, możesz przełączać się między nimi za pomocą dowolnej z poniższych metod:

 • Skorzystaj z menu podręcznego Lokalizacja w preferencjach sieci, jak opisano powyżej. Pamiętaj, żeby kliknąć Zastosuj po wybraniu lokalizacji.
 • Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple > Lokalizacja z paska menu, a następnie wybrać swoją lokalizację z podmenu.


Zmiana kolejności usług sieciowych

Jeśli korzystasz z lokalizacji sieciowych, bo chcesz, żeby każda lokalizacja wybierała do połączenia najpierw inną usługę sieciową (taką jak Wi-Fi lub Ethernet), wykonaj poniższe czynności i zmień kolejność usług (czyli priorytety portów) w każdej lokalizacji.

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć.
 2. Z menu Lokalizacja wybierz lokalizację, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij menu Czynności pod listą usług i wybierz opcję Ustaw kolejność usług.
 4. Przeciągnij usługi na liście, aby zmienić ich kolejność. Komputer Mac spróbuje najpierw połączyć się z pierwszą usługą z listy, a następnie z kolejnymi, aż uda mu się nawiązać połączenie.
  Kolejności połączeń z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN) nie można zmienić, ponieważ zawsze mają one pierwszeństwo przed innymi połączeniami.
 5. Kliknij opcję OK, a następnie Zastosuj, by uaktywnić nową kolejność usług.


Zapobieganie korzystaniu z usługi sieciowej

Domyślnie lokalizacja o nazwie Automatycznie uaktywnia wszystkie dostępne usługi sieciowe (inaczej porty lub interfejsy sieciowe), niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do połączenia z siecią. Komputer Mac automatycznie wyszukuje te usługi dla połączenia sieciowego lub internetowego. Na przykład możesz korzystać z sieci Wi-Fi w domu i z sieci Ethernet w pracy. Komputer Mac automatycznie wykrywa, z której z tych usług powinien skorzystać do nawiązania połączenia.

Jeśli chcesz upewnić się, że komputer Mac nie będzie korzystać z konkretnej usługi sieciowej, takiej jak Wi-Fi, możesz wyłączyć tę usługę w dowolnych lokalizacjach sieciowych:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć.
 2. Z menu Lokalizacja wybierz lokalizację, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij menu Czynności pod listą usług i wybierz opcję Wyłącz usługę sieciową.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj. 
Data publikacji: