Jak używać lokalizacji sieciowych na komputerze Mac

Funkcja Lokalizacja w preferencjach sieci umożliwia szybkie przełączanie się między różnymi konfiguracjami sieci.

Możliwość przełączania się między różnymi konfiguracjami sieci (lokalizacjami) może przydać się w następujących okolicznościach:

 • Korzystasz z tego samego rodzaju sieci (np. Ethernet) w pracy i w domu, ale konfiguracja, której używasz w pracy, uniemożliwia automatyczne łączenie się komputera Mac z siecią tego samego typu w domu.
 • Komputer Mac łączy się z różnymi rodzajami usług sieciowych (np. Wi-Fi i Ethernet) w pracy i w domu, jednak chcesz, żeby w pracy komputer próbował najpierw połączyć się z siecią Ethernet, a w domu — z siecią Wi-Fi. Innymi słowy, chcesz ustawić inną kolejność usług dla każdej lokalizacji.
 • Komputer Mac nie łączy się z siecią i chcesz szybko zresetować ustawienia sieci do celów testowych, nie tracąc bieżącej konfiguracji sieci.


Dodawanie lub usuwanie lokalizacji sieciowej

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć. 
 2. W menu podręcznym Lokalizacja możesz sprawdzić nazwę bieżącej konfiguracji sieci. Domyślna lokalizacja nazywa się Automatycznie. Wybierz z tego menu opcję Edycja lokalizacji.
  Preferencje sieci z wyświetlonym menu podręcznym Lokalizacja
 3. Kliknij przycisk dodawania (+) pod listą lokalizacji, a następnie wprowadź nazwę nowej lokalizacji, np. Praca lub Dom albo Mobilna. (Aby usunąć lokalizację, kliknij przycisk usuwania (-) poniżej listy.)
  Okno modalne Lokalizacje w preferencjach sieci pokazujące nową lokalizację o nazwie „Dom”
 4. Kliknij przycisk Gotowe. W menu Lokalizacja powinna pojawić się nazwa nowej lokalizacji. Aby zmiany wprowadzone w konfiguracji sieci Wi-Fi, Ethernet lub innej zostały zachowane w tej lokalizacji, kliknij opcję Zastosuj. Konfiguracja sieci w poprzedniej lokalizacji pozostanie taka sama, więc możesz przełączyć się na nią w dowolnym momencie za pomocą menu Lokalizacja.
 5. Kliknij opcję Zastosuj, aby zachować ustawienia i zakończyć przełączanie się z poprzedniej lokalizacji na nową. Komputer Mac automatycznie spróbuje określić właściwe ustawienia dla każdego rodzaju sieci. Jeśli ręcznie zmienisz te ustawienia, pamiętaj, aby ponownie kliknąć opcję Zastosuj.


Przełączanie na inną lokalizację sieciową

Jeśli masz więcej niż jedną lokalizację, możesz przełączać się między nimi za pomocą dowolnej z poniższych metod:

 • Skorzystaj z menu podręcznego Lokalizacja w preferencjach sieci, jak opisano powyżej. Pamiętaj, żeby po wybraniu lokalizacji kliknąć opcję Zastosuj.
 • Możesz też z paska menu wybrać kolejno opcje menu Apple > Lokalizacja, a następnie wybrać swoją lokalizację z podmenu.


Zmiana kolejności usług sieciowych

Jeśli korzystasz z lokalizacji sieciowych, bo chcesz, żeby każda lokalizacja wybierała do połączenia najpierw inną usługę sieciową (taką jak Wi-Fi lub Ethernet), wykonaj poniższe czynności i zmień kolejność usług (czyli priorytety portów) w każdej lokalizacji.

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć.
 2. Z menu podręcznego Lokalizacja wybierz lokalizację, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij ikonę Więcej opcji  lub ikonę koła zębatego pod listą usług, a następnie wybierz opcję Ustaw kolejność usług.
  Menu z większą ilością opcji serwisowych z zaznaczoną opcją Ustaw kolejność usług w sieciowych preferencjach systemowych
 4. Przeciągnij usługi na liście, aby zmienić ich kolejność. Komputer Mac spróbuje najpierw połączyć się z pierwszą usługą z listy, a następnie z kolejnymi, aż uda mu się nawiązać połączenie.
  Kolejności połączeń z wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN) nie można zmienić, ponieważ zawsze mają one pierwszeństwo przed innymi połączeniami.
  Okno modalne Kolejność usług w sekcji Lokalizacja w sieciowych preferencjach systemowych
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.


Zapobieganie korzystaniu z usługi sieciowej

Domyślnie lokalizacja o nazwie Automatycznie uaktywnia wszystkie dostępne usługi sieciowe (inaczej porty lub interfejsy sieciowe), niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do połączenia z siecią. Komputer Mac automatycznie wyszukuje te usługi dla połączenia sieciowego lub internetowego.

Na przykład możesz korzystać z sieci Wi-Fi w domu i z sieci Ethernet w pracy. Komputer Mac automatycznie wykrywa, z której z tych usług powinien skorzystać do nawiązania połączenia.

Jeśli chcesz upewnić się, że komputer Mac nie będzie korzystać z konkretnej usługi sieciowej, takiej jak Wi-Fi, możesz wyłączyć tę usługę w dowolnych lokalizacjach sieciowych:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sieć.
 2. Z menu podręcznego Lokalizacja wybierz lokalizację, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij ikonę Więcej opcji  lub ikonę koła zębatego pod listą usług, a następnie wybierz opcję Ustaw kolejność usług.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj. 
Data publikacji: