Jeśli zakładki iCloud lub Safari nie są synchronizowane

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz problemy z Zakładkami iCloud lub listą Czytelnia, na przykład jeśli potrzebujesz dostępu do zakładki, która została przypadkowo usunięta, lub zmiany wprowadzone w przeglądarce internetowej nie są odzwierciedlane na innych urządzeniach.

Przed rozpoczęciem

 • Sprawdź na stronie stanu systemu, czy nie występują znane problemy wpływające na Zakładki iCloud, ponieważ źródłem problemu nie zawsze jest urządzenie.
 • Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac są poprawne. Problemy spowodowane niepoprawnym ustawieniem daty i godziny można łatwo rozwiązać, wprowadzając poprawne informacje.
 • Aby nie utracić ważnych informacji, wykonaj kopie swoich zakładek
 • Jeśli zakładki są wyświetlane w różnej kolejności na różnych urządzeniach, sprawdź, ile zakładek znajduje się w folderze. Kolejność zakładek może nie zostać zachowana na wszystkich urządzeniach, jeśli folder zawiera 500 lub więcej zakładek.

Jeśli potrzebujesz dostępu do zakładki usuniętej w ciągu ostatnich 30 dni, możesz go odzyskać z witryny iCloud.com. Kliknij ikonę Ustawienia i w obszarze Zaawansowane kliknij opcję Odzyskiwanie zakładek.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej funkcji Karty iCloud, skorzystaj z instrukcji podanych w tym artykule.

iPhone, iPad, iPod touch

Po każdym kroku sprawdź, czy problem nadal występuje.

Włącz Zakładki i uaktualnij urządzenie

Sprawdź połączenie internetowe

 1. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź do witryny www.apple.com/pl. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, Zakładki iCloud ani lista Czytelnia* nie będą uaktualniane w przeglądarce Safari. Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z połączeniem internetowym.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz zabezpieczoną witrynę, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać dostęp do portów 80 i 443. Przeglądarka Safari wymaga dostępu do portu 443, aby przesyłać uaktualnienia w trybie push między usługą iCloud a urządzeniami.

* Czytelnia jest obsługiwana tylko na urządzeniach z systemem iOS i macOS.

Sprawdź dane konta

Upewnij się, że logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID, co na pozostałych obsługiwanych urządzeniach. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].

Ponownie uruchom przeglądarkę Safari

Zamknij i ponownie uruchom przeglądarkę Safari na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli nie masz pewności, jak zamknąć przeglądarkę Safari, wykonaj te czynności.

Wyłącz i włącz ponownie Zakładki iCloud

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Wyłącz aplikację Safari. 
 3. Jeśli Twoje dane znajdują się na co najmniej jednym z Twoich komputerów, możesz wybrać opcję Usuń z [nazwa urządzenia]. W przeciwnym razie wybierz opcję Zostaw w [nazwa urządzenia].
 4. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz aplikację Safari.

Uruchom ponownie urządzenie

Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, wykonaj te czynności.

Mac

Po każdym kroku sprawdź, czy problem nadal występuje.

Włącz Zakładki iCloud i zaktualizuj oprogramowanie

 

Sprawdź połączenie internetowe

 1. Zamknij przeglądarkę Safari i otwórz ją ponownie.
 2. Spróbuj otworzyć stronę www.apple.com/pl w przeglądarce Safari. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, Zakładki iCloud ani lista Czytelnia nie będą uaktualniane w przeglądarce Safari. Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z połączeniem internetowym.
 3. Na komputerze Mac spróbuj otworzyć zabezpieczoną witrynę, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać dostęp do portów 80 i 443. Przeglądarka Safari wymaga dostępu do portu 443, aby przesyłać uaktualnienia w trybie push między usługą iCloud a urządzeniami.

Sprawdź dane konta

Wybierz opcję menu Apple , a następnie kliknij pozycję iCloud. Upewnij się, że logujesz się za pomocą tego samego Apple ID, co na pozostałych obsługiwanych urządzeniach.

Wyłącz i włącz ponownie Zakładki iCloud

 1. Zamknij przeglądarkę Safari.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe. Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina, kliknij pozycję Apple ID. Kliknij pozycję iCloud.
 3. Usuń zaznaczenie opcji Safari.
 4. Zamknij Preferencje systemowe i zaczekaj około minuty.
 5. Otwórz Preferencje systemowe i kliknij pozycję iCloud.
 6. Zaznacz opcję Safari.
 7. Otwórz przeglądarkę Safari.

Ponownie uruchom komputer

Ponownie uruchom komputer i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Microsoft Windows

Po każdym kroku sprawdź, czy problem nadal występuje.

Sprawdź wymagania systemowe

Upewnij się, że komputer PC i przeglądarka spełniają wymagania systemowe usługi iCloud.

Sprawdź połączenie internetowe

 1. Spróbuj otworzyć stronę www.apple.com/pl. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem, Zakładki iCloud nie będą uaktualniane. Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z połączeniem internetowym.
 2. Otwórz zabezpieczoną witrynę, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać dostęp do portów 80 i 443. Przeglądarka Safari i program Internet Explorer wymagają dostępu do portu 443, aby przesyłać uaktualnienia w trybie push między usługą iCloud a urządzeniami.

Zamknij i jeszcze raz otwórz aplikację iCloud dla Windows

Jeśli podczas instalowania przeglądarki aplikacja iCloud dla Windows była otwarta, trzeba zamknąć i ponownie otworzyć aplikację iCloud dla Windows. Nowa przeglądarka pojawi się na liście Opcje obok pozycji Zakładki w preferencjach aplikacji iCloud dla Windows.

Sprawdź ustawienia

Otwórz aplikację iCloud dla Windows i sprawdź, czy logujesz się za pomocą tego samego Apple ID, co na pozostałych obsługiwanych urządzeniach.

Odśwież przeglądarkę

Czasami ostatnie zmiany wprowadzone w przeglądarce internetowej nie są odzwierciedlane na Twoich pozostałych urządzeniach (lub na odwrót). Zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę internetową, aby odświeżyć zmiany.

Zakładki w przeglądarce Google Chrome mogą być uaktualniane wolniej niż w przypadku przeglądarek Internet Explorer* czy Firefox.

* Jeśli używasz aplikacji iCloud dla Windows 10 lub nowszej w przeglądarce Internet Explorer, zakładki mogą być wyświetlane w niewłaściwej kolejności.

Sprawdź swoje zakładki w innej przeglądarce

Jeśli nie możesz korzystać z Zakładek iCloud w jednej przeglądarce, spróbuj użyć innej przeglądarki.

Przeglądarka Microsoft Edge w systemie Windows 10 nie obsługuje Zakładek iCloud. Jeśli chcesz korzystać z Zakładek iCloud w systemie Windows 10, użyj obsługiwanej przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer.  Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych dotyczących usługi iCloud.

Na przykład jeśli zwykle używasz przeglądarki Internet Explorer, spróbuj użyć przeglądarki Firefox. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej przeglądarce, wykonaj czynności odpowiednie dla danej przeglądarki opisane w tej sekcji. Jeśli problem dotyczy więcej niż jednej przeglądarki, sprawdź, czy nie występują problemy z komputerem, ustawieniami sieciowymi lub połączeniami.

Sprawdź lokalizację folderu Ulubione programu Internet Explorer

Jeśli miejsce zachowywania Ulubionych (zakładek) przeglądarki Internet Explorer zostało zmienione, lista Ulubionych nie będzie automatycznie uaktualniana na innych urządzeniach. Aby rozwiązać ten problem: 

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Zakładki i kliknij przycisk Zastosuj. 
 3. Zmień lokalizację folderu ulubionych z powrotem na lokalizację domyślną (zwykle C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Ulubione). 
 4. Wróć do aplikacji iCloud dla Windows, zaznacz opcję Zakładki i kliknij przycisk Zastosuj.

Włącz tryb pulpitu w przeglądarce Internet Explorer 10 lub Google Chrome

Aby ustawić tryb pulpitu jako domyślny w przeglądarce Internet Explorer 10:

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
 2. Kliknij kolejno opcje Narzędzia > Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Programy.
 3. Zaznacz opcję Zawsze w programie Internet Explorer na pulpicie. Kliknij przycisk OK.
 4. Zaznacz pole wyboru Otwórz kafelki programu Internet Explorer na pulpicie. Kliknij przycisk OK.

Aby ustawić tryb pulpitu jako domyślny w przeglądarce Google Chrome:

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.
 2. Kliknij opcję Chrome, a następnie wybierz opcję Ponownie uruchom Chrome na pulpicie. 
  Jeśli widzisz opcję o nazwie Ponownie uruchom Chrome w trybie Windows 8, oznacza to, że tryb pulpitu jest już ustawiony jako domyślny.

Aktywuj rozszerzenie lub dodatek Zakładki iCloud w przeglądarce Google Chrome lub Firefox

Google Chrome:

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.
 2. Kliknij menu Chrome w prawym górnym rogu, a następnie wybierz kolejno opcje Więcej narzędzi > Rozszerzenia.
 3. Zaznacz pole wyboru Włącz obok pozycji Zakładki iCloud.

Firefox:

 1. Otwórz przeglądarkę Firefox
 2. Kliknij menu Firefox w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Dodatki.
 3. Kliknij opcję Rozszerzenia.
 4. Kliknij przycisk włącz obok rozszerzenia Zakładki iCloud.

Wyłącz i włącz ponownie Zakładki iCloud

 1. Zamknij przeglądarkę.
 2. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zakładki i kliknij przycisk Zastosuj. 
 4. Odczekaj kilka sekund, zaznacz pole wyboru Zakładki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Otwórz przeglądarkę.

Ponownie uruchom komputer

Po ponownym uruchomieniu komputera sprawdź, czy problem nadal występuje.

Zatrzymaj automatyczne uaktualnienia zakładek w przeglądarce Google Chrome lub Firefox

Aby zatrzymać automatyczne uaktualnianie zakładek w przeglądarce Google Chrome lub Firefox, wyłącz rozszerzenie lub dodatek iCloud dla przeglądarki:

 1. Otwórz aplikację iCloud dla Windows.
 2. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zakładki.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji Chrome lub Firefox. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 • Jeśli przeglądarką wyłączoną w aplikacji iCloud dla Windows była przeglądarka Chrome, zostanie otwarta karta rozszerzeń w przeglądarce Chrome. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz obok rozszerzenia Zakładki iCloud, aby wyłączyć rozszerzenie, lub kliknij ikonę kosza, aby usunąć rozszerzenie.
 • Jeśli przeglądarką wyłączoną w aplikacji iCloud dla Windows była przeglądarka Firefox, zostanie otwarty menedżer dodatków w przeglądarce Firefox. Kliknij opcję Wyłącz obok dodatku Zakładki iCloud, aby wyłączyć dodatek, lub kliknij opcję Usuń, aby usunąć dodatek.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: